Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp mới năm 2023

Nhằm tránh bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc, ngăn ngừa các nguy cơ làm suy giảm sức khỏe của người lao động. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ định kỳ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng công việc. Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện hồ sơ, thủ tục giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp là thủ tục bắt buộc khi người lao động có nguyện vọng được hưởng một số chế độ trợ cấp an sinh xã hội. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng nắm rõ cách lập hồ sơ cũng như các quy định liên quan đến hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp mới năm 2023 trong bài viết sau đây của Luật sư Bắc Ninh.

Bệnh nghề nghiệp là gì?

Theo quy định tại Điều 9, Khoản 3, Luật An toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp là bệnh xảy ra đối với người lao động do điều kiện lao động có hại tại nơi làm việc.

Khi nào người lao động được giám định bệnh nghề nghiệp?

Theo Điều 47, câu đầu tiên, của Đạo luật Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc 2015, quy định:

Theo quy định này, người lao động bị bệnh nghề nghiệp phải khám bệnh nghề nghiệp vào các thời điểm sau đây:

Bệnh nghề nghiệp có thể kiểm soát ổn định: Người lao động được đánh giá sau khi bệnh được kiểm soát ổn định và có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh nghề nghiệp chưa điều trị ổn định: Đánh giá người lao động trước hoặc trong khi điều trị.

Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp mới năm 2023

Hồ sơ giám định lần đầu

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 14/2016/TT-BYT, hồ sơ đánh giá ban đầu lần lượt như sau:

Hồ sơ giám định ban đầu do bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ giám định ban đầu do bệnh nghề nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BYT hoặc văn bản đề nghị giám định của người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH Yêu cầu Người lao động: Người lao động có các điều kiện sau: Tôi quyết định nghỉ việc cho đến khi trả xong lương hưu và trợ cấp hàng tháng.
 • Giấy ra viện hoặc tóm tắt quy trình khám sức khỏe nghề nghiệp hoặc hồ sơ bệnh án.

Hồ sơ giám định việc thực hiện chế độ hưu trí đối với người đủ điều kiện đóng BHXH:

 • Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.
 • Bản sao hợp lệ của bất kỳ giấy tờ nào sau đây (nếu có): Tóm tắt Hồ sơ Y tế, Giấy chứng nhận Khuyết tật, Giấy ra viện, hoặc Tài liệu Đánh giá và Điều trị Bệnh tật, Thương tật hoặc Khuyết tật, bao gồm: Hồ sơ Y tế, giấy chứng nhận sức khỏe, đơn thuốc, hoặc giấy hẹn khám Khám hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú.

Hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi 

Các trường hợp hợp làm hồ sơ:

 • Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với người lao động đang đóng BHXH;
 • Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH;
 • Người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; 
 • Giám định để thực hiện chế độ tử tuất; 
 • Giám định đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm mắc bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau (nếu có): Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy xác nhận khuyết tật hoặc giấy ra viện hoặc các giấy tờ khám, Điều trị các bệnh, thương tật, tật, bao gồm: sổ y bạ hoặc sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án Điều trị ngoại trú.
Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp mới năm 2023

Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 14/2016/TT-BYT, hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp tái phát bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 Thông tư này.
 • Biên bản khám bệnh nghề nghiệp hoặc sổ khám bệnh nghề nghiệp hoặc sổ khám sức khỏe xác định bệnh nghề nghiệp;
 • Một bản sao hợp lệ của giao thức kiểm tra y tế trước đó.
 • Hồ sơ điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát trong các trường hợp sau:
 • Nếu người lao động phải nhập viện do bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tiến triển, hoặc bệnh nghề nghiệp, chấn thương hoặc khuyết tật liên quan đến bệnh nghề nghiệp: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận xuất viện điền theo mẫu quy định tại Phụ lục 5, hoặc: bệnh án tóm tắt theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này.
 • Trường hợp người lao động điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp tái phát, tiến triển nặng hoặc bệnh có liên quan đến bệnh nghề nghiệp: Bản sao hợp lệ hồ sơ khám, điều trị bệnh, tật hoặc bệnh do bệnh nghề nghiệp tái phát. Bao gồm các hồ sơ y tế, hồ sơ bệnh án, các cuộc hẹn theo toa hoặc tái khám, hoặc tóm tắt chăm sóc ngoại trú trong hồ sơ y tế.

Thủ tục giám định bệnh nghề nghiệp tiến hành thế nào?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 2968/QĐ-BYT 2018, quy trình giám định bệnh nghề nghiệp được thực hiện như sau:
Giám định ban đầu bệnh nghề nghiệp

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ đề nghị giám định tại Văn phòng thường trực của Hội đồng giám định y khoa Nhà nước.

Bước 2:
Căn cứ hồ sơ cần giám định, thường trực Hội đồng giám định y khoa sẽ xem xét và tổ chức điều tra, giám định trong thời hạn do pháp luật quy định.

Trường hợp không thực hiện giám định, Hội đồng giám định y khoa nhà nước có văn bản trả lời cá nhân, cơ quan, tổ chức đề nghị giám định trong thời hạn 10 ngày làm việc và nêu rõ lý do. phạm tội và phải chịu trách nhiệm về việc không tổ chức điều tra giám định của hội đồng

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng, cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm ban hành Phiếu giám định y khoa.

Khám tái phát bệnh nghề nghiệp

Bước 1: Tổ chức của người lao động, người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị giám định đến Thường trực Hội đồng Giám định y khoa Nhà nước.

Bước 2: Căn cứ hồ sơ cần giám định, thường trực Hội đồng giám định y khoa sẽ xem xét và tổ chức điều tra, giám định trong thời hạn do pháp luật quy định.

Trường hợp không thực hiện giám định, Hội đồng giám định y khoa nhà nước có văn bản trả lời cá nhân, cơ quan, tổ chức đề nghị giám định trong thời hạn 10 ngày làm việc và nêu rõ lý do. Trách nhiệm do Hội đồng không tổ chức điều tra đánh giá

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng, cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm ban hành Phiếu giám định y khoa.

Do đó, thủ tục giám định bệnh nghề nghiệp sẽ được thực

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là vấn đề “Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp mới năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bắc Ninh luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là Làm sổ đỏ, vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Nộp hồ sơ đề nghị khám giám định bệnh nghề nghiệp ở đâu?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 56/2017/TT-BYT, hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động lập sẽ được gửi đến Hội đồng giám định y khoa.
Cụ thể hơn, tại Quyết định 2968/QĐ-BYT năm 2018, Bộ Y tế chỉ rõ nơi tiếp nhận hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp là cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.
Doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Giấy đề nghị giám định bệnh nghề nghiệp đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

Chi phí khám phát hiện bệnh nghề nghiệp do ai chi trả?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, người sử dụng lao động có nghĩa vụ tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp thì được thanh toán chi phí thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động như sau:
Chi phí khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. pháp luật và được hạch toán vào chi phí hoạt động thông thường của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.
Như vậy, người sử dụng lao động sẽ phải chịu mọi chi phí khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Những chi phí này sẽ được ghi nhận là khoản khấu trừ như một khoản giảm thu nhập chịu thuế doanh nghiệp.
Do đó, người lao động sẽ được hưởng lợi từ việc khám sức khỏe chuyên sâu để có thể phát hiện bệnh nghề nghiệp một cách nhanh chóng và miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles