Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật tại Bắc Ninh

Trong xã hội pháp luật, vai trò của tuyên truyền viên pháp luật là vô cùng quan trọng. Họ đóng vai trò cầu nối giữa hệ thống pháp luật và cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và tuân thủ pháp luật của công dân. Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và trách nhiệm trong hệ thống pháp luật. Bài viết “Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật tại Bắc Ninh” sẽ bàn luận về thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật và tầm quan trọng của nó trong việc bảo đảm sự trung thực và hiệu quả của công việc tuyên truyền viên pháp luật.

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật xã được thực hiện trong các trường hợp nào?

Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật là quá trình tiến hành xem xét và đánh giá năng lực, đạo đức và hiệu quả làm việc của tuyên truyền viên pháp luật. Thông qua việc này, mục tiêu là đảm bảo rằng tuyên truyền viên pháp luật duy trì một tiêu chuẩn chất lượng cao và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Căn cứ Điều 6 Thông tư 10/2016/TT-BTP quy định về cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật như sau:

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

1.Các trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật bao gồm:

a) Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;
b) Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
c) Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
d) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật tại Bắc Ninh
Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật tại Bắc Ninh

2. Khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi cho Trưởng ban công tác Mặt trận, tuyên truyền viên pháp luật và được công bố công khai theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Thông tư này.

4. Kể từ khi Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật có hiệu lực thi hành, người được cho thôi chấm dứt tư cách tuyên truyền viên pháp luật.

Như vậy, việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật xã có thể được thực hiện trong các trường hợp như sau:

  • Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;
  • Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012;
  • Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
  • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật tại Bắc Ninh

Thủ tục miễn nhiệm cũng đòi hỏi sự minh bạch và công bằng. Các quy trình này thường được quy định và điều chỉnh bởi các quy định pháp luật và chính sách của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng quyết định miễn nhiệm được đưa ra dựa trên cơ sở công bằng, không vị phạm và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố cá nhân hay áp lực từ bên ngoài.

Căn cứ theo khoản 4 Điều 48 Thông tư 42/2016/TT-BQP quy định như sau:

Điều kiện, trình tự, thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

1. Trình tự, thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật như sau:

Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật tại Bắc Ninh
Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật tại Bắc Ninh

Cơ quan, đơn vị có tuyên truyền viên pháp luật đang công tác lập danh sách trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật gửi tổ chức pháp chế, nơi không có tổ chức pháp chế thì cơ quan được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật để tổng hợp, trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã ra quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật đó xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

2. Văn bản đề nghị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật phải có các nội dung sau: Họ và tên tuyên truyền viên pháp luật được đề nghị cho thôi; số, ngày tháng năm của quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật; lý do cho thôi.

3. Người tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật có đơn xin thôi gửi thủ trưởng cơ quan nơi mình công tác để đề nghị theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Văn bản đề nghị cho thôi tuyên truyền viên pháp luật được nộp trực tiếp hoặc qua đường công văn đến tổ chức pháp chế, nơi không có tổ chức pháp chế thì gửi đến cơ quan được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật đã đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật để trình người có thẩm quyền quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

5. Trường hợp đề nghị cho thôi tuyên truyền viên pháp luật không hợp lệ, thì trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tiếp nhận văn bản đề nghị phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho cơ quan, người đề nghị cho thôi tuyên truyền viên pháp luật.

Theo đó, người tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật có đơn xin thôi gửi thủ trưởng cơ quan nơi mình công tác để đề nghị theo thủ tục.

Cơ quan, đơn vị có tuyên truyền viên pháp luật đang công tác lập danh sách trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật gửi tổ chức pháp chế, nơi không có tổ chức pháp chế thì cơ quan được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật để tổng hợp, trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã ra quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật đó xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật tại Bắc Ninh” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bắc Ninh luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan vui lòng liên hệ đến Luật sư Bắc Ninh. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi đến những ai?

Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi đến Vụ Pháp chế, người được cho thôi, cơ quan, đơn vị đề nghị cho thôi, cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, công bố theo quy định.
Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tuyên truyền viên pháp luật chấm dứt kể từ thời điểm quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật có hiệu lực thi hành.

Tuyên truyền viên pháp luật trong Bộ Quốc phòng có bị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật khi tự nguyện xin thôi không?

Tuyên truyền viên pháp luật trong Bộ Quốc phòng bị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật khi thuộc một trong các trường hợp cụ thể nêu trên. Trong đó có trường hợp tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Đánh giá post

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles