Giấy ủy quyền làm giấy khai sinh năm 2022

Cần phải được thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ theo quy định pháp luật. Vì nhiều lý do cá nhân nên khi vừa mới sinh con bố mẹ của các bé không thể trực tiếp đi làm giấy khai sinh cho con mà phải ủy quyền cho những người thân thích giúp đỡ để làm giấy khai sinh cho trẻ. Người nhận ủy quyền có thể là người thân hoặc bạn bè của người cần phải làm lại giấy khai sinh.Vậy Giấy ủy quyền làm giấy khai sinh theo quy định năm 2022 được pháp luật. Hãy tham khảo “Giấy ủy quyền làm giấy khai sinh” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự 2015
 • Luật Hộ tịch 2014

Khái niệm về ủy quyền

Ủy quyền là một trong hai hình thức đại diện theo quy định tại Điều 134 và Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015.

“Điều 134. Đại diện

 1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
 2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.
 3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.”

“Điều 135. Căn cứ xác lập quyền đại diện
Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật).”

Từ 2 điệu trên có thể hiểu, ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc do bên ủy quyền đã ủy quyền cho.

Theo quy định hiện nay, việc lập giấy ủy quyền nói chung không đòi hỏi các nguyên tắc, quy định nghiêm ngặt, không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy (khác với hợp đồng ủy quyền phải có mặt và sự đồng ý của cả 02 bên, bên nhận ủy quyền phải làm công việc được ủy quyền một cách bắt buộc).

Bởi vậy, những công việc được thực hiện bằng Giấy ủy quyền thường có tính chất đơn giản. Những công việc phức tạp, đòi hỏi bắt buộc phải thực hiện nên sử dụng hợp đồng ủy quyền.

Những trường hợp không được phép ủy quyền

 • Đăng ký kết hôn, ly hôn
 • Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng
 • Lập di chúc của mình
 • Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Mẫu giấy ủy quyền làm giấy khai sinh

Giấy ủy quyền làm giấy khai sinh

Giấy ủy quyền làm giấy khai sinh cần nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành làm giấy khai sinh, các giấy tờ kèm theo để thực hiện thủ tục đăng ký lại. Người được ủy quyền cần mang theo giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân cá nhân để các cơ quan chức năng hợp tác cấp giấy khai sinh theo đúng quy định của nhà nước hiện nay.

Hồ sơ đăng ký khai sinh qua ủy quyền

Giấy ủy quyền làm giấy khai sinh năm 2022
Giấy ủy quyền làm giấy khai sinh năm 2022

Theo quy định của Khoản 1 Điều 16 Luật Hộ tịch 2014:

“Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.”

Theo quy định trên các hồ sơ sau khi tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh qua ủy quyền cho trẻ:

 • Giấy chứng sinh bản chính (do bệnh viện; cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp). Trên giấy chứng sinh có ghi rõ các thông tin của mẹ và trẻ. Bên dưới giấy chứng sinh có chữ ký của người đỡ đẻ và đóng dấu của thủ trưởng cơ sở y tế.
 • Nếu không có giấy chứng sinh thì phải có văn bản xác nhận của người làm chứng về việc sinh. Trong trường hợp không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.
 • Giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký làm giấy khai sinh: Đó có thể hộ chiếu; CMND; thẻ căn cước; giấy tờ khác có dán ảnh và còn thời hạn sử dụng. Các giấy tờ này nhằm mục đích chứng minh nhân thân. Các giấy tờ này phải là bản chính.
 • Tờ khai đăng kí khai sinh theo mẫu
 • Giấy ủy quyền khai sinh đã được công chứng.

Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy đăng ký khai sinh qua ủy quyền

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 16 Luật hộ tịch 2014, người nhận hồ sơ đăng ký khai sinh là công chức tư pháp – hộ tịch.

“Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.”

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp. Công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp xã tiến hành cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.     

Giấy khai sinh chỉ được cấp 1 bản chính; bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh. Trong trường hợp bản chính bị thất lạc thì chỉ có thể được làm lại bản sao (trich lục hộ tịch).      

Thời hạn của ủy quyền

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015, thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

“Điều 140. Thời hạn đại diện

1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.”

Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn đại diện được xác định như sau:

 • Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó;
 • Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Theo thỏa thuận;
 • Thời hạn ủy quyền đã hết;
 • Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;
 • Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;
 • Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
 • Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;
 • Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;
 • Người được đại diện là cá nhân chết;
 • Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
 • Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên qua

Dịch vụ giấy ủy quyền làm giấy khai sinh tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh

Ưu điểm từ dịch vụ giấy ủy quyền làm giấy khai sinh của Luật sư Bắc Ninh mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư ; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ giấy ủy quyền làm giấy khai sinh của Luật sư Bắc Ninh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao nên chọn dịch vụ giấy ủy quyền làm giấy khai sinh của Luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ giấy ủy quyền làm giấy khai sinh Luật sư Bắc Ninh sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Bắc Ninh sẽ bảo mật 100%

Thông tin liên hệ

Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Giấy ủy quyền làm giấy khai sinh” Luật sư Bắc Ninh tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến Trích lục Kết hôn.Nếu quy khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật sư Bắc Ninh thông qua số hotline 0833.102.102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Trong trường hợp người được ủy quyền để đăng kí khai sinh là cô ruột thì có cần giấy ủy quyền công chứng không?

Trong trường hợp này, người được ủy quyền là cô ruột thì không cần giấy ủy quyền công chứng. Trường hợp là cô ruột tiến hành đăng ký khai sinh thì cần có giấy chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. Ngoài ra sẽ là các giấy tờ khác để tiến hành làm khai sinh cho trẻ theo quy định.

Thời hạn giải quyết cấp giấy khai sinh trong bao bâu?

Thời hạn giải quyết cấp giấy khai sinh là trong 01 ngày. Trường hợp cần xác minh, không quá 05 ngày làm việc. Thời gian nhận giấy khai sinh: từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần.

Sau khi sinh con bao nhiêu ngày thì phải đăng ký khai sinh cho con?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tich 2014, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời