Thủ tục đổi tên cảng cạn từ ngày 27/11/2023

Đổi tên cảng cạn có thể được xem như một cách để gợi nhớ và tôn vinh lịch sử và văn hóa của vùng đó. Tên mới có thể liên quan đến sự kiện quan trọng, nhân vật lịch sử, hoặc các yếu tố văn hóa đặc biệt của khu vực đó. Điều này có thể giúp duy trì và truyền đạt những giá trị và di sản quan trọng cho thế hệ sau. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm quy định pháp luật về vấn đề này trong bài viết “Thủ tục đổi tên cảng cạn từ ngày 27/11/2023” của Luật sư Bắc Ninh.

Khi nào không được đặt tên, đổi tên cảng cạn?

Việc quy định đổi tên cảng cạn là một phần quan trọng của quy trình quản lý và phát triển cảng. Đổi tên cảng cạn có thể được coi là một cách thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế trong khu vực đó. Một tên mới sáng tạo và hấp dẫn có thể thu hút sự chú ý của du khách và đóng góp vào việc khai thác tiềm năng du lịch, tăng cường thu nhập và tạo ra việc làm cho cộng đồng.

Tại Điều 23 Nghị định 38/2017/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc đặt tên, đổi tên cảng cạn như sau:

Nguyên tắc đặt tên, đổi tên cảng cạn

 1. Cảng cạn được đặt tên hoặc đổi tên theo quyết định công bố đưa vào sử dụng trên cơ sở đề nghị của Chủ đầu tư hoặc người khai thác cảng cạn hoặc người được ủy quyền.
 2. Tên cảng cạn phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo tên bằng tiếng Anh; bắt đầu là cụm từ “Cảng cạn” và tên riêng đặt theo địa danh nơi có cảng cạn hoặc tên riêng công trình.
 3. Không đặt tên, đổi tên cảng cạn trong các trường hợp sau:
  a) Đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp, cảng cạn đã công bố hoặc không đúng với tên gọi, chức năng của cảng cạn;
  b) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của cảng cạn; trừ trường hợp có sự đồng ý của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;
  c) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên.
  Như vậy, tổ chức, cá nhân không được đặt tên, đổi tên cảng cạn khi:

(1) Tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp, cảng cạn đã công bố hoặc không đúng với tên gọi, chức năng của cảng cạn;

(2) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của cảng cạn;

Lưu ý: Nếu có sự đồng ý của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó thì vẫn được phép sử dụng tên đó để làm tên riêng của cảng cạn;

(3) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên.

Thủ tục đổi tên cảng cạn từ ngày 27/11/2023

Thủ tục đổi tên cảng cạn từ ngày 27/11/2023

Quy định đổi tên cảng cạn có thể được thiết lập để đáp ứng các động lực và lợi ích cụ thể. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra danh tiếng mới, thu hút du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, hoặc phản ánh giá trị và mục tiêu của cộng đồng hoặc quốc gia. Quy định đổi tên cảng cạn nên bao gồm một quy trình rõ ràng và minh bạch. Các yêu cầu cụ thể như hồ sơ đề xuất, lý do thay đổi tên, bản đồ, tài liệu lịch sử và phản hồi từ các bên liên quan nên được yêu cầu và đánh giá.

Tại Điều 24 Nghị định 38/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 74/2023/NĐ-CP có sửa đổi thủ tục đổi tên cảng cạn từ ngày 27/11/2023 như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư hoặc người quản lý khai thác cảng cạn gửi đến Cục Hàng hải Việt Nam 01 Tờ khai theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2017/NĐ-CP

Hình thức gửi: trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Bước 2:

Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên cảng cạn chưa phù hợp thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn chủ đầu tư hoặc người khai thác cảng cạn để hoàn thiện hồ sơ cho phù hợp.

Bước 3: Cục Hàng hải Việt Nam ra quyết định đổi tên cảng cạn trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Thủ tục đổi tên cảng cạn từ ngày 27/11/2023

Tổ chức tự ý đặt tên cảng cạn thì bị xử phạt thế nào?

Quy định nên xác định rõ cơ quan hoặc tổ chức nào có thẩm quyền quyết định việc đổi tên cảng cạn. Điều này có thể là cơ quan quản lý cảng, cơ quan chính phủ địa phương hoặc quốc gia, hoặc các tổ chức chuyên môn có liên quan. Sự minh bạch và trách nhiệm trong việc quyết định quan trọng để đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy của quy trình.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 142/2017/NĐ-CP về vi phạm quy định về đặt tên, đổi tên cảng cạn như sau:

Vi phạm quy định về đặt tên, đổi tên cảng cạn

 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự ý đặt tên, đổi tên cảng cạn không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thay đổi, sửa chữa tên cảng cạn đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
  Theo Điều 5 Nghị định 142/2017/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xác định mức phạt tiền như sau:

Nguyên tắc xác định mức phạt tiền

Mức phạt tiền của mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân; trường hợp có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo quy định trên, tổ chức tự ý đặt tên cảng cạn hoặc đổi tên cảng cạn không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Đồng thời tổ chức vi phạm còn bị buộc thay đổi, sửa chữa tên cảng cạn đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố đối với hành vi vi phạm.

Hãy tìm hiểu thêm một số thông tin về các vấn đề thường gặp như Thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương mà chúng tôi có thể giải đáp cho bạn.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Thủ tục đổi tên cảng cạn từ ngày 27/11/2023”. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp:

Trong trường hợp nào cảng cạn sẽ tạm dừng hoạt động?

Cảng cạn sẽ tạm dừng hoạt động trong trường hợp:
Phục vụ việc bảo dưỡng, sửa chữa cảng cạn hoặc
Để thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Thanh tra viên chuyên ngành hàng hải được quyền xử phạt tổ chức tự ý đặt tên cảng cạn không?

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Nghị định 142/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm a khoản 36 Điều 1 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của thanh tra như sau:
Thẩm quyền của Thanh tra
Thanh tra viên thuộc thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra viên chuyên ngành hàng hải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 1.000.000 đồng;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và điểm c khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, tổ chức tự ý đặt tên cảng cạn hoặc đổi tên cảng cạn không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền cao nhất là 100.000.000 đồng nên Thanh tra viên chuyên ngành hàng hải không được quyền xử phạt tổ chức này.

Đánh giá post

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles