Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản năm 2023

Ý tưởng đầu tư vào bất động sản hiện nay rất phổ biến, được nhiều cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư áp dụng. Để cho thuê căn hộ, căn hộ hoặc thậm chí là các doanh nghiệp nhỏ. Bạn có thể là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản này hoặc thuê tài sản và cho thuê lại để tận dụng chênh lệch giá. Dù bằng cách nào, mục tiêu cuối cùng là tạo ra lợi nhuận và tạo môi trường cho những khách hàng có nhu cầu sử dụng để ở và làm việc chuyên nghiệp. bạn đọc có thể tìm hiểu thêm quy định về vấn đề này trong bài viết “Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản năm 2023” của Luật sư Bắc Ninh.

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản năm 2023

Việc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản là hoạt động phổ biến của các nhà đầu tư bất động sản trên thị trường bất động sản. Trên thực tế, nhiều dự án muốn chuyển nhượng nhưng không đáp ứng được các điều kiện chuyển nhượng nêu trên do vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, cấp phép mặt bằng; Trong khi đó, đối với những dự án tốt đủ điều kiện chuyển nhượng, các nhà đầu tư dù gặp khó khăn nhưng thường cố gắng triển khai dự án.

 • Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:
 • Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;
 • Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;
 • Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.
 • Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.
 • Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản

Tất cả các nhà đầu tư trong quan hệ chuyển nhượng đều như nhau, không có sự phân biệt đối xử. Khi chuyển nhượng dự án, nhà đầu tư không chỉ có quyền bình đẳng trước pháp luật mà còn được đàm phán trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của các bên thông qua hợp đồng thể hiện ý định của mình trong phạm vi pháp luật. Các tổ chức tham gia chuyển nhượng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với cơ quan hữu quan để thu vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp này, không nhà đầu tư nào được miễn trừ nghĩa vụ.

Theo Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản như sau:

 • Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh.
 • Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải bảo đảm yêu cầu sau đây:
 • Không làm thay đổi mục tiêu của dự án;
 • Không làm thay đổi nội dung của dự án;
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.
 • Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.
Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản năm 2023

Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản

Công ty bất động sản khi chuyển nhượng, tiếp quản doanh nghiệp bất động sản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, để thực hiện hoạt động thương mại trên thị trường bất động sản, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động bất động sản phải thành lập công ty hoặc hợp tác xã. Nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật có quyền tham gia chuyển nhượng dự án. Cơ hội dành cho các nhà đầu tư tham gia chuyển nhượng dự án là như nhau và không thiên vị bên này hay bên kia.

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau:

 • Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng, trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết.

Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản năm 2023”. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp:

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản?

Căn cứ Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm b Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020, tùy thuộc vào từng loại dự án mà quyền, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có sự khác nhau, cụ thể:
Với dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.
Theo đó, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.
Với dự án bất động sản không thuộc trường hợp trường hợp trên, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng quyết định việc đầu tư.

Quy định về chủ thể chuyển nhượng dự án bất động sản như thế nào?

Các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính phải chuyển nhượng để duy trì doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhưng có kinh doanh bất động sản.
Các doanh nghiệp có mục đích ban đầu là tạo lập dự án để sau đó chuyển nhượng.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles