Thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương năm 2023

Rút đơn ly hôn đơn phương là quyền của người nộp đơn khi muốn thay đổi quyết định hoặc hòa giải với người kết hôn. Rút đơn ly hôn đơn phương mang tính chất tự quyết và cho phép người nộp đơn thay đổi quyết định của mình. Điều này cho phép họ có cơ hội hòa giải và tìm lại sự ổn định trong cuộc sống hôn nhân. Rút đơn ly hôn đơn phương đảm bảo quyền lựa chọn và tôn trọng quyết định của cá nhân. Mỗi người có quyền tự quyết về cuộc sống và hạnh phúc của mình, và việc rút đơn ly hôn đơn phương cho phép họ thực hiện quyền này. Bạn đọc có thể tham khảo thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương năm 2023 trong bài viết duói đây của Luật sư Bắc Ninh.

Nộp đơn ly hôn rồi có rút lại được không theo quy định pháp luật?

Rút đơn ly hôn đơn phương có thể mở ra cơ hội cho quá trình hòa giải và tái hợp trong cuộc sống hôn nhân. Đôi khi, sau khi đưa ra quyết định ly hôn, các vấn đề có thể được giải quyết và hai bên có thể muốn cố gắng tái thiết mối quan hệ. Theo quy định pháp luật Việt Nam, sau khi nộp đơn ly hôn, bạn có quyền rút đơn nếu bạn thay đổi quyết định hoặc muốn hòa giải và tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, việc rút đơn ly hôn cần tuân theo một số quy định cụ thể:

  1. Rút đơn trước khi quyết định ly hôn được đưa ra: Nếu bạn đã nộp đơn ly hôn nhưng quyết định ly hôn chưa được đưa ra, bạn có thể yêu cầu rút lại đơn. Quy trình rút đơn thường yêu cầu bạn viết đơn yêu cầu rút lại và nộp đơn này tại cơ quan tư pháp có thẩm quyền.
  2. Rút đơn sau khi quyết định ly hôn được đưa ra: Nếu quyết định ly hôn đã được đưa ra bởi cơ quan tư pháp, việc rút đơn ly hôn có thể phức tạp hơn. Trong trường hợp này, bạn cần tìm sự tư vấn từ luật sư để biết thêm thông tin cụ thể và quy trình rút đơn trong trường hợp này.

Lưu ý rằng quy trình rút đơn ly hôn có thể khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể và quy định pháp luật hiện hành. Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các quy định pháp luật, bạn nên tìm sự hỗ trợ từ luật sư hoặc cơ quan tư vấn pháp luật.

Thủ tục rút đơn ly hôn
Thủ tục rút đơn ly hôn

Khi nào được rút đơn ly hôn theo quy định?

Quy trình rút đơn ly hôn đơn phương có thể phức tạp và đòi hỏi sự tuân thủ các quy định pháp luật. Việc tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình là cần thiết để đảm bảo việc rút đơn được xử lý một cách hợp pháp và hiệu quả. Trong quá trình rút đơn ly hôn đơn phương, việc tìm sự tư vấn từ luật sư hoặc cơ quan tư vấn pháp luật là quan trọng. Họ có thể giúp bạn hiểu rõ quy trình, quy định pháp luật và cung cấp hỗ trợ cần thiết trong quá trình này.

Rút đơn khi tòa án chưa thụ lý vụ án

Khoản 2 điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

Đương sự có quyền chấm dứt hoặc thay đổi yêu cầu của mình ở thời điểm Tòa án chưa thụ lý vụ án ly hôn.

Tức là khi chưa bắt đầu thủ tục tố tụng giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án, người nộp đơn xin ly hôn hoàn toàn được rút đơn ly hôn khi Tòa án chưa thụ lý để cân nhắc thêm khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Rút đơn trước khi mở phiên tòa sơ thẩm

Trước khi mở phiên tòa là thời gian tính từ khi thụ lý vụ án ly hôn cho đến trước khi mở phiên tòa sơ thẩm.

Trong thời gian này, nguyên đơn có được rút đơn khởi kiện ly hôn hay không?

Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan.

Như vậy, ngay sau khi có quyết định thụ lý vụ án, người yêu cầu ly hôn được quyền rút đơn ly hôn.

Nếu nguyên đơn rút hết toàn bộ yêu cầu của mình và không còn yêu cầu của các đương sự khác thì tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Tòa án tiến hành xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu.

Như vậy, trong giai đoạn này, nguyên đơn hoàn toàn có quyền rút đơn ly hôn đã được Tòa án thụ lý.

Rút đơn tại phiên tòa sơ thẩm

Căn cứ theo quy định tại điều 243, 244 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn, khi chủ tọa phiên tòa hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện hay không.

Nếu đương sự muốn rút yêu cầu khởi kiện ly hôn thì Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử vụ án nếu thấy việc rút đơn là tự nguyện.

Rút đơn ly hôn trước khi mở phiên tòa phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm

Khoản 1 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về việc rút đơn trước hoặc tại phiên tòa phúc thẩm như sau:

1.Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không và tuỳ từng trường hợp mà giải quyết như sau:

a) Bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn;

Đơn ly hôn đơn phương
Đơn ly hôn đơn phương

b) Bị đơn đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp này, các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu có việc kháng cáo bản án sơ thẩm thì thủ tục ly hôn sẽ được tiếp tục giải quyết ở cấp phúc thẩm.

Và trước khi mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc thẩm giải quyết việc ly hôn thì nguyên đơn có thể rút yêu cầu ly hôn và được Hội đồng xét xử chấp nhận nếu bị đơn đồng ý cho nguyên đơn rút đơn khởi kiện ly hôn.

Khi đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án ly hôn.

Trường hợp bị đơn không đồng ý cho nguyên đơn rút đơn yêu cầu thì Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và vẫn tiến hành giải quyết tranh chấp ly hôn theo thủ tục phúc thẩm.

Thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương năm 2023

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến ly hôn, các bên tham gia thường phải tuân thủ quy trình và thủ tục được quy định trong Luật Tố tụng dân sự hiện hành của Việt Nam. Luật Tố tụng dân sự là một trong những luật quan trọng và chi tiết nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, và nó điều chỉnh quy trình giải quyết tranh chấp dân sự tại tòa án. Theo quy định pháp luật Việt Nam, sau khi nộp đơn ly hôn, bạn có quyền rút đơn nếu bạn thay đổi quyết định hoặc muốn hòa giải và tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, việc rút đơn ly hôn cần tuân theo một số quy định cụ thể:

  1. Rút đơn trước khi quyết định ly hôn được đưa ra: Nếu bạn đã nộp đơn ly hôn nhưng quyết định ly hôn chưa được đưa ra, bạn có thể yêu cầu rút lại đơn. Quy trình rút đơn thường yêu cầu bạn viết đơn yêu cầu rút lại và nộp đơn này tại cơ quan tư pháp có thẩm quyền.
  2. Rút đơn sau khi quyết định ly hôn được đưa ra: Nếu quyết định ly hôn đã được đưa ra bởi cơ quan tư pháp, việc rút đơn ly hôn có thể phức tạp hơn. Trong trường hợp này, bạn cần tìm sự tư vấn từ luật sư để biết thêm thông tin cụ thể và quy trình rút đơn trong trường hợp này.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương năm 2023”. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp:

Rút đơn ly hôn rồi có được nộp lại hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, đương sự có quyền nộp đơn khởi kiện lại trong các trường hợp sau đây:
b) Yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người quản lý di sản, thay đổi người giám hộ hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà trước đó Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu mà theo quy định của pháp luật được quyền khởi kiện lại.
Theo quy định này, đối với yêu cầu ly hôn mà Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu thì đương sự có quyền nộp lại đơn khởi kiện.
Như vậy, trong trường hợp của bạn, trước đây bạn đã rút đơn ly hôn thì Tòa án đã đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu của bạn.
Bây giờ nếu có căn cứ để ly hôn và muốn yêu cầu Tòa án giải quyết thì bạn hoàn toàn có thể nộp lại đơn ly hôn.
Tòa án vẫn sẽ xem xét đơn và giải quyết yêu cầu của bạn theo thủ tục tố tụng dân sự.

Rút hồ sơ ly hôn có mất chi phí không?

Hiện nay chưa có quy định của pháp luật về mức phí khi rút đơn ly hôn, vì vậy rút hồ sơ ly hôn hoàn toàn không mất phí.
Bên cạnh đó căn cứ Điều 218 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 nếu vụ án bị đình chỉ giải quyết do nguyên đơn rút đơn xin ly hôn thì tiền tạm ứng án phí ly hôn được trả lại cho người này.
Như vậy, khi rút hồ sơ ly hôn thì bạn sẽ được trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp và không phải nộp thêm khoản phí nào nữa.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles