Mẫu đơn xin trích lục bản án ly hôn năm 2022

Hiện nay, vấn đề ly hôn đã không còn quá xa lạ gì với chúng ta. Ly hôn là điều mà không ai muốn, nhưng khi cả hai đã không còn tiếng nói chung thì đó là cách giải quyết tốt nhất cho những người trong cuộc. Bản án ly hôn thường sẽ được hỏi nhiều nhất vì khi bị mất giấy ly hôn để làm các thủ tục khác có liên quan xin như giấy xác nhận độc thân, điền các giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân khi mua bán nhà đất,…. Và nếu mỗi bên tham gia ly hôn cần xin trích lục bản án thì họ phải viết đơn xin cấp bản án trích lục ly hôn để được giải quyết vấn đề này. Hãy tham khảo “Mẫu đơn xin trích lục bản án ly hôn” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Hộ tịch 2014
  • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Khái niệm trích lục bản án ly hôn

Trích lục ly hôn là văn bản do tòa án cấp, chứng minh việc ly hôn của 2 chủ thể theo thủ tục ly hôn tại tòa. Văn bản này có giá trị pháp lý tương tự như bản án ly hôn ban đầu, nhưng được ban hành bởi một tòa án. Do đó, nếu bản án ly hôn mà bị mất, rách nát, hư hỏng thì người có nhu cầu có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xin trích lục lại bản án ly hôn.

Hiện nay có hai hình thức ly hôn: Ly hôn đơn phương ly hôn thuận tình. Tương đương với mỗi hình thức thì sẽ có một văn bản quy định kết quả giải quyết khác nhau. Văn bản ghi lại kết quả giải quyết ly hôn đơn phương là bản án của Tòa về việc ly hôn, văn bản ghi lại kết quả giải quyết ly hôn thuận tình là quyết định của Tòa án về việc ly hôn.

Do đó, trích lục ly hôn có thể là bản án ly hôn hoặc có thể là quyết định ly hôn của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Mục đích của đơn xin trích lục quyết định ly hôn

Đơn xin cấp trích lục quyết định ly hôn là văn bản thể hiện nguyện vọng của các đương sự khi thực hiện ly hôn đơn phương muốn Tòa án công nhận việc Ly hôn. Trong mẫu đơn xin trích lục quyết định ly hôn sẽ chứa đựng đầy đủ những thông tin của đương sự và nguyện vọng được tòa án gửi bản trích lục quyết định ly hôn cho mình.

Hồ sơ trích lục bản án ly hôn

Mẫu đơn xin trích lục bản án ly hôn năm 2022
Mẫu đơn xin trích lục bản án ly hôn năm 2022

Khi yêu cầu cấp trích lục ly hôn, cần nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

  • Đơn xin trích lục ly hôn. Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày ra bản án ly hôn.
  • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có giá trị thay thế khác của người yêu cầu.
  • Giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp ủy quyền cho người khác xin hộ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì cần xuất trình các giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa cá;c đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự; cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

Mẫu đơn xin trích lục bản án ly hôn

Thủ tục trích lục bản án ly hôn

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ trích lục ly hôn

Khi yêu cầu cấp trích lục ly hôn, bạn chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ nộp

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ nêu trên tại Tòa án nhân dân nơi đã giải quyết vụ việc ly hôn để được cấp trích lục ly hôn của tòa án.

Bước 3: Tiếp nhận và Xem xét giải quyết yêu cầu cấp trích lục ly hôn

Khi nhận được hồ sơ yêu cầu trích lục ly hôn, cán bộ tiếp nhận đơn sẽ gửi lên Chánh án Tòa án ký duyệt.

Sau đó họ sẽ chuyển hồ sơ xuống Văn phòng. Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến cán bộ lưu trữ.

Tiếp theo, cán bộ lưu trữ đến kho lưu trữ tìm hồ sơ vụ án ly hôn được yêu cầu và photo bản án trình Chánh án/Phó Chánh án ký sao y.

Thời gian cấp bản án trích lục bản án ly hôn

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 269 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nêu rõ về việc cấp trích lục bản án như sau:

“Điều 269. Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.”

Theo quy định này, trích lục bản án ly hôn được cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên tòa ly hôn đơn phương và trong 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án sẽ gửi bản án cho vợ, chồng và những người liên quan (nếu có) cùng Viện kiểm sát cùng cấp

Nơi xin trích lục bản án ly hôn

Căn cứ Điều 269 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 269. Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

3. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện phải được niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án và công bố công khai trên một trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp.
Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước.
Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của Luật hộ tịch.
Thời hạn niêm yết, công bố, gửi bản án, thông báo quy định tại khoản này là 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

4. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có), trừ bản án, quyết định của Tòa án có chứa thông tin quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.”

Như vậy, có thể thấy rằng Tòa án là cơ quan có thẩm quyền trích lục bản án ly hôn. Bởi vì, vợ chồng khi ly hôn đơn phương được thực hiện tại Tòa án cho nên Tòa án nhân dân nào đã giải quyết tranh chấp ly hôn sẽ có trách nhiệm cấp trích lục bản án ly hôn.

Khi yêu cầu cấp trích lục bản án, bạn cần nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

-Đơn xin trích lục bản án ly hôn. Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày ra bản án ly hôn.

-Bản sao giấy  chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có giá trị thay thế khác của người yêu cầu.

-Giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp ủy quyền cho người khác xin trích lục lại bản án ly hôn. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì cần xuất trình các giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

 Bạn nộp hồ sơ nêu trên tại Tòa án nhân dân nơi đã giải quyết vụ việc ly hôn để được cấp trích lục bản án, quyết định ly hôn của tòa án.

Khi nhận được hồ sơ yêu cầu trích lục bản án ly hôn, cán bộ tiếp nhận đơn sẽ gửi lên Chánh án Tòa án ký duyệt, sau đó chuyển hồ sơ xuống Văn phòng. Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến cán bộ lưu trữ, cán bộ lưu trữ đến kho lưu trữ tìm hồ sơ vụ án ly hôn được yêu cầu và photo bản án trình Chánh án/Phó Chánh án ký sao y.

Phí trích lục bản án ly hôn

Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định như sau:

B. DANH MỤC LỆ PHÍ TÒA ÁN

SttTên lệ phíMức thu
ILệ phí giải quyết việc dân sự
1Lệ phí sơ thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động300.000 đồng
2Lệ phí phúc thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động300.000 đồng
IILệ phí Tòa án khác
1Lệ phí yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của trọng tài nước ngoài
aLệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của Trọng tài nước ngoài3.000.000 đồng
bLệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án về việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của Trọng tài nước ngoài300.000 đồng
2Lệ phí giải quyết yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại
aLệ phí yêu cầu Tòa án chỉ định, thay đổi trọng tài viên300.000 đồng
bLệ phí yêu cầu Tòa án xem xét lại phán quyết của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài, về thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài; đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc500.000 đồng
cLệ phí yêu cầu Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến trọng tài; yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng800.000 đồng
dLệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án liên quan đến trọng tài500.000 đồng
3Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản1.500.000 đồng
4Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công1.500.000 đồng
5Lệ phí bắt giữ tàu biển8.000.000 đồng
6Lệ phí bắt giữ tàu bay8.000.000 đồng
7Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam1.000.000 đồng
8Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài200.000 đồng
9Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án1.500 đồng/trang A4

Căn cứ quy định nêu trên thì lệ phí cấp trích lục bản án ly hôn là 1.500 đồng/trang A4.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Mẫu đơn xin trích lục bản án ly hôn” Luật sư Bắc Ninh tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến soạn thảo văn bản cam kết tài sản chung, soạn thảo mẫu đơn ly hôn, hợp đồng lao động, biên bản nghiệm thu… Nếu quy khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật sư Bắc Ninh thông qua số hotline 0833.102.102  chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

Bị mất bản án ly hôn phải làm thế nào?

Theo quy định, bản án ly hôn của Tòa án chỉ được cấp 01 lần. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 269 Bộ luật Tố tụng dân sự, sau khi kết thúc phiên tòa 03 ngày làm việc, các đương sự cũng được cấp trích lục bản án.
Đồng thời, khoản 21 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nêu rõ:
21. Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Tòa án;
Tuy nhiên, trích lục bản án hiện không được định nghĩa tại các văn bản pháp luật tuy nhiên, thực tế có thể hiểu trích lục bản án là một phần của bản án liên quan đến đương sự đó.
Do đó, khi chẳng may làm mất bản án ly hôn, vợ, chồng hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án cấp sao trích lục bản án, quyết định của Tòa hoặc bản sao quyết định, bản án ly hôn. Giá trị của văn bản này tương đương với bản án hoặc quyết định gốc.

Có thể ủy quyền xin trích lục ly hôn không?

Trong trường hợp muốn ủy quyền xin trích lục bản án ly hôn cho người khác; thì theo quy định của pháp luật việc ủy quyền cho người khác; thay mặt bạn làm thủ tục xin trích lục bản án là hoàn toàn được. Như vậy, để thực hiện thủ tục ủy quyền này bạn cần chuẩn bị hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền này cần được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật thì mới có hiệu lực thi hành, thực hiện. 

Khi nào thì tòa án sẽ gửi bản án ly hôn cho đương sự?

Khoản 2 Điều 57 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:
“Điều 57. Thời điểm chấm dứt hôn nhân và trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn
2. Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan.”

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời