Cá nhân có được kêu gọi từ thiện không theo quy định?

Một yếu tố quan trọng khác là tài khoản cá nhân có thể được sử dụng để kêu gọi quyên góp và thực hiện các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, việc này phải tuân thủ các quy định về thuế và tài chính cá nhân. Cần làm rõ mục đích sử dụng tiền quyên góp, đảm bảo minh bạch, trung thực trong việc thu và sử dụng quỹ cộng đồng. Đồng thời, việc kêu gọi quyên góp và hoạt động từ thiện phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng và tình nguyện. Chúng ta không nên áp đặt hay ép buộc người khác tham gia các hoạt động từ thiện mà hãy hiểu và tôn trọng quyền tự do của mỗi cá nhân. Bạn đọc có thể tìm hiểu quy định trong bài viết “Cá nhân có được kêu gọi từ thiện không theo quy định?” của Luật sư Bắc Ninh.

Cá nhân có được kêu gọi từ thiện không theo quy định?

Tinh thần tương thân tương ái vẫn được chúng ta gìn giữ cho đến tận bây giờ. Hiện nay, tinh thần này vẫn được nhiều người duy trì và thể hiện bằng những hành động thiết thực như sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, mang lại quyền lợi tinh thần cho người dân vùng sâu vùng xa, người tị nạn hay thậm chí là những người bị thiệt hại do thiên tai. Không thể phủ nhận rằng việc lợi dụng những tình cảm cao đẹp này để trục lợi cá nhân là điều đáng trách. Để thực hiện hoạt động từ thiện thành công và hợp pháp, cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng. Thứ nhất, việc kêu gọi quyên góp phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.

Tháng 10/2021, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 64/2008/NĐ-CP với những quy định chặt chẽ hơn về hoạt động từ thiện của cá nhân.

Theo đó, Nghị định 93/2021/NĐ-CP chính thức ghi nhận quyền được vận động quyên góp từ thiện của cá nhân.

Cụ thể, tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định về những đối tượng là tổ chức, cá nhân có quyền vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện, bao gồm:

 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi, vận động; Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện (là tổ chức do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập – sau đây gọi là Ban Vận động) tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố;
 • Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố;
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vận động, tiếp nhận đóng góp tự nguyện từ quốc tế trong các tình huống khẩn cấp về thiên tai;
 • Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế vận động, tiếp nhận và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
 • Các quỹ từ thiện quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là quỹ từ thiện) vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
 • Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có tư cách pháp nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
 • Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Như vậy, cá nhân được quyền kêu gọi quyên góp, từ thiện. Tuy nhiên cá nhân cần đảm bảo một số điều kiện cụ thể theo quy định.

Cá nhân kêu gọi từ thiện thế nào cho đúng luật?

Kêu gọi từ thiện là vấn đề gây tranh cãi mỗi mùa mưa ở miền Trung. Vừa qua, miền Trung Việt Nam hứng chịu một cơn bão dữ dội. Thiệt hại giảm đáng kể khi cơn bão suy yếu, nhưng thiệt hại về tài sản vẫn đáng kể. Vì vậy, cần có sự hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức để khắc phục hậu quả. Các cá nhân có thể tổ chức gây quỹ từ thiện. Đây là nỗ lực nhân đạo đầy ý nghĩa nhằm giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong việc ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số luật và quy định liên quan đến hoạt động từ thiện. Tránh vay tiền từ các tổ chức từ thiện để kiếm lợi nhuận bất hợp pháp, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quy trình thực hiện vận động

Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận.

Có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu. Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Cá nhân có được kêu gọi từ thiện không theo quy định?

Cá nhân vận động từ thiện phải mở sổ ghi chép

Đối với cá nhân có các cá nhân có hoạt động xã hội, từ thiện phải thực hiện việc mở sổ ghi chép theo Điều 10 Thông tư 41/2022/NĐ-CP. Theo đó, cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện phải thực hiện các quy định sau đây:

Phải mở sổ sách để ghi chép các khoản đã tiếp nhận đóng góp tự nguyện; các khoản đã phân phối và sử dụng từ nguồn này để thực hiện từ thiện một cách chính xác, trung thực, đảm bảo công khai, minh bạch.

Việc ghi chép sổ sách phải thực hiện ngay khi bắt đầu thực hiện các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện. 

Số liệu ghi chép phải liên tục theo trình tự thời gian và phản ánh đầy đủ các thông tin theo yêu cầu công khai số liệu. Khi ghi hết trang sổ phải cộng số liệu của từng trang để mang số cộng trang trước sang đầu trang kế tiếp, không được ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới của trang sổ. Nếu không ghi hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi, nghiêm cấm mọi hành vi tẩy xóa, sửa chữa thông tin số liệu đã ghi chép trên sổ.

Kết thúc đợt vận động từ thiện cá nhân phải thực hiện chốt sổ, theo đó cộng toàn bộ số liệu thu, chi và tính ra số tồn chưa sử dụng để lập báo cáo và công khai số liệu theo quy định của pháp luật. 

Đối với khoản tiếp nhận và sử dụng thông qua tài khoản tiền gửi ngân hàng phải thực hiện đối chiếu số liệu với ngân hàng nơi mở tài khoản định kỳ hàng tháng và đối chiếu khi kết thúc đợt vận động.

Đối với khoản tiếp nhận từ các nhà tài trợ để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện:

Trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng tiền:

 • Cá nhân người vận động phải mở riêng tài khoản cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng theo quy định, không được nhận tiền tài trợ cho mục đích xã hội, từ thiện vào chung tài khoản sử dụng chi tiêu cá nhân của người vận động.
 • Trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt: Cá nhân tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm bảo quản an toàn tiền mặt nhận tài trợ; trường hợp chưa sử dụng có thể đem gửi vào tài khoản được mở riêng cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng.
 • Trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng ngoại tệ để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trong nước: Cá nhân tiếp nhận tài trợ bán ngoại tệ cho ngân hàng thương mại và quản lý, sử dụng tiền Việt Nam để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện theo quy định.
 • Lãi tiền gửi sau khi trừ đi chi phí thanh toán được bổ sung tăng nguồn tài trợ.
 • Lập Sổ tổng hợp ghi chép số liệu.

Trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật:

Tùy theo điều kiện kho, bãi, khả năng bảo quản, vận chuyển, cá nhân người vận động quyết định việc tiếp nhận các khoản tài trợ bằng hiện vật.

Khi tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cá nhân người vận động phải chịu trách nhiệm bảo quản an toàn, phân phối kịp thời số hiện vật đến các địa chỉ cần hỗ trợ.

Mở riêng “Sổ tổng hợp số liệu nhận vận động tài trợ bằng hiện vật”, trong đó ghi chép đầy đủ số hiện vật nhận tài trợ bao gồm ngày nhận, tên và địa chỉ người đóng góp, loại hiện vật, số lượng nhận, địa chỉ hỗ trợ chỉ định sẵn (nếu có) theo mẫu số S02CN/XH-TT quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư 41/2022/NĐ-CP.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Cá nhân có được kêu gọi từ thiện không theo quy định?”. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Mẫu đơn ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp:

Cá nhân kêu gọi từ thiện cần bảo đảm những điều kiện gì?

Căn cứ Điều 17 Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định về việc Vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện đối với cá nhân được thực hiện như sau:
Khi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về các nội dung sau:
Mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động đóng góp;
Tài khoản tiếp nhận (đối với tiền);
Địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật);
Thời gian cam kết phân phối;
Gửi văn bản đến UBND cấp xã nơi cư trú theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP.

Ai được kêu gọi từ thiện theo Nghị định 93?

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi, vận động; Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện (là tổ chức do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập – sau đây gọi là Ban Vận động) tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố;
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố;
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền theo quy định của pháp luật;
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vận động, tiếp nhận đóng góp tự nguyện từ quốc tế trong các tình huống khẩn cấp về thiên tai;
Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế vận động, tiếp nhận và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
Các quỹ từ thiện quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có tư cách pháp nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles