Tải xuống Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Luật Kinh doanh bảo hiểm đặt mục tiêu bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người tham gia bảo hiểm, bao gồm các khách hàng, người được bảo hiểm và người được hưởng lợi từ hợp đồng bảo hiểm. Luật này quy định về việc công khai thông tin, minh bạch, rõ ràng về các điều khoản, điều kiện và quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm. Bạn đọc có thể tham khảo thêm trong bài viết “Tải xuống Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022” của Luật sư Bắc Ninh nhé!

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:08/2022/QH15Loại văn bản:Luật
Nơi ban hành:Quốc hộiNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:16/06/2022Ngày hiệu lực:01/01/2023
Ngày công báo:17/07/2022Số công báo:Từ số 575 đến số 576
Tình trạng:Còn hiệu lực

Tải xuống Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Luật Kinh doanh bảo hiểm quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích của khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc quy định về việc xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp, đảm bảo tiền phí bảo hiểm hợp lý và đúng mức, và đảm bảo sự đáp ứng đầy đủ và kịp thời của công ty bảo hiểm đối với các yêu cầu bồi thường và chi phí.

Tải xuống Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
Tải xuống Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Nội dung nổi bật của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Luật Kinh doanh bảo hiểm thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh trong ngành bảo hiểm. Điều này bao gồm việc đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng và minh bạch, tạo điều kiện để các công ty bảo hiểm cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm và giá cả. Mục đích cụ thể của Luật Kinh doanh bảo hiểm có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và nội dung của luật cụ thể. Các quốc gia có thể đặt các mục tiêu và ưu tiên khác nhau dựa trên tình hình và mục tiêu phát triển của ngành bảo hiểm trong nước.

Để xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khách hàng, tiết giảm chi phí xã hội… Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.
Các loại hình bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã đưa ra 03 loại hình bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm phi nhân thọ. Nếu trước đây, Luật Kinh doanh hiểm quy định cụ thể các loại nghiệp vụ bảo hiểm của từng loại hình bảo hiểm thì theo quy định mới đã giao Chính phủ quy định chi tiết các nghiệp vụ bảo hiểm tương ứng với các loại hình bảo hiểm nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình áp dụng luật trong thực tiễn.

Đồng thời, luật này cũng quy định rõ “Bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội”. Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định bảo hiểm bắt buộc bao gồm: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Bảo hiểm bắt buộc quy định tại luật khác đáp ứng quy định.

Luật này cũng đã bổ sung thêm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định cụ thể 05 loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; hợp đồng bảo hiểm sức khỏe; hợp đồng bảo hiểm tài sản; hợp đồng bảo hiểm thiệt hại và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm. Trong đó, hợp đồng bảo hiểm tài sản; hợp đồng bảo hiểm thiệt hại; hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

Tải xuống Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
Tải xuống Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Luật này đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bãi bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh trách nhiệm của hợp đồng… để đảm bảo thống nhất với Bộ luật dân sự, dễ áp dụng trên thực tế. Luật cũng đã bổ sung các quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm; nội dung hợp đồng bảo hiểm có quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm; thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm… để bảo đảm quyền tự thỏa thuận giữa các bên trong giao kết hợp đồng bảo hiểm. Về giải quyết tranh chấp: Bổ sung quy định về hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, bãi bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh trách nhiệm của hợp đồng…

Doanh nghiệp tái bảo hiểm, Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Để chủ động thực hiện các cam kết quốc tế, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã bổ sung quy định về việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam. Về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp bảo hiểm, theo cam kết của Việt Nam tại WTO và các hiệp định thương mại khác trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, Việt Nam không hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài. Do đó, để bảo đảm rõ ràng, Luật này đã bổ sung quy định khẳng định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

An toàn tài chính

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã bổ sung thêm quy định về an toàn tài chính trong trường hợp tỷ lệ an toàn vốn ở mức phải áp dụng biện pháp can thiệp, biện pháp cải thiện sớm, biện pháp kiểm soát, quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, hội đồng quản trị, ban kiểm soát; bổ sung yêu cầu công khai thông tin định kỳ, công khai thông tin thường xuyên, công khai thông tin bất thường để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm rõ ràng, minh bạch…Đặc biệt, luật này đã dành 1 Chương để quy định về bảo hiểm vi mô nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển bảo hiểm vi mô.

Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Để nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; bổ sung quy định Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan quản lý bảo hiểm nước ngoài trong việc quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quản lý, giám sát cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được ban hành với các quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ, cân bằng quyền lợi của người tham gia và người kinh doanh bảo hiểm, góp phần tạo điều kiện cho thị trường bảo hiểm phát triển vững chắc.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Tải xuống Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022”. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng về các vấn đề như .

Câu hỏi thường gặp

Phạm vi điều chỉnh của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022?

– Luật này quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
– Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Đối tượng áp dụng của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022?

– Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
– Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài (sau đây gọi là chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam).
– Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam).
– Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng.
– Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
– Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles