Trích lục thửa đất xin ở đâu theo quy định?

Tranh chấp đất đai là vấn đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bởi vì đất có giá trị vô cùng lớn. Tranh chấp đất đai chủ yếu phát sinh do người dân không xác định rõ ranh giới, diện tích đất… Người dân còn thiếu hiểu biết về đất đai, pháp luật, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chuyện hàng xóm tranh giành đất đai không phải là hiếm. Việc xin thửa đất và bản đồ địa chính là một trong những cơ sở quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề này. Hãy tham khảo cơ quan có thẩm quyền trong bài viết “Trích lục thửa đất xin ở đâu theo quy định?” nhé!

Trích lục thửa đất là gì?

Trích lục thửa đất hay trích lục địa chính là sao chụp các thông tin về thửa đất như kích thước, hình dạng, vị trí.

Thông tin này giúp các cơ quan chính phủ quản lý đất đai dễ dàng hơn và giải quyết các tranh chấp phát sinh. Trích lục vụ cháy đất còn giúp người sử dụng đất nhận rõ quyền và trách nhiệm của mình.

Bản đồ địa chính chứa thửa đất và thông tin địa lý liên quan. Nó được lập theo các đơn vị hành chính của thành phố trực thuộc trung ương, quận và thành phố trực thuộc trung ương và được xác nhận bởi các cơ quan nhà nước có liên quan. ”

Một đoạn trích là một trích xuất một phần và sao chép thông tin.

Do đó, trích xuất tài sản có thể hiểu là trích xuất một phần hoặc toàn bộ thông tin, hoặc bản sao của một hoặc nhiều bản chính tài sản và các yếu tố địa lý của tài sản đó, dựa trên hồ sơ, tài liệu gốc.

Tại sao phải trích lục thửa đất?

Trích lục bản đồ địa chính không chỉ giúp các cơ quan nhà nước thuận lợi hơn trong quá trình quản lý đất đai và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thửa đất. Bản trích lục này cung cấp cho người sử dụng đất thông tin toàn diện về đất đai và diện tích đất mà họ sở hữu, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các quyền về đất đai và giảm thiểu các tranh chấp sử dụng đất có thể xảy ra.

Dưới đây là một số trường hợp đặc biệt cần trích lục thửa và trích lục bản đồ địa chính đối với thửa đất.

Trường hợp tài sản không có bản đồ địa chính và không trích đo tài sản

Theo Điều 3 và Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thi hành Luật Đất đai năm 2013, trường hợp không có bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất thì phải được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận đất đai và bắt buộc phải thực hiện. cấp bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất hoặc khu vực lấy mẫu;

Trường hợp đề nghị hỗ trợ đất, thuê đất thì nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước quản lý đất đai.

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT theo quy định tại Điều 3 câu 1 khoản d quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tăng. Mục đích sử dụng đất, quy định về cải tạo đất: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giao đất, cho thuê đất phải trích đo địa chính khu đất. Ngoài ra, đối với những nơi đã có bản đồ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường còn có trách nhiệm cung cấp trích lục địa chính.

Tranh chấp giữa những người sử dụng đất về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản liên quan

Trích lục thửa đất xin ở đâu theo quy định?
Trích lục thửa đất xin ở đâu theo quy định?

Khi giải quyết tranh chấp về tài sản, trích lục địa chính là căn cứ quan trọng để xác định ranh giới, lãnh thổ của tài sản một cách rõ ràng và chính xác nhất. Các quan chức nhà nước biết chính xác vị trí của từng hộ gia đình, vì vậy họ so sánh kích thước lô lấy từ bản đồ địa chính với kích thước lô thực tế. Có sự khác biệt nào không? Nếu diện tích lô đất thực tế lớn hơn so với bản đồ địa chính thì có thể có căn cứ cho thấy cá nhân này đã lấn chiếm đất. Điều này tạo cơ sở cho cả cơ quan chính phủ và người sử dụng đất để giải quyết các tranh chấp này.

Khi ranh giới đất bị mờ, thiếu

Điều này không hiếm ở khu vực miền Trung và miền núi. Ở những khu vực như vậy, đường ranh giới giữa các địa điểm có thể bị mờ hoặc biến mất sau thời gian dài sử dụng. Khi thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đất đai phê duyệt trích lục bản đồ địa chính để xác định ranh giới của từng thửa đất và cũng thường được sử dụng để xác định tính chất của đất. Bạn có thể xác định lại ranh giới từ đó.

Khi thực hiện các quyền sử dụng đất như chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất. Đầu tư thông qua quyền sử dụng đất, v.v. Trích lục địa chính là một trong những hồ sơ không thể thiếu khi người sử dụng đất thực hiện các giao dịch về đất đai. Trích lục bản đồ địa chính là căn cứ để biết diện tích thực tế, hình thể, vị trí… của thửa đất thực tế mà người sử dụng đất đang giao dịch.

Khi cơ quan nhà nước cấp các loại giấy chứng nhận cho người sử dụng đất như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất…

Căn cứ Điều 70 Khoản 2 Khoản b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với bất động sản, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người có quyền Quy định: Đối với đất chưa có sổ đỏ bản đồ địa chính thì phải kê khai, đăng ký việc sử dụng đất với Văn phòng đăng ký đất đai trước khi chứng minh hiện trạng sử dụng. Hoặc trường hợp đất không có giấy tờ theo Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì cần xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất. Tuân thủ kế hoạch. Ủy ban nhân dân cấp thị trấn thực hiện trích đo địa chính đất đai hoặc thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai để xác nhận trích đo địa chính đất đai (nếu có) do người sử dụng đất nộp. Vì vậy, việc trích lục bản đồ địa chính khi cấp các loại giấy chứng nhận như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký đất đai, cầm cố đất đai là rất cần thiết.

Cách trích lục bản đồ địa chính đất đai năm 2023

Thủ tục trích lục thửa đất

Để trích lục thửa đất bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu đăng ký gửi thông tin quốc gia;
 • Thỏa thuận/Yêu cầu khai thác trang web;
 • Các bài viết về sử dụng đất và các bài viết liên quan (bản sao);
 • Giấy tờ tùy thân.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Xin cấp đất

 • Đối với các tổ chức: Đã đăng ký trong Sổ đăng ký bất động sản
 • Cá nhân: Được xử lý tại chi nhánh của Ban Bất động sản;

Đơn đăng ký phải được gửi đến văn phòng/chi nhánh của Hội đồng Bất động sản hoặc ủy ban nhân dân cấp thành phố.

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ

Sau khi nhận được phiếu đăng ký có liên quan, Văn phòng đăng ký đất đai phải thực hiện các công việc sau:

 • cung cấp cho ứng viên một bảng sao kê thẻ;
 • Báo cáo nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, cá nhân (nếu có);
 • Nếu từ chối cung cấp thông tin phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Xin lưu ý một số trường hợp không cung cấp thông tin, bao gồm:

 • Nội dung đơn không rõ ràng, chính xác;
 • Đơn thiếu chữ ký, họ tên, địa chỉ chính xác của người đó;
 • Mục đích sử dụng dữ liệu không tuân theo quy định của pháp luật;
 • Đương đơn không thực hiện nghĩa vụ tài chính (không nộp khi đến hạn). Việc này được thực hiện tại Văn phòng đất đai, chịu trách nhiệm trích xuất và đo đạc đất đai từ những mảnh đất không có bản đồ đất đai. Hoặc có bản đồ nhà đất nhưng tình trạng ranh giới thay đổi, nếu có yêu cầu thì cung cấp thông tin đất đai.

Nhận kết quả

Bước 3: Cam kết tài chính và nhận kết quả

Sau khi thực hiện các khoản nộp theo quy định, thí sinh sẽ nhận kết quả trong vòng 03 ngày kể từ ngày có kết quả thi.

Nếu nhận hồ sơ trước 15 giờ thì phải nộp ngay trong ngày; Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì xử lý trong ngày làm việc tiếp theo.

Trích lục thửa đất xin ở đâu theo quy định?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai gồm:

Tại Trung ương: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại địa phương: Văn phòng đăng ký đất đai.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Trích lục thửa đất xin ở đâu theo quy định?”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư Bắc Ninh với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như thành lập công ty. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian thực hiện trích lục thửa đất là bao lâu?

Tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Tối đa 07 ngày đối với miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
Ứng viên sẽ nhận kết quả trong vòng 03 ngày kể từ ngày có quyết định.

Phí xin trích lục thửa đất là bao nhiêu?

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa điểm và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà giá cả khác nhau, nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu đô thị tập trung; Thành phố thuộc thành phố, thành phố thuộc tỉnh: tối đa 15.000 đồng/lần.
Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: Tối đa bằng 50% mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại khu vực trung tâm thành phố; các khu đô thị của thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles