Hướng dẫn ghi mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con 2023 như thế nào?