Dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Bắc Ninh giá rẻ, chất lượng

Đấu giá quyền sử dụng đất được xem là những hình thức phổ biến để nhà nước giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất. Cùng với đó, đấu giá quyền sử dụng đất cũng được coi là một nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đấu giá quyền sử dụng đất vấn đề này đang được quan tâm khi mà hoạt động này ngày càng được diễn ra phổ biến và rộng rãi hơn. Nhưng những người tham gia vào đấu giá chưa chắn đã nắm rõ được pháp luật đề ra để quản lý cũng như xử lý triệt để những người có hành vi vi phạm về vấn đề trên. Hãy tham khảo “Dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Bắc Ninh” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013
 • Luật Đấu giá tài sản năm 2016

Khái niệm về dấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất là việc Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá công khai những khu đất; từ đó, lấy nguồn vốn thực hiện xây dựng các dự án tại địa phương.

Theo quy định, Điều 117 Luật Đất đai 2013 Đấu giá phải được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

“Điều 117. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.”

Việc đấu giá phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Người trúng đấu giá là người trả mức cao nhất cho mảnh đất đã đăng ký (cao hơn mức giá khởi điểm); và được chủ tịch UBND ra quyết định trúng đấu giá. 

Điều kiện để dất được đấu giá

Dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Bắc Ninh giá rẻ, chất lượng
Dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Bắc Ninh giá rẻ, chất lượng

Theo quy định tại Điều 119 Luật Đất 2013, tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cần có đủ các điều kiện dưới đây:

“Điều 119. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

1. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

a) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này;

b) Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật này đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.”

Về giá khởi điểm đấu giá, căn cứ vào quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BTC, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người quyết định giá khởi điểm đấu giá đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Đồng thời, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng có thể ủy quyền hoặc phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở Tài chính quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Những trường hợp nào không được đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong những trường hợp sau đây thì không đấu giá quyền sử dụng đất:

“Điều 118. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;

c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;

d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định Điều 117 của Luật đất đai 2013 thì hoạt động này phải đảm bảo được 2 nguyên tắc sau:

– Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

– Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 1: Lập phương án đấu giá

Đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất là đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất tiến hành lập phương án đấu giá sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND cùng cấp.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá gửi hồ sơ thửa đất đấu giá đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định. Sau đó, được trình lên UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 3: Quyết định đấu giá 

Hồ sơ đấu giá sau khi được trình lên UBND cấp có thẩm quyền; cơ quan này tiếp nhận và quyết định đấu giá.

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất. Gồm: giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất (nếu có)theo quy định của pháp luật. Sau đó, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt

Nguyên tắc xác định giá khởi điểm là:

Sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường; tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đấu giá theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá; không được thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất.

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá 

Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn; và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 6: Thực hiện cuộc bán đấu giá 

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá; giám sát bằng cách cử người đại diện giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá.

Bước 7: Phê duyệt kết quả

Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện việc bán đấu giá cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu, đơn vị tổ chức việc bán đấu giá lập hồ sơ; gửi cơ quan tài nguyên môi trường để trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả.

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi có quyết định công nhận kết quả

Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất; hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước; và chuyển chứng từ đã nộp tiền lên cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận.

Việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Thông tư 02/2015/ TT-BTC đưa ra căn cứ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền hoặc phân cấp cho Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền.

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính sau đây: • Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (nếu có);

 • Mục đích, hình thức giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất; • Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;
 • Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá;
 • Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá;
 • Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá,
 • Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá đặc biệt theo quy định);
 • Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều kiện để tổ chức thực hiện quyền đấu giá quyền sử dụng đất

Điều kiện đối với tổ chức thực hiện đấu giá

 • Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
 • Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

 • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
 • Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất của Luật sư Bắc Ninh

Ưu điểm từ dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất của Luật sư Bắc Ninh mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư ; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất của Luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Bắc Ninh Luật sư Bắc Ninh sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Bắc Ninh sẽ bảo mật 100%.

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề “Dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Bắc Ninh“ của Luật sư Bắc Ninh. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Giải thể công ty, Hợp thức hóa lãnh sự, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Thành lập công ty, Đổi tên giấy khai sinh, Đăng ký khai sinh khi không kết hôn, Dịch vụ ly hôn nhanh…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Bắc Ninh để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline: 0833.102.102.

Mời các bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Những nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan giữa các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
Đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật đất đai và pháp luật đấu giá tài sản.

Quyền sử dụng đất có phải là tài sản phải bán thông đấu giá không?

Vì quyền sử dụng đất là tài sản được các tổ chức, cá nhân sử dụng làm tài sản bảo đảm, khi không thực hiện nghĩa vụ thì đấu giá quyền sử dụng đất là nhằm mục đích để thu hồi nợ. Ngoài ra, còn có các trường hợp, tổ chức tự nguyện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để được hưởng số tiền từ việc đấu giá.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời