Trường hợp hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Các quy định về giao dịch trái phiếu được ban hành hỗ trợ chính sách phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm tạo điều kiện xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh, từ luật, quy định đến hướng dẫn, quy định cho phép các tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp đầu tư, kinh doanh trên thị trường trái phiếu, bao gồm tổ chức phát hành trái phiếu, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, thành viên giao dịch trái phiếu của HNX; tạo điều kiện thuận lợi cho và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác. Tuy nhiên có những trường hợp hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết trong bài viết của Luật sư Bắc Ninh.

Trường hợp hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Quy chế mua bán trái phiếu là cơ sở để kiểm soát, giám sát và đảm bảo các công ty kinh doanh trái phiếu theo hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) hoạt động công khai, minh bạch. Nó minh bạch và góp phần minh bạch hóa nền kinh tế. Nó đảm bảo và thúc đẩy quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc huy động vốn trên thị trường và giải phóng hệ thống ngân hàng hiện tại trong việc sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Điều 12 của Quy chế kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 liệt kê 7 trường hợp hủy đăng ký trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, VSDC thực hiện hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với trường hợp trái phiếu bị hủy bỏ đăng ký giao dịch theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP, cụ thể:

 • Trái phiếu đến thời gian đáo hạn.
 • Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn.
 • Tổ chức phát hành hoán đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn.
 • Tổ chức phát hành chuyển đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn.
 • Tổ chức phát hành trái phiếu bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • HNX phát hiện tổ chức phát hành giả mạo hồ sơ đăng ký giao dịch, giả mạo hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch.
 • Tổ chức phát hành trái phiếu chấm dứt sự tồn tại do giải thể hoặc phá sản hoặc thực hiện chia, tách doanh nghiệp.
Trường hợp hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được quy định như thế nào?

Việc đăng ký giao dịch trái phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán không cấu thành sự xác nhận hoặc đảm bảo tính hợp pháp của việc công ty chào bán trái phiếu hoặc thanh toán đầy đủ tiền lãi và tiền gốc cho trái phiếu. Do đó, công ty đăng ký giao dịch trái phiếu trên Hệ thống giao dịch TPDNRL phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ đăng ký giao dịch và thông tin công khai. Công ty phải công bố rõ ràng cho nhà đầu tư thông tin về dự kiến ​​phát hành, rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích và nghĩa vụ của công ty phát hành. nhà khai thác và nhà đầu tư. Điều 14 của Quy chế kèm theo Nghị quyết 44/QĐ-VSD năm 2023 quy định trình tự xử lý yêu cầu huỷ trái phiếu riêng lẻ như sau:

Thời gian xử lý

 • Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 4, 5 Điều 13 Quy chế kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023.
 • Đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 13 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được Quyết định hủy đăng ký giao dịch trái phiếu của HNX.
 • Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023, thời gian VSDC xem xét, xử lý hủy đăng ký trái phiếu:
 • Trường hợp mã trái phiếu nhận hoán đổi chưa thực hiện đăng ký tại VSDC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ hủy đăng ký của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023.
 • Trường hợp mã trái phiếu nhận hoán đổi đã thực hiện đăng ký tại VSDC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ đăng ký bổ sung của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này; Ngày hiệu lực hủy đăng ký trái phiếu bị hoán đổi trùng với ngày hiệu lực đăng ký bổ sung trái phiếu hoán đổi.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, VSDC gửi Thông báo về việc huỷ đăng ký chứng khoán (Mẫu 08A/ĐK-TPRL) cho tổ chức phát hành và công văn thông báo huỷ đăng ký chứng khoán (Mẫu 08B/ĐK-TPRL) cho HNX và các thành viên lưu ký.

VSDC thực hiện hủy đăng ký trái phiếu theo quy định tại Quy chế này và Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do Tổng Giám đốc VSDC ban hành.

VSDC lập và gửi Danh sách người sở hữu trái phiếu sau khi hủy đăng ký theo yêu cầu của tổ chức phát hành (nếu có đề nghị) hoặc các tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp hủy đăng ký trái phiếu quy định tại Điều 13 Quy chế kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 202.

Danh sách người sở hữu trái phiếu được chuyển cho tổ chức phát hành sau khi VSDC đã xác nhận thông tin về người sở hữu trái phiếu lưu ký với các thành viên lưu ký có liên quan.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Trường hợp hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ”. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp:

Thời gian xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với tổ chức phát hành giả mạo hồ sơ đăng ký giao dịch là bao nhiêu ngày?

Tại khoản 1 Điều 14 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 có quy định xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thời gian xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với trường hợp tổ chức phát hành giả mạo hồ sơ đăng ký giao dịch là 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được Quyết định hủy đăng ký giao dịch trái phiếu của HNX.

Hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu được tổ chức phát hành chuyển đổi toàn bộ trước thời gian đáo hạn gồm những gì?

Giấy đề nghị huỷ đăng ký trái phiếu;
Bản sao văn bản báo cáo UBCKNN kết quả phát hành cổ phiếu do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và bản sao văn bản của UBCKNN thông báo đã nhận được kết quả phát hành (trường hợp công ty đại chúng phát hành cổ phiếu);
Bản sao Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch trái phiếu;
Bản sao tài liệu chứng minh tổ chức phát hành đã thực hiện công bố thông tin liên quan đến đợt chuyển đổi.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles