Độ tuổi tối thiểu để vay vốn ngân hàng năm 2023

Quy định độ tuổi tối thiểu để vay vốn ngân hàng nhằm đảm bảo tính chất pháp lý và bảo vệ lợi ích của cả ngân hàng và người vay, giảm rủi ro và tăng tính bền vững trong hoạt động tài chính của cả hai bên. Đồng thời đảm bảo rằng cá nhân khi được cho vay thì sẽ có đủ khả năng để hoàn lại phần vốn vay tránh trường hợp các cá nhân không đủ khả năng. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Độ tuổi tối thiểu để vay vốn ngân hàng năm 2023” của Luật sư Bắc Ninh nhé!

Độ tuổi tối thiểu để vay vốn ngân hàng năm 2023

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, độ tuổi tối thiểu để vay vốn ngân hàng là 18 tuổi. Người vay cần đủ 18 tuổi trở lên để được xem xét và xét duyệt hồ sơ vay vốn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, độ tuổi tối thiểu có thể khác nhau tùy theo từng ngân hàng và chính sách cụ thể của từng tổ chức tín dụng.

Điều kiện vay vốn ngân hàng được quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-NHNN) như sau:

Điều kiện vay vốn
Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 2. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 3. Có phương án sử dụng vốn khả thi.
 4. Có khả năng tài chính để trả nợ.
  Theo quy định vừa nêu thì cá nhân để được phép vay vốn ngân hàng phải từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cá nhân từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật cũng có thể vay vốn ngân hàng.

Tuy nhiên, ngoài độ tuổi quy định ra thì cá nhân có nhu cầu vay vốn ngân hàng cũng cần phải đáp ứng được các điều kiện khác như:

 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Có phương án sử dụng vốn khả thi.
 • Có khả năng tài chính để trả nợ.
Độ tuổi tối thiểu để vay vốn ngân hàng

Vay vốn ngân hàng cho các nhu cầu nào thì sẽ không được cho vay?

Quy định độ tuổi tối thiểu giúp ngân hàng đảm bảo tính chất pháp lý trong các giao dịch vay vốn. Những người vay vốn trên độ tuổi tối thiểu được coi là đủ trưởng thành và có khả năng pháp lý để chịu trách nhiệm trước các khoản vay. Điều này giúp giảm rủi ro cho ngân hàng và đảm bảo tính thanh toán của các khoản vay.

Những nhu cầu vốn ngân hàng không được cho vay bao gồm các trường hợp quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN, Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-NHNN, Điều 1 Quyết định 312/QĐ-NHNN năm 2017 ) như sau:

(1) Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

(2) Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.

(3) Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

(4) Để mua vàng miếng.

(5) Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

(6) Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;
 • Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

(8) Để gửi tiền.

Độ tuổi tối thiểu để vay vốn

Cá nhân vay vốn ngân hàng chưa đủ 18 tuổi thì lãi suất vay có thấp hơn bình thường hay không?

Quy định độ tuổi tối thiểu cũng nhằm bảo vệ lợi ích của người vay. Độ tuổi tối thiểu 18 tuổi được xem là độ tuổi mà một người trưởng thành có thể hiểu và chịu trách nhiệm về các giao dịch tài chính. Quy định này giúp tránh tình trạng việc vay vốn không đủ trưởng thành và không có khả năng trả nợ, từ đó giảm nguy cơ rơi vào nợ nần và khó khăn tài chính trong tương lai.

Lãi suất cho vay vốn của ngân hàng được quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN) như sau:

Lãi suất cho vay

 1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này.
 2. Trường hợp khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:
  a) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
  b) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại;
  c) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  d) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;
  đ) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao.

Theo quy định thì mức lãi suất cho vay sẽ do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận với nhau theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Hãy theo dõi thêm thông tin hữu ích của chúng tôi liên quan đến vấn đề về Chia thừa kế nhà đất thông qua website của Luật sư Bắc Ninh nhé.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Độ tuổi tối thiểu để vay vốn ngân hàng năm 2023”. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Người 16 tuổi có đủ điều kiện được vay vốn ngân hàng không?

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN nêu trên thì yêu cầu về độ tuổi đối với khách hàng là cá nhân là từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Người từ đủ 15 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thuộc đối tượng được vay vốn tại các ngân hàng khi đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn còn lại (kể trên). Đối với giao dịch vay vốn giữa người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi mà có liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý

Những nhu cầu vốn nào không được ngân hàng cho vay?

Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn:
Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm.
Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
Để mua vàng miếng.
Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Là khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh;
b) Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;
c) Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.”

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles