Lệ phí làm thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu tại Bắc Ninh ra sao?