Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại Bắc Ninh

Kê khai tài sản và thu nhập là một quy trình quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài chính cá nhân. Việc thực hiện kê khai tài sản và thu nhập không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy định về thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại Bắc Ninh nhé!

Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại Bắc Ninh

Một trong những lý do quan trọng nhất để thực hiện kê khai tài sản và thu nhập là đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý tài chính cá nhân. Khi mọi người thực hiện kê khai tài sản và thu nhập, thông tin về tài sản và thu nhập của họ sẽ trở nên công khai và minh bạch. Điều này giúp ngăn chặn sự tham nhũng, gian lận thuế và các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Việc có hệ thống kê khai tài sản và thu nhập hiệu quả sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh và đầu tư lành mạnh, thu hút sự tin tưởng của các nhà đầu tư và góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững.

Căn cứ vào Mục 1 Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 70/QĐ-TTCP năm 2021 của Thanh tra Chính phủ đã quy định về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức như sau:

  • Các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai;
  • Danh sách đối tượng phải kê khai theo quy định;
  • Bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai (02 bản);
  • Sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai.

Theo đó thì khi thực hiện thủ tục kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thì cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ theo quy định như trên.

Trình tự, thủ tục các bước kê khai

Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại Bắc Ninh
Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại Bắc Ninh

Việc kê khai tài sản, thu nhập được tiến hành tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của người có nghĩa vụ phải kê khai và được lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Bước 1: Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và hướng dẫn việc kê khai

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người người có nghĩa vụ kê khai lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai.

– Cơ quan, tổ chức gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập, hướng dẫn và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Bước 2: Thực hiện việc kê khai

Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai theo mẫu và gửi về cơ quan, tổ chức nơi mình làm việc. Nếu bản kê khai không đúng hoặc không đầy đủ thì sẽ được yêu cầu bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn này là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Bước 3: Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền.

Bước 4: Công khai bản kê khai

Căn cứ vào Mục 1 Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 70/QĐ-TTCP năm 2021 của Thanh tra Chính phủ đã có quy định về yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức như sau:

Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Việc kê khai lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP .

  • Việc kê khai bổ sung được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai bổ sung tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP .

Như vậy, việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức phải được thực hiện trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ai có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm?

Việc thực hiện kê khai tài sản và thu nhập là một phần quan trọng của quản lý tài chính cá nhân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia. Tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý tài chính cá nhân giúp ngăn chặn tham nhũng và gian lận thuế, tạo ra một môi trường kinh doanh và đầu tư lành mạnh. Việc thực hiện kê khai tài sản và thu nhập cũng mang lại lợi ích cá nhân, giúp xác định tình hình tài chính cá nhân và tạo lòng tin cho các đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, cần có các biện pháp bảo mật và kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ thông tin tài chính cá nhân và đảm bảo tính riêng tư của mỗi người.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 130 thì người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại Bắc Ninh
Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại Bắc Ninh

1. Các ngạch công chức và chức danh sau đây:

a) Chấp hành viên;

b) Điều tra viên;

c) Kế toán viên;

d) Kiểm lâm viên;

đ) Kiểm sát viên;

e) Kiểm soát viên ngân hàng;

g) Kiểm soát viên thị trường;

h) Kiểm toán viên;

i) Kiểm tra viên của Đảng;

k) Kiểm tra viên hải quan;

l) Kiểm tra viên thuế;

m) Thanh tra viên;

n) Thẩm phán.

2. Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là vấn đề “Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại Bắc Ninh″ đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bắc Ninh luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm phả dựa trên nguyên tắc nào?

Căn cứ tại Điều 4 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định việc kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm phả dựa trên 03 nguyên tắc sau:
Hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng; được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai.
Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc sử dụng không đúng mục đích thông tin, dữ liệu trong kiểm soát tài sản, thu nhập.
Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý hành vi kê khai, giải trình không trung thực phải căn cứ vào bản kê khai, việc giải trình và Kết luận xác minh được thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Cơ quan nào sẽ tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức?

Căn cứ vào Mục 1 Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 70/QĐ-TTCP năm 2021 của Thanh tra Chính phủ đã có quy định về cơ quan thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức như sau:
Cơ quan nhà nước các cấp;
Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước;
Các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập.
Theo đó, những cơ quan, đơn vị nêu trên sẽ tiến hành tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức.

Đánh giá post

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles