Dịch vụ tư vấn ủy quyền sử dụng logo tại Bắc Ninh uy tín, giá rẻ

Trong trường hợp đăng ký thương hiệu thông qua một cá nhân hay bất cứ đơn vị đứng ra làm đại diện thì trong hồ sơ đăng ký thương hiệu phải bao gồm giấy ủy quyền. Chính vì vậy, giấy ủy quyền sử dụng logo là phương tiện hữu ích để thực hiện tất cả những vấn đề có liên quan. Khi phát sinh các vấn đề trong hoạt động ủy quyền sử dụng logo thì hợp đồng hợp đồng ủy quyền sử dụng logo là căn cứ pháp lý để dựa vào đó giúp hai bên giải quyết được vấn đề hay thắc mắc mà trước đó họ đã thỏa thuận. Hợp đồng ủy quyền sử dụng logo độc quyền được coi là mấu chốt chìa khóa nhằm giải quyết tranh chấp của các bên khi bên được ủy quyền và bên ủy quyền xung đột lợi ích với nhau. Tuy nhiên, nhiều người lại chưa hiểu rõ về nó. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật sư Bắc Ninh để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Ủy quyền sử dụng logo tại Bắc Ninh” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005
 • Bộ luật dân sự 2015

Khái niệm về giấy ủy quyền sử dụng logo

Ủy quyền là một trong hai hình thức đại diện theo quy định tại Điều 135 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Điều 135. Căn cứ xác lập quyền đại diện

Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật).”

Như vậy, giấy ủy quyền là văn bản pháp lý trong đó sẽ ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định trong nội dung của Hợp đồng ủy quyền.

Giấy ủy quyền sử dụng logo được hiểu là tài liệu chứng minh của người được nhờ đại diện đăng ký, sử dụng. Trong đó, người ủy quyền là chủ đơn đăng ký logo, sử dụng logo. Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền thực hiện các công việc về quy trình thủ tục đăng ký logo, sử dụng logo.

Đặc điểm pháp lí của hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là hợp đồng song vụ

Bên ủy quyền có quyền yêu cầu bên được ủy quyền thực hiện đúng phạm vi ủy quyền và có nghĩa vụ cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện công việc của bên ủy quyền

Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được ủy quyền trong quan hệ với người thứ ba

Hợp đồng ủy quyền là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù

Nếu bên thực hiện việc ủy quyền nhận thù lao thì hợp đồng ủy quyền là hợp đồng có đền bù. Nếu bên thực hiện việc ủy quyền không nhận thù lao mà thực hiện công việc ủy quyền mang tính chất giúp đỡ, tương trợ bên ủy quyền thì đó là hợp đồng không có đền bù.

Quy trình thực hiện thủ tục ủy quyền sử dụng thương hiệu

Dịch vụ tư vấn ủy quyền sử dụng logo tại Bắc Ninh uy tín, giá rẻ
Dịch vụ tư vấn ủy quyền sử dụng logo tại Bắc Ninh uy tín, giá rẻ

Hồ sơ ủy quyền sử dụng thương hiệu

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữ công nghiệp nói chung, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định.
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng.
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu)
 •  Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 • Giấy ủy quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.

Thủ tục ủy quyền sử dụng thương hiệu

Thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu hay còn gọi là thủ tục chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký nộp tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc tại các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

+ Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót. Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng.

+ Nếu hồ sơ không có thiếu sót. Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận và ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Bước 3: Kết quả thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ:

 • Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định về việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, hoặc:
 • Quyết định về việc từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Trả Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền cho Người nộp đơn.

Bước 4: Lệ phí làm thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: 120.000 đồng/đơn.
 • Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng: 230.000 đồng/Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Phí dịch vụ đại diện: Theo quy định của công ty luật.

Căn cứ theo Điều 563 Bộ luật dân sự 2015 thì thời hạn ủy quyền do hai bên thỏa thuận hoặc do pháp luật định quy định như sau:

“Điều 563. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.”

Tuy nhiên, nếu hai bên có thỏa thuận về thời hạn ủy quyền nhưng trong một số trường hợp thì thời hạn này có thể kết thúc khác so với thỏa thuận như:
– Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;
– Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;
– Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết;
– Người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
– Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định;
– Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

Lệ phí làm thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: 120.000 đồng/đơn.
Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng: 230.000 đồng/Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Phí công bố Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/đơn
Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Phí dịch vụ đại diện: Theo quy định của công ty luật.

Dịch vụ ủy quyền sử dụng logo của Luật sư Bắc Ninh

Ưu điểm từ dịch vụ ủy quyền sử dụng logo của Luật sư Bắc Ninh mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư ; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ ủy quyền sử dụng logo của Luật sư Bắc Ninh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao nên chọn dịch vụ ủy quyền sử dụng logo của Luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ ủy quyền sử dụng logo Luật sư Bắc Ninh sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Bắc Ninh sẽ bảo mật 100%.

Thông tin liên hệ

Luật sư Bắc Ninh sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Ủy quyền sử dụng logo tại Bắc Ninh” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Trích lục hồ sơ sổ đỏ …. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Sử dụng logo trái phép của doanh nghiệp khác bị xử lý như thế nào?

Hành vi sử dụng trái phép logo có bản quyền của doanh nghiệp khác là một trong những hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:
“Điều 129. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý
1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:
a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;”
Hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP theo đó, hành vi sử dụng trái phép logo của doanh nghiệp khác sẽ bị xử phạt với mức phạt từ 500.000 đồng đến 250.000.000 đồng và ngoài ra còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung cũng như biện pháp khắc phục hậu quả.

Trường hợp không được ủy quyền?

Theo quy định của pháp luật những trường hợp sau không được ủy quyền:
Đăng ký kết hôn (khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch 2014)
Ly hôn. Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Hôn nhân và Gia đình thì họ là người đại diện (Khoản 4 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).
Công chứng di chúc của mình (Điều 56 Luật Công chứng 2014).
Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng. (Điểm a, khoản 1, Điều 8 Quy chế về tiền tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN)
Quyền, lợi ích đối lập với người ủy quyền tại cùng vụ việc. Người được ủy quyền cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người ủy quyền mà quyền, lợi ích hợp pháp của người được ủy quyền đối lập với quyền, lợi ích của người ủy quyền (Điểm a Khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).
Đang được ủy quyền bởi một đương sự khác trong cùng vụ việc có quyền, lợi ích đối lập với người sẽ ủy quyền. Nếu người được ủy quyền đang là đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho đương sự khác mà quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền, lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc (Điểm b khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) v.v

Kết quả thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định về việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, hoặc:
Quyết định về việc từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Trả Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền cho Người nộp đơn.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời