Chi phí tách sổ đỏ tại Bắc Ninh

Quy định phí tách sổ đỏ giúp đảm bảo rõ ràng về quy trình và chi phí liên quan đến việc tách thửa đất. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xác định giá trị và phí tách sổ đỏ cho mỗi trường hợp cụ thể. Phí tách sổ đỏ có thể được sử dụng như một công cụ để kiểm soát số lượng thửa đất mới được tạo ra. Việc áp dụng phí tách sổ đỏ có thể làm giảm số lượng yêu cầu tách thửa đất không cần thiết, từ đó hạn chế sự phân mảnh và quản lý đất đai hiệu quả hơn. Mời bạn đọc tham khảo thêm trong bài viết “Chi phí tách sổ đỏ tại Bắc Ninh”

Chi phí tách sổ đỏ tại Bắc Ninh

Chi phí tách sổ đỏ cũng có thể đảm bảo rằng quá trình tách thửa đất và cấp sổ đỏ được thực hiện đúng quy trình và đáng tin cậy. Việc thu phí có thể cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo việc xác định và ghi nhận thông tin đúng đắn, từ đó tăng tính chính xác và tin cậy của sổ đỏ.

Để thực hiện tách sổ đỏ, chủ sở hữu cần phải đóng lệ phí. Lệ phí này bao gồm:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất. Đây là khoản phí mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất bao gồm các loại phí sau:

  • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
  • Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.
  • Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

Khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ, người dân cần nộp lệ phí trước bạ nhà đất. Theo khoản 1, Điều 7, Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định, mức thu lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ là 0,5% giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng tách thửa.

Chi phí tách sổ đỏ tại Bắc Ninh
Chi phí tách sổ đỏ tại Bắc Ninh

Diện tích tối thiểu để được tách sổ đỏ đối với đất ở tỉnh Bắc Ninh là bao nhiêu?

Quy định về diện tích tách sổ đỏ được áp dụng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin liên quan đến tách thửa đất và cấp sổ đỏ. Quy định diện tích tách sổ đỏ cũng hỗ trợ quản lý và sử dụng đất hiệu quả. Khi diện tích đất được xác định chính xác, người sử dụng đất có thể sử dụng và quản lý đất một cách hiệu quả hơn, đồng thời giúp hạn chế việc lãng phí đất đai.

Căn cứ vào Quyết định 15/2021/QĐ-UBND, quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở có các điểm sau đây:

Diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa:

  • Đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc quy hoạch khu đô thị mới: Diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa phải tuân theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Trong trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 40,0 m2 trở lên và mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5 m.
  • Đất ở nông thôn không thuộc trường hợp quy định ở điểm a khoản 1: Diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa phải tuân theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Trong trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 70,0 m2 trở lên và mỗi cạnh không nhỏ hơn 4,0 m.

Trường hợp tách thửa đất để tạo đường giao thông mới để kết nối với đường giao thông hiện hữu, người sử dụng đất phải lập hồ sơ và bản vẽ mặt bằng xây dựng để trình UBND cấp huyện xem xét và phê duyệt. UBND cấp huyện sẽ xem xét và phê duyệt bản vẽ mặt bằng xây dựng dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ trình của người sử dụng đất.

Sau khi người sử dụng đất hoàn thành xây dựng hạ tầng theo bản vẽ mặt bằng được phê duyệt, UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và cung cấp ý kiến xác nhận bằng văn bản. Điều này sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định.

Chi phí tách sổ đỏ tại Bắc Ninh
Chi phí tách sổ đỏ tại Bắc Ninh

Việc tách thửa đất ở có vườn, ao sẽ tuân theo quy định về tách thửa đất ở. Không áp dụng quy định diện tích đất nông nghiệp tối thiểu để tách thửa đất trong trường hợp này.

Tách thửa đất theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định của cơ quan thi hành án, quyết định công nhận hòa giải hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai: Người sử dụng đất sẽ thực hiện việc phân chia quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất hoặc sử dụng chung thửa đất theo quy định, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tách thửa theo Quy định này, nhưng đã hình thành nhàDưới đây là phiên bản viết lại đoạn văn theo yêu cầu của bạn:

Theo Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở, các điều khoản sau đây được áp dụng:

Diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa:

  • Đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc quy hoạch khu đô thị mới: Diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa phụ thuộc vào quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Nếu chưa có quy hoạch chi tiết, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 40,0 m2 trở lên và mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5 m.
  • Đối với đất ở nông thôn không thuộc trường hợp quy định ở điểm a khoản 1: Diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa phụ thuộc vào quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Nếu chưa có quy hoạch chi tiết, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 70,0 m2 trở lên và mỗi cạnh không nhỏ hơn 4,0 m.

Trong trường hợp tách thửa đất để tạo đường giao thông mới để kết nối với đường giao thông hiện hữu, người sử dụng đất phải lập hồ sơ và bản vẽ mặt bằng xây dựng để nộp cho UBND cấp huyện xem xét và phê duyệt. UBND cấp huyện sẽ duyệt bản vẽ mặt bằng xây dựng dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ nộp từ người sử dụng đất.

Sau khi người sử dụng đất hoàn thành xây dựng hạ tầng theo bản vẽ mặt bằng được phê duyệt, UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tình trạng hạ tầng kỹ thuật và cung cấp ý kiến xác nhận bằng văn bản. Điều này cho phép người sử dụng đất tiến hành thủ tục tách thửa theo quy định.

Tách thửa đất ở có vườn, ao sẽ tuân theo quy định về tách thửa đất ở. Quy định diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp không được áp dụng trong trường hợp này.

Tách thửa đất theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định của cơ quan thi hành án, quyết định công nhận hòa giải hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu thửa đất không đủ điều kiện để tách thửa theo quy định, người sử dụng đất sẽ thực hiện việc phân chia quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất hoặc sử dụng chung thửa đất theo quy định

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Chi phí tách sổ đỏ tại Bắc Ninh” đã được Luật sư Bắc Ninh giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư Bắc Ninh chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian tách sổ đỏ tại Bắc Ninh?

Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục tách sổ đỏ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Nộp hồ sơ tách sổ đỏ cho con ở đâu?

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.
Cách 2: Trường hợp không nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất

Đánh giá post

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles