Tải xuống mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay 2023

Mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay có mục đích chính là đưa ra yêu cầu chấm dứt hôn nhân một cách tự nguyện và hợp pháp, đồng thời đề xuất các thỏa thuận và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Mẫu đơn này được sử dụng khi cả hai bên trong cuộc hôn nhân đồng ý chấm dứt mối quan hệ hôn nhân một cách tự nguyện và không cần đến sự can thiệp của Tòa án để giải quyết tranh chấp. Bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay 2023 trong bài viết sau đây của Luật sư Bắc Ninh nhé!

Tải xuống mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay 2023

Nội dung mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay 2023

Tải xuống mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay 2023

Mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay phải có cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu. Nó bắt đầu bằng việc đưa ra thông tin cá nhân cần thiết và mô tả ngắn gọn về tình huống hôn nhân hiện tại. Mẫu đơn cũng chứa các phần quan trọng như thỏa thuận giữa hai bên và cam kết tuân thủ. Mẫu đơn này sử dụng ngôn từ đơn giản, trực tiếp và không cần thiết kế câu văn phức tạp. Điều này giúp người đọc dễ dàng hiểu và xác định ý đồ của người viết.

[Địa chỉ của bạn]
[Ngày]

[Thông tin của Tòa án phụ trách]
[Tên Tòa án]
[Địa chỉ Tòa án]
[Số điện thoại Tòa án]

Kính gửi Tòa án,

Tôi, [Họ và tên của bạn], đăng ký cư trú tại [Địa chỉ của bạn], viết thư này để đệ đơn xin ly hôn theo quy định của pháp luật.

Tôi và [Họ và tên người kết hôn], người tôi đã kết hôn với vào ngày [Ngày kết hôn], hiện đang sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn và mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân của chúng tôi, và không còn khả năng tiếp tục sống chung như vợ chồng.

Chúng tôi đã thảo luận và đồng ý rằng việc ly hôn là sự lựa chọn cuối cùng và hợp lý nhất trong tình huống hiện tại. Chúng tôi đã thỏa thuận về việc chia tài sản và quyền chăm sóc con cái, và không có tranh chấp nào giữa hai bên.

Vì vậy, tôi xin kính đề nghị Tòa án xem xét đơn ly hôn này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng hôn nhân và tiến tới cuộc sống riêng biệt.

Tôi cam kết tuân thủ mọi quy định và yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết đơn ly hôn này.

Trân trọng,

[Họ và tên của bạn]
[Chữ ký]

Tải xuống mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay 2023

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay 2023

Mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay nhấn mạnh việc có thỏa thuận giữa hai bên về chia tài sản và quyền chăm sóc con cái. Điều này cho thấy rằng hai bên đã thảo luận và đạt được sự đồng ý, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ly hôn. Mẫu đơn thể hiện cam kết của người viết tuân thủ mọi yêu cầu và quy định của Tòa án. Điều này cho thấy sự tôn trọng quy trình pháp lý và sẵn lòng hợp tác để giải quyết vụ ly hôn một cách hòa bình. Cách viết đơn xin ly hôn thuận tình theo mẫu trên được hướng dẫn tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP như sau:

Mục (1) Ghi loại việc dân sự mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải Quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, ví dụ: công nhận thuận tình ly hôn hoặc công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con chung, tài sản chung,…

Mục (2) và (5) Ghi tên và địa chỉ của Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự:

 • Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.
 • Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào, ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Mục (3) Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu.

Mục (4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người yêu cầu tại thời điểm làm đơn yêu cầu (ví dụ: thôn Bình An, xã Phú Cường, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).

Mục (6) Ghi cụ thể những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

Mục (7) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.

Mục (8) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.

Mục (9) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

Mục (10) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…, ví dụ:

 1. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B, bà Phạm Thị C (Nếu mất bản chính thì nộp bản chính bản trích lục giấy đăng ký kết hôn)
 2. Bản sao Giấy khai sinh của ông Trần Văn A;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất,…

Mục (11) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2018; Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019).

Mục (12) Người yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào đơn.

Lưu ý khi soạn thảo mẫu đơn thuận tình ly hôn

Mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay cung cấp một cơ sở để người viết đề xuất các thỏa thuận về chia tài sản và quyền chăm sóc con cái (nếu có) trong quá trình ly hôn. Điều này giúp đảm bảo rằng các vấn đề này được giải quyết một cách hòa bình và công bằng. Mẫu đơn đề nghị Tòa án xem xét đơn ly hôn và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chấm dứt hợp đồng hôn nhân. Điều này bao gồm việc yêu cầu Tòa án xem xét và phê chuẩn các thỏa thuận giữa hai bên, đồng thời đưa ra quyết định chính thức về việc ly hôn. Khi soạn thảo mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Địa chỉ và thông tin của Tòa án: Đảm bảo rằng bạn đưa ra địa chỉ và thông tin chính xác của Tòa án phụ trách giải quyết đơn ly hôn.
 • Tự giới thiệu: Bắt đầu đơn bằng việc tự giới thiệu bản thân và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm họ và tên, địa chỉ cư trú, và số điện thoại liên lạc.
 • Tên và thông tin của người kết hôn: Đề cập đến tên và thông tin cá nhân của người kết hôn, bao gồm họ và tên, ngày kết hôn, và bất kỳ chi tiết nào quan trọng khác như địa chỉ hoặc số điện thoại.
 • Tình trạng hôn nhân hiện tại: Trình bày một cách rõ ràng và ngắn gọn tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn và người kết hôn, và giải thích rằng bạn không còn khả năng sống chung như vợ chồng.
 • Thỏa thuận giữa hai bên: Nếu có, đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào về chia tài sản và quyền chăm sóc con cái mà bạn và người kết hôn đã đạt được. Điều này sẽ cho thấy rằng không có tranh chấp và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ly hôn.
 • Cam kết tuân thủ: Bày tỏ cam kết của bạn để tuân thủ mọi yêu cầu và quy định của Tòa án trong quá trình giải quyết đơn ly hôn.
 • Chữ ký: Kết thúc đơn bằng việc ký tên và ghi rõ ngày tháng. Đảm bảo chữ ký của bạn được viết rõ ràng và có đầy đủ thông tin cá nhân liên quan.
 • Kiểm tra quy định pháp luật: Luôn kiểm tra quy định pháp luật và yêu cầu cụ thể của Tòa án trong khu vực bạn đang sinh sống. Điều này giúp bạn đảm bảo rằng mẫu đơn của bạn tuân thủ đúng quy trình và đủ thông tin cần thiết.

Lưu ý rằng điều này chỉ là một mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay tổng quát. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và phù hợp, nên tham khảo nguồn tài liệu pháp lý hoặc tư vấn từ luật sư.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Tải xuống mẫu đơn thuận tình ly hôn viết tay 2023”. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp:

Điều kiện ly hôn thuận tình năm 2023?

Trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn thì Tòa án sẽ công nhận thuận tình ly hôn nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Hai bên thật sự tự nguyện ly hôn;
Đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con
Nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Điều kiện ly hôn đơn phương năm 2023?

Trường hợp vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
Hòa giải tại Tòa án không thành;
Có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.
Lưu ý một số trường hợp đặc biệt:
Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.
Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn của cha, mẹ, người thân thích khác của người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles