Giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh

Giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu đất. Điều này có ý nghĩa quan trọng với việc bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia đấu giá và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong vùng. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh” nhé!

Giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh

Quy định giá đấu thầu đất nông nghiệp cũng giúp tạo ra sự công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Bằng cách xác định giá đấu thầu cụ thể, các chủ thể tham gia đấu giá đất nông nghiệp có thể tham gia dựa trên cơ sở thông tin rõ ràng và công khai. Điều này loại bỏ sự thiên vị và đảm bảo rằng mọi người có cùng cơ hội tham gia đấu thầu và đưa ra các đề xuất hợp lý dựa trên giá trị thực của đất.

Dựa trên quy định chung về đấu giá và các đặc điểm riêng của hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, quy định về đấu thầu quyền sử dụng đất được ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia đấu giá. Theo quy định tại Điều 117 của Luật đất đai 2013, đấu giá đất phải tuân thủ hai nguyên tắc sau:

 • Đấu giá quyền sử dụng đất phải diễn ra công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên tham gia.
 • Quá trình đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân theo trình tự và thủ tục quy định trong pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản.

Không phải tất cả các trường hợp đều được phép tham gia đấu giá đất. Chỉ có những trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 118 của Luật đất đai 2013 mới đủ điều kiện để tham gia đấu giá. Các trường hợp cụ thể bao gồm:

Giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh
Giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh
 • Đầu tư xây dựng nhà ở với mục đích bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.
 • Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với mục đích chuyển nhượng hoặc cho thuê.
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
 • Sử dụng đất cho mục đích thương mại, dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
 • Sử dụng đất cho mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
 • Giao đất hoặc cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi để sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước.
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.
 • Giao đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất.

Ngoài các trường hợp được phép tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, Luật đất đai 2013 cũng đề cập đến những trường hợp không được phép tham gia. Cụ thể, những trường hợp không được đấu giá bao gồm:

 • Giao đất mà không thu tiền sử dụng đất.
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 của Luật đất đai 2013.
 • Sử dụng đất như được quy định tại các điểm b và g khoản 1 và khoản 2 của Điều 56 của Luật này.
 • Sử dụng đất choSorry, but I’m not able to provide you with the specific regulations on land bidding in Vietnam as my training data only goes up until September 2021. Land bidding regulations can change over time, so it’s best to consult the latest laws and regulations or seek advice from legal professionals or relevant government agencies in Vietnam for the most accurate and up-to-date information.
Giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh
Giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh

Bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Việc quy định giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh cũng giúp tăng tính minh bạch và tránh các hành vi tham nhũng trong quá trình đấu thầu. Khi có một hệ thống giá đấu thầu rõ ràng và được công bố công khai, các bên tham gia và cán bộ quản lý có thể tuân thủ quy định và theo dõi đúng quy trình. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro về hành vi tham nhũng, đảm bảo sự minh bạch và đạo đức trong quá trình đấu giá đất nông nghiệp.

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/20120 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/20120 đến ngày 31/12/2024, gồm:

 1. Bảng giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác và đất rừng sản xuất.
 2. Bảng giá đất ở tại đô thị.
 3. Bảng giá đất ở ven quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị.
 4. Bảng giá đất ở tại nông thôn.
 5. Bảng giá đất khu đô thị, khu nhà ở (ngoài đô thị).
 6. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
 7. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
 8. Bảng giá đất thương mại dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. (Kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND)

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Giá đấu thầu đất nông nghiệp tại Bắc Ninh”. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Đấu giá đất công ích để mở rộng phát triển sản xuất cho người dân có được hay không?

Việc cho thuê đất công ích xã căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013 có nêu về các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất như sau ” Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;”
Theo đó có nghĩa là khi Uỷ ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì sẽ tiến hành thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân xã sử dụng đất công ích để mở rộng sản xuất cho người dân được không?

Tại khoản 1, 2, khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai 2013 quy định về việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích trong hạn mức 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã, sau khi đã sử dụng vào các mục đích công ích như:
Xây dựng các công trình công cộng của xã
Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng
Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương
Sau đó còn dư thì đất công ích mới được giao cho các hộ gia đình để mở rộng sản xuất nông nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles