Hướng dẫn ghi mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con 2023

Đăng ký thường trú là việc mà công dân họ phải đi đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú và cấp sổ hộ khẩu cho họ. Sổ hộ khẩu được xem là phương thức chính giúp cơ quan Nhà nước dùng quản lý nhân khẩu tại những hộ gia đình. Thông qua cuốn sổ này có thể xác định nơi cư trú hợp pháp của người dân, cụ thể hơn là nơi thường trú của công dân để cơ quan Nhà nước có thể quản lý được nơi cư trú của công dân tại từng địa điểm cụ thể. Sổ hộ khẩu đóng vai trò quan trọng xác định thẩm quyền giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến mỗi công dân. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật sư Bắc Ninh để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Câu hỏi thường gặp

  • Luật Cư trứ 2014

Quy định về việc nhập hộ khẩu cho con

Căn cứ theo Điều 12 Luật Cư trú 2020 quy định về việc nhập hộ khẩu con con như sau:

“Điều 12. Nơi cư trú của người chưa thành niên

1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống; trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi do cha, mẹ thỏa thuận; trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được thì nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác, với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.”

Hồ sơ nhập hộ khẩu cho con

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú 2020, hồ sơ nhập hộ khẩu cho con gồm:

“Điều 21. Hồ sơ đăng ký thường trú

2. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 20 của Luật này.”

Người đi đăng ký nhập hộ khẩu cho con (cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, ông, bà, người nuôi dưỡng, chăm sóc, người thân thích của trẻ) chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • 1 tờ Bản sao giấy khai sinh của trẻ (có dấu đỏ do Ủy ban nhân dân phường, xã cấp) và 1 bản photo.
  • Giấy chứng nhận kết hôn của bố mẹ trẻ và 1 bản photo.
  • Sổ hộ khẩu người mẹ (bản chính).
  • Điền đầy đủ thông tin vào mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02) (mẫu này lấy tại Công an phường/ xã).

Theo quy định trên, người mẹ có thể đăng ký hộ khẩu thường trú của con theo hộ khẩu cho con và không cần giấy chứng nhận chưa nhập hộ khẩu theo cha, chỉ cần làm đầy đủ hồ sơ và thủ tục nhập hộ khẩu của con bạn theo mẹ.

Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng nhập khẩu hai nơi cơ quan công an thường yêu cầu phải có xác nhận cháu bé chưa nhập khẩu vào hộ khẩu của bố hoặc đề nghị mang theo hộ khẩu của bố/mẹ để xác định là chưa nhập khẩu cho con theo hộ khẩu của bố.

Mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con

Hướng dẫn ghi mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con

Hướng dẫn ghi mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con 2023
Hướng dẫn ghi mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con 2023

Về phần thông tin chung

– Khi ghi thông tin về cá nhân phải căn cứ vào giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không có các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

a) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng; năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh; 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;

d) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính Nam thì ghi là Nam, nếu giới tính Nữ thì ghi là Nữ;

đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;

e) Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;

g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);

h) Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;i) Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.

Cách ghi thông tin về địa chỉ cư trú

– Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ; cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).

Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú

Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp; dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.

Phần nội dung chính

Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:

a) Trường hợp đăng ký thường trú; hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp; được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ; tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú; mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ.

b) Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú; mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó.

Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau:

a) Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung xác nhận gồm: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa đăng ký thường trú;

b) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường; thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

Thủ tục nhập hộ khẩu cho con

Bước 1: Người đi đăng ký nhập hộ khẩu cho trẻ (cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, ông, bà, người nuôi dưỡng, chăm sóc, người thân thích của trẻ) chuẩn bị những giấy tờ sau:

– 1 tờ Bản sao giấy khai sinh của trẻ (có dấu đỏ do UBND phường, xã cấp) và 1 bản photo.

– Giấy chứng nhận kết hôn của bố mẹ trẻ (nếu cha, mẹ của trẻ có đăng ký kết hôn) hoặc Quyết định ly hôn và 1 bản photo.

– Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính).

Điền đầy đủ thông tin vào mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02) (mẫu này lấy tại Công an quận, huyện, thị xã, thành phố).

Bước 2: Nộp các giấy tờ, mẫu khai nói trên tại Công an quận, huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú của bố hoặc mẹ (nếu bố, mẹ không cùng hộ khẩu thường trú); nơi cư trú chung của bố, mẹ (nếu có cùng hộ khẩu thường trú).

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra thông tin ghi trong mẫu khai HK02, đối chiếu các giấy tờ, lấy Bản sao giấy khai sinh (có dấu đỏ), giấy chứng nhận kết hôn, quyết định ly hôn (bản photo). (để bỏ vào hồ sơ tàng thư hộ khẩu)

Cán bộ đưa giấy hẹn, trong đó ghi rõ thời gian (tối đa 10 ngày) sẽ nhận lại sổ hộ khẩu.

Thời gian làm thủ tục và lấy hộ khẩu: từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần.

Lưu ý khi đăng ký nhập khẩu cho con vào hộ khẩu gia đình:

– Trẻ em, người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) có thể nhập khẩu khác với hộ khẩu của cha, mẹ nếu được cha, mẹ có văn bản đồng ý cho nhập vào hộ đó hoặc pháp luật có quy định. 
– Trong trường hợp sau khi đăng ký khai sinh, giấy khai sinh của trẻ theo họ mẹ thì trong sổ hộ khẩu cũng ghi tên trẻ theo họ mẹ.

– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em phải làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ.

Nếu quá thời hạn này mà chưa làm thủ tục nhập hộ khẩu thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng

– Một số địa phương đã kết hợp làm thủ tục khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT trong một lần đăng ký.

Nhập hộ khẩu và khai sinh cho trẻ là hoàn toàn miễn phí và đem lại nhiều lợi ích cho cha mẹ và trẻ sau này. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ nên làm sớm cho trẻ.

Mức xử phạt khi nhập hộ khẩu trễ hạn

Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức xử phạt như sau:

“Điều 9. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

b) Không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

c) Không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.”

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Luật sư Bắc Ninh sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Hợp đồng đặt cọc nhà đất …. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Nếu mẹ sinh con mà không có đăng kí kết hôn thì có được nhập khẩu không?

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 20 Luật cư trú 2020: “2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây: a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con”
Khoản 8 Điều Luật cư trú 2020 quy định: “Trường hợp người đăng ký thường trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.”
Do đó, để đăng ký thường trú cho con thì chỉ cần cha mẹ đồng ý và chủ hộ đồng ý cho nhập và con bạn đã có giấy khai sinh là được, còn việc chưa có giấy đăng ký kết hôn thì không ảnh hưởng gì đến việc nhập hộ khẩu cho con.

Về phần thông tin chung của phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu được viết như thế nào?

Khi ghi thông tin về cá nhân phải căn cứ vào giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không có các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thời hạn làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con mới sinh trong vòng bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định về thời hạn đăng ký thường trú thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày trẻ được đăng ký khai sinh thì phải làm thủ tục đăng ký thường trú.
Trương trường hợp quá 60 ngày này mà cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vẫn chưa làm thủ tục nhập hộ khẩu cho trẻ thì vẫn có thể đăng ký hộ khẩu cho bé được theo dạng nhập hộ khẩu quá hạn và phải chịu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này. Mức phạt căn cứ theo điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP: Phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng với hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, tạm trú.
Trên thực tế, rất nhiều gia đình khi mới sinh con nhưng do bận công việc nên chưa thực hiện đăng ký nhập hồ khẩu cho con ngay nên thường bị quá hạn, như vậy khi đến cơ quan công an để thực hiện đăng ký hộ khẩu cho con đều bị xử phạt hành chính.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời