Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe tại Bắc Ninh

Giấy đăng ký xe (gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký xe) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận quyền sở hữu phương tiện của chủ xe. Thông thường khi xe tiến hành cải tạo, sửa chữa khác đi so với cấu trú ban đầu sẽ phải thay đổi giấy đăng ký xe vì vậy bắt buộc người lái xe phải tiến hành xin cấp lại. Tuy nhiên điều mà người dân lo lắng nhất chính là lệ phí đăng ký giấy chứng nhận cho xe quá cao khiến họ không lo liệu được. Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe tại Bắc Ninh. Luật sư Bắc Ninh mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Giấy chứng nhận đăng ký xe máy là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký xe máy thật chất chính là cà vẹt xe mà mọi người thường hay nói.Giấy chứng nhận đăng ký xe máy ghi nhận các thông tin có liên quan đến xe như:

 • Chủ sở hữu;
 • Biển số xe;
 • Xe hiệu gì;
 • Các thông số kỹ thuật của xe;

Trường hợp chủ xe cần đi đổi giấy đăng ký xe

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA, giấy chứng nhận đăng ký xe cần phải được cấp đổi, cấp lại trong các trường hợp sau đây:

1 – Xe cải tạo.

2 – Xe thay đổi màu sơn.

3 – Xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển trắng, chữ và số màu đen nay đổi sang biển vàng.

4 – Cần gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe.

5 – Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ.

6 – Giấy chứng nhận đăng ký xe bị rách nát.

7 – Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất.

8 – Giấy chứng nhận đăng ký xe thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ).

9 – Chủ xe có nhu cầu đổi giấy đăng ký xe cũ lấy giấy chứng ký xe mẫu mới.

Thủ tục đổi giấy đăng ký xe thực hiện thế nào?

Để làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy đăng ký xe, chủ phương tiện có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Giấy tờ của chủ xe:

 • Chủ xe là cá nhân: Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu.
 • Chủ xe là cơ quan, tổ chức: Xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe.

Giấy khai đăng ký xe theo mẫu.

Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Chứng từ cải tạo (trường hợp xe cải tạo): Xe cải tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm:

 • Giấy tờ lệ phí trước bạ.
 • Giấy tờ chuyển quyền sở hữu (thay động cơ, khung).
 • Giấy tờ nguồn gốc của tổng thành máy, tổng thành khung.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú (đối với cá nhân) hoặc có trụ sở (đối với tổ chức).

Để không phải chờ đợi xếp hàng làm thủ tục nộp hồ sơ, chủ xe có thể thực hiện khai báo online tại link sau đây để đặt lịch hẹn:

 • Trường hợp bị mất đăng ký xe: Khai báo tại http://csgt.vn:8888/Home/FormNopHoSo/47
 • Các trường hợp còn lại: Khai báo tại http://csgt.vn:8888/Home/FormNopHoSo/45

Lưu ý:

 • Trường hợp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe khi xe đã được cải tạo hoặc khi thay đổi địa chỉ của chủ xe phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe.
 • Các trường hợp còn lại không cần mang xe đến cơ quan đăng ký xe.

Bước 3: Nộp lệ phí và nhận giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

Sau khi kiểm tra xe, hồ sơ xe đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành thu lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy đăng ký xe; đồng thời cấp giấy hẹn.

Bước 4: Đến nhận giấy đăng ký xe.

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, chủ xe đến cơ quan đăng ký xe nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe tại Bắc Ninh
Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe tại Bắc Ninh

Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe tại Bắc Ninh

Căn cứ Điều 5 Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định như sau:

Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện như sau:

2. Căn cứ mục I Biểu mức thu này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

3. Tổ chức, cá nhân hiện ở khu vực nào thì nộp lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông theo mức thu quy định tương ứng với khu vực đó, nếu là tổ chức thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng ký kinh doanh, nếu là cá nhân thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Đối với ô tô, xe máy của Công an sử dụng vào mục đích an ninh đăng ký tại khu vực I hoặc đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông thì áp dụng mức thu tại khu vực I, riêng cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số áp dụng theo mức thu tối thiểu tại mục I Biểu mức thu này.

4. Một số chỉ tiêu quy định trong Biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông áp dụng như sau:

4.1. Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới quy định tại điểm 2 (đối với ô tô), điểm 4 (đối với xe máy) mục I Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm 4.2 khoản này.

4.2. Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công an thì áp dụng mức thu cấp đổi giấy đăng ký, biển số quy định tại mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

4.3. Trị giá xe máy làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Theo đó, lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe hiện nay là:

Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số:

 • Ô tô (trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.1 khoản 4 Điều này): 150.000
 • Sơ mi rơ moóc đăng ký rời, rơ móc: 100.000
 • Xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.1 khoản 4 Điều này): 50.000

Cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy: 30.000.

Riêng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các trường hợp khi cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy được miễn lệ phí?

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định về các trường hợp sau đây được miễn lệ phí đăng ký xe:

 • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc.
 • Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự.

Trường hợp này khi đăng ký phương tiện giao thông, người đăng ký phải xuất trình với cơ quan đăng ký chứng minh thư ngoại giao (màu đỏ) hoặc chứng minh thư công vụ (màu vàng) theo quy định của Bộ Ngoại giao.

 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài. Trường hợp này tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho cơ quan đăng ký:
 • Đơn đề nghị miễn nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số, có ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức).
 • Bản sao hiệp định hoặc thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài bằng tiếng Việt Nam (có xác nhận của Công chứng nhà nước hoặc ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận của chủ chương trình, dự án).

Nơi đăng ký làm giấy chứng nhận đăng ký xe máy tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 58/2020/TT-BCA được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 15/2021/TT-BCA quy định như sau:

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu; đăng ký sang tên; đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia: Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01A/58) và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe.

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe có lâu không?

Theo Điều 4 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định như sau:

Thời hạn cấp đăng ký, biển số xe

1. Cấp lần đầu, cấp đổi biển số xe: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời: Trong ngày.

3. Cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe: Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cấp lại biển số xe bị mất, biển số xe bị mờ, hỏng: Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo đó, trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn cấp đổi là không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe tại Bắc Ninh” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bắc Ninh luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là Dịch vụ tách sổ đỏ vui lòng liên hệ đến hotline 0833.102.102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Xe thay màu sơn có phải cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe không?

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định như sau:
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
1. Đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe: Xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn, xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển nền màu trắng, chữ và số màu đen; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc bị mất hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ) hoặc chủ xe có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư này.
Theo đó, xe thay đổi màu sơn sẽ phải xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Lệ phí khi cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp bị sai màu sơn là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 188/2016/TT-BTC thì mức thu phí, lệ phí như sau:
Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp giấy phép lái xe và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.
Lệ phí khi cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp bị sai màu sơn là 50.000 đồng.

Hồ sơ để cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp bị sai màu sơn giải quyết trong bao lâu?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định thời hạn cấp đăng ký, biển số xe như sau:
“1. Cấp lần đầu, cấp đổi biển số xe: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.
2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời: Trong ngày.
3. Cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe: Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Cấp lại biển số xe bị mất, biển số xe bị mờ, hỏng: Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

Đánh giá post

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời