Dịch vụ trích lục hồ sơ đất tại Bắc Ninh nhanh, trọn gói

Để giải quyết tranh chấp đất đai, không chỉ cần sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà còn là sự hợp tác từ phía đương sự. Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức vì lý do cá nhân nên không thể cung cấp đầy đủ các giấy tờ cho cơ quan để giải quyết những tranh chấp hoặc cũng có thể cố ý không cung cấp đầy đủ những giấy tờ cần thiết nhằm gây khó dễ trong quá trình giải quyết vụ việc. Trích lục bản đồ địa chính không chỉ giúp cơ quan nhà nước thuận tiện hơn trong quá trình quản lý đất đai mà còn tiến hành được những thủ tục hành chính liên quan đến đất. Thông qua bản trích lục này, người sử dụng đất được cung cấp đầy đủ các thông tin như thửa đất, khu vực đất thuộc quyền sở hữu của mình, từ những thông tin trên họ có thể dễ dàng thực hiện các quyền của mình đối với đất đai và hạn chế tối đa những tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình sử dụng đất. Hãy tham khảo “Dịch vụ trích lục hồ sơ đất tại Bắc Ninh” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013
 • Thông tư 25/2014/TT-BTNMT

Xin trích lục hồ sơ đất đai

Căn cứ Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, có thể hiểu trích lục bản đồ địa chính là hình thức cung cấp, xác thực thông tin thửa đất với các nội dung như:

– Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ số,…

– Diện tích (mét vuông);

– Mục đích sử dụng đất;

– Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú;

– Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

– Bản vẽ thửa đất gồm thông tin về sơ đồ thửa đất và chiều dài cạnh thửa.

Hồ sơ xin trích lục thửa đất.

Hồ sơ gồm có: Phiếu yêu cầu trích lục đo vẽ bản đồ địa chính; Bản sao các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất (Văn bản thỏa thuận chia thừa kế có công chứng).

Cách thức nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các cách sau:

 1. Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.
 2. Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện.
 3. Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Mẫu đơn xin trích lục đất đai

Thủ tục xin trích lục dữ liệu đất đai

Dịch vụ trích lục hồ sơ đất tại Bắc Ninh nhanh chóng
 1. Nộp hồ sơ đến cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.
 2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

Các trường hợp không được cung cấp dữ liệu:

 • Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.
 • Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chủ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.
 • Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.
 • Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:

 • Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Thẩm quyền cấp giấy trích lục đất đai

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, cơ sở dữ liệu về đất đai bao gồm các thông tin như sau:

“Điều 6. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai

4. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải bảo đảm theo thiết kế tổng thể của hệ thống thông tin đất đai và chuẩn dữ liệu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

a) Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tại Trung ương được xây dựng từ các nguồn dữ liệu về đất đai được lưu trữ tại Trung ương; tích hợp và đồng bộ từ cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương; tích hợp kết quả điều tra cơ bản và các dữ liệu, thông tin có liên quan đến đất đai do các Bộ, ngành cung cấp; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai;

b) Cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương được xây dựng từ kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất và bản đồ giá đất; điều tra cơ bản về đất đai; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.”

Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 2 Điều 5 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT quy định: Cơ quan thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai là Văn phòng đăng ký đất đai.  Đối với trường hợp tại địa phương mà chưa có cơ sở dữ liệu đất đai hay dữ liệu thông tin được lấy từ hồ sơ địa chính và được Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Những lưu ý khi làm mẫu đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất

Cần cân nhắc xem tính chất thửa đất hiện tại của minh cần xin sổ đỏ là như thế nào qua đó có thể nộp kèm những giấy tờ kèm theo:

– Đối với của cá nhân thừa kế đất đai từ thân nhân: giấy ủy quyền có chữ ký của tất cả các thành viên trong gia đình thừa nhận quyền thừa kế thửa đất đó. Đây là một trong những quy định mới nhất của nhà nước về việc thừa kế đất đai từ gia đình.

– Đối cá nhân tách đất từ thành viên gia đình: cần số đỏ gốc, tính chất thửa đất, số mét vuông tách ra, thửa đất có kèm tài sản hiện tại.

– Đối với cá nhân thực hiện đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất để phục vụ công việc kinh doanh của mình thì cần những giấy tờ cơ bản như: giấy đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền, mua bán của đối tượng có liên quan kèm công chứng của đơn vị có thẩm quyền, giấy chứng nhận đầu tư của thửa đất đó.

Tất cả những giấy tờ, tài liệu được kể đến như trên đều cần phải có công chứng của cơ quan phường xã nơi mình sinh sống thì mới có giá trị pháp lý. Lưu ý khi nộp mẫu đơn trên cho cơ quan có thẩm quyền thì bạn nên nộp kèm những thông tin đi kèm để tránh việc phải bổ sung giấy tờ liên tục, mất thời gian cho cả 2 bên.

Lệ phí trích lục hồ sơ đất

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, tổ chức hoặc cá nhân có yêu cầu trong việc cung cấp thông tin về đất đai phải trả phí trích lục bản đồ địa chính, trừ các trường hợp sau:

– Phạm vi yêu cầu cung cấp nằm trong cơ sở dữ liệu về đất đai hoặc các thông tin về giá đất, thủ tục hành chính, kế hoạch, quy hoạch hoặc văn bản pháp luật về đất đai.

– Mục đích yêu cầu cung cấp nhằm phục vụ cho quốc phòng, an ninh, yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tình trạng khẩn cấp.

– Đáp ứng mục đích thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp).

Như vậy, trong trường hợp cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không thuộc các trường hợp trên phải trả các khoản phí và chi phí quy định tại Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT sau:

– Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

– Chi phí in ấn, sao chụp.

– Chi phí gửi tài liệu (nếu có).

Theo quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC, các phí và chi phí này sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Dịch vụ trích lục hồ sơ đất tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh

Ưu điểm từ dịch vụ trích lục hồ sơ đất của Luật sư Bắc Ninh mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư ; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ trích lục hồ sơ đất của Luật sư Bắc Ninh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao nên chọn trích lục hồ sơ đất tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng trích lục hồ sơ đất Luật sư Bắc Ninh sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Bắc Ninh sẽ bảo mật 100%.

Video Luật sư Bắc Ninh giải đáp thắc mắc về trích lục hồ sơ đất

Video Luật sư Bắc Ninh giải đáp thắc mắc về trích lục hồ sơ đất

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề “Dịch vụ trích lục hồ sơ đất tại Bắc Ninh“ của Luật sư Bắc Ninh. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Giải thể công ty, Hợp thức hóa lãnh sự, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Thành lập công ty, Đổi tên giấy khai sinh, Đăng ký khai sinh khi không kết hôn, Dịch vụ giành quyền nuôi con khi không kết hôn, Dịch vụ ly hôn nhanh, Thủ tục làm căn cước công dân gắn chip, Điều kiện giành quyền nuôi con, Đổi căn cước công dân cần đổi giấy tờ gì, Tờ khai trích lục kết hôn, Đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy khai sinh bản sao có thời hạn hiệu lực bao lâu, Mẹ đơn thân đăng ký khai sinh cho con, Soạn thảo mẫu hồ sơ ly hôn, Soạn thảo văn bản cam kết tài sản chung…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Bắc Ninh để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline: 0833.102.102.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải quyết trích lục hồ sơ đất là bao lâu?

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.
Người yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính cần lưu ý, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối không cấp trích lục bản đồ nếu việc yêu cầu rơi vào một trong những trường hợp sau: 
+ Yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu
+ Trên phiếu yêu cầu không ghi rõ  thông tin của người yêu cầu
+ Mục đích sử dụng trích lục bản đồ địa chính không phù hợp với quy định của pháp luật

Không đồng ý ký giáp ranh có làm được trích lục đất đai ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc “trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có)” thuộc thẩm quyền của văn phòng đăng ký đất đai. (Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
Theo đó, chỉ cần làm hồ sơ xin tách trích lục nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Hồ sơ gồm có: Phiếu yêu cầu trích lục đo vẽ bản đồ địa chính; Bản sao các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất (Văn bản thỏa thuận chia thừa kế có công chứng).
Việc cố tình gây khó khăn cho, không ký giáp ranh nhưng không cản trở được việc xin tách trích lục hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn. Bạn chỉ cần làm đơn trình bày sự việc, gửi chính quyền để được xem xét, giải quyết.
Trong trường hợp em bạn có tranh chấp về phần đất đã được chia thì bạn có làm đơn gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Trường hợp hoà giải không thành thì bạn làm đơn nộp trực tiếp lên Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết. Hồ sơ khởi kiện bao gồm:
– Đơn khởi kiện;
– Các giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất (Văn bản thỏa thuận chia thừa kế có công chứng chứng thực)

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời