Dịch vụ ủy quyền sử dụng nhãn hiệu tại Bắc Ninh năm 2023

Để nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ theo quy định thì bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký thương hiệu. Nhưng trên thực tế hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân không muốn trải qua các thủ tục pháp lý rườm ra phức tạp nên thông thường họ sẽ ủy quyền cho một người khác nắm rõ hiểu biết pháp luật về vấn đế ủy quyền nhằm để thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu. Khi muốn mở rộng phạm vi kinh doanh hơn, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra phương án làm phương thức ủy quyền cho doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của mình. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân (bên ủy quyền) sẽ làm giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên nhận ủy quyền. Chính vì vậy, giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu được xem như là phương tiện hữu ích để thực hiện mọi vấn đề có liên quan. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật sư Bắc Ninh để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Ủy quyền sử dụng nhãn hiệu tại Bắc Ninh” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự 2015
 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Khái niệm uỷ quyền sử dụng nhãn hiệu

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu được hiểu là tài liệu chứng minh của người được nhờ đại diện đăng ký. Trong đó, người ủy quyền là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu. Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền thực hiện các công việc về quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Trên thực tế, không phải lúc nào người đăng ký nhãn hiệu cũng thực sự hiểu rõ các quy định về đăng ký nhãn hiệu. Có thể do không đầy đủ về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cũng như sự am hiểu đối với quy trình. Chính vì thế họ không tự tin trong việc thực hiện sao cho chính xác và đúng nhất. Chính vì vậy pháp luật cho phép họ được ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình.

Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.
Khi chuyển nhượng nhãn hiệu mà chủ thể chuyển nhượng có tên thương mại giống với tên nhãn hiệu thì cần thay đổi cả tên thương mại mới có thể thực hiện được việc chuyển nhượng nhãn hiệu cho chủ thể khác. Nhằm tránh xung đột quyền sau khi chuyển nhượng.

Quy trình thực hiện thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Dịch vụ ủy quyền sử dụng nhãn hiệu tại Bắc Ninh
Dịch vụ ủy quyền sử dụng nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Hồ sơ ủy quyền sử dụng nhãn hiệu

Thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu hay còn gọi là thủ tục chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữ công nghiệp nói chung, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định.
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng.
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu)
 •  Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 • Giấy ủy quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.

Thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu hay còn gọi là thủ tục chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký nộp tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc tại các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

+ Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót. Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng.

+ Nếu hồ sơ không có thiếu sót. Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận và ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Bước 3: Kết quả thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ:

 • Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định về việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, hoặc:
 • Quyết định về việc từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Trả Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền cho Người nộp đơn.

Bước 4: Lệ phí làm thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: 120.000 đồng/đơn.
 • Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng: 230.000 đồng/Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Phí dịch vụ đại diện: Theo quy định của công ty luật.

Thời hạn thực hiện ủy quyền sử dụng nhãn hiệu

Căn cứ theo Điều 563 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 563. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.”

Trường hợp nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Lệ phí làm thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Lệ phí làm thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: 120.000 đồng/đơn.
Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng: 230.000 đồng/Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Phí công bố Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/đơn
Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Phí dịch vụ đại diện: Theo quy định của công ty luật.

Dịch vụ ủy quyền sử dụng nhãn hiệu của Luật sư Bắc Ninh

Ưu điểm từ ủy quyền sử dụng nhãn hiệu của Luật sư Bắc Ninh mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư ; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ ủy quyền sử dụng nhãn hiệu của Luật sư Bắc Ninh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao nên chọn dịch vụ ủy quyền sử dụng nhãn hiệu của Luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Luật sư Bắc Ninh sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Bắc Ninh sẽ bảo mật 100%.

Thông tin liên hệ

Luật sư Bắc Ninh sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Ủy quyền sử dụng nhãn hiệu tại Bắc Ninh” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là trích lục hồ sơ đất …. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền?

Bên ủy quyền:
Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại;
Nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý;
Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.
Bên được ủy quyền:
Trường hợp ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có;
Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý.
(Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015).

Kết quả thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định về việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, hoặc:
Quyết định về việc từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Trả Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền cho Người nộp đơn.

Vai trò của giấy ủy quyền trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu?

Giấy ủy quyền là một hình thức để các cá nhân, tổ chức khác thay thế chủ sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu một cách hợp pháp trong phạm vi ủy quyền cụ thể. Giấy ủy quyền được lập để giúp cho bên ủy quyền vẫn có thể hoàn thành thủ tục đăng ký nhãn hiệu khi gặp phải những khó khăn như sức khỏe không đảm bảo, không tiện trong việc di chuyển hoặc không đủ thời gian để thực hiện. Việc lập giấy ủy quyền sẽ giúp cho bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam)
Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý trong đó thể hiện việc bên ủy quyền chỉ định bên được ủy quyền đại diện mình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bên nhận ủy quyền sẽ thực hiện đúng theo phạm vi được ủy quyền trong giấy ủy quyền. 

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời