Hướng dẫn viết mẫu đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn mới

Ly hôn là vấn đề từ trước đến nay luôn rất để khó giải quyết bởi nó đặc biệt hơn những mối quan hệ khác vì chứa đựng cả yếu tố tình cảm. Trên thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp họ ly hôn dựa trên sự đồng thuận của cả hai người, vợ hoặc chồng gửi đơn yêu cầu đến Tòa án nhưng sau đó, họ lại không còn có ý muốn ly hôn nữa và xin rút đơn thuận tình ly hôn. Mẫu đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn là mẫu đơn được những người trong cuộc đã chủ động gửi hồ sơ ly hôn thuận tình tới Tòa án, tuy nhiên nay họ đã không còn nhu cầu ly hôn nữa nên gửi yêu cầu xin rút những nội dung đã trình bày trước đó. Mẫu đơn yêu cầu này phải ghi rõ lý do rút đơn, và đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật sư Bắc Ninh để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Mẫu đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Khái niệm mẫu đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn

Đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn được hiểu là mẫu đơn được người người đã gửi hồ sơ ly hôn về cơ quan có thẩm quyền xét xử cụ thể là Tòa án nay không còn nhu cầu ly hôn nên gửi yêu cầu xin rút những nội dung đã trình bày.

Người được yêu cầu rút đơn thuận tình ly hôn

Theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án sẽ trả lại đơn yêu cầu nếu người yêu cầu rút đơn. Do đó, trong trường hợp thuận tình ly hôn, khi rút đơn cũng phải cần hai vợ chồng cùng yêu cầu.

“Điều 364. Trả lại đơn yêu cầu

1. Tòa án trả lại đơn yêu cầu trong những trường hợp sau đây:

a) Người yêu cầu không có quyền yêu cầu hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;

b) Sự việc người yêu cầu yêu cầu đã được Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết;

c) Việc dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;

d) Người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 363 của Bộ luật này;

đ) Người yêu cầu không nộp lệ phí trong thời hạn quy định tại điểm a khoản 4 Điều 363 của Bộ luật này, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp lệ phí hoặc chậm nộp vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;

e) Người yêu cầu rút đơn yêu cầu;

g) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Khi trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 194 của Bộ luật này.”

Lúc này, khi Tòa án đã trả đơn yêu cầu thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do trả đơn.

Hướng dẫn viết Đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn sẽ phải viết như thế nào, gửi tới đâu và vào lúc nào thì được chấp nhận. Xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu.

Mẫu đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn

Thủ tục rút đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn mới
Hướng dẫn viết mẫu đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn mới

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 217, Bộ Luật tố dụng dân sự năm 2015 quy định về việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự như sau:

“Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;

c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;”

Và cũng theo Khoản 2 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự quy định như sau:

“Điều 29. Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

2. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.”

Bước 1: Khi muốn rút đơn ly hôn, vợ chồng cần phải làm đơn yêu cầu rút đơn ly hôn và gửi lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự, sau khi chấp nhận yêu cầu rút đơn ly hôn thuận tình của vợ, chồng, Tòa án sẽ trả lại đơn thuận tình ly hôn cùng với các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Theo Khoản 3 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự, nếu vợ/chồng có yêu cầu rút đơn ly hôn thì Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu (đối với ly hôn thuận tình), ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (đối với ly hôn đơn phương) và xóa tên vụ án đó, trả lại đơn ly hôn đơn phương, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu có yêu cầu.

“Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

3. Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu; trong trường hợp này, Tòa án phải sao chụp và lưu lại để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.”

Đồng thời, Tòa án cũng sẽ sao chụp và lưu lại để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.

Nếu đang gặp phải khó khăn khi về thủ tục nộp đơn xin rút đơn ly hôn hãy liên hệ với

Như vậy: Khi vợ chồng muốn rút lại đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thì vợ chồng viết đơn yêu cầu rút đơn gửi lên Tòa án nhân dân mà vợ chồng đã nộp đơn để Tòa án trả lại đơn và hồ sơ.

Lệ phí rút đơn thuận tình ly hôn

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 218 quy định về Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự như sau:

“Điều 218. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

3. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.”

Vì vậy, nếu vụ án bị đình chỉ giải quyết do nguyên đơn rút đơn xin ly hôn thì tiền tạm ứng án phí sẽ được trả lại.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Mẫu đơn xin rút đơn thuận tình ly hôn”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư Bắc Ninh với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như Mẫu hợp đồng cho thuê nhà đất, Ly hôn đơn phương, soạn thảo mẫu hợp đồng lao động, biên bản nghiệm thu…. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Có lấy lại được tiền tạm ứng án phí khi rút đơn ly hôn hay không?

Theo Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nếu vụ án bị đình chỉ do nguyên đơn rút đơn xin ly hôntiền án phí sẽ được trả lại cho người này và không cần nộp bất cứ khoản chi phí nào nữa.
Có 2 trường hợp xin rút đơn ly hôn như sau:
TH1: Xin rút đơn ly hôn trước khi mở phiên Tòa
Theo đó, tại Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, sau khi Tòa án giải quyết yêu cầu ly hôn, nguyên đơn có thể rút đơn xin ly hôn. Lúc này, Thẩm phán sẽ trả lại đơn xin ly hôn và đình chỉ giải quyết vụ án.
Nếu đơn khởi kiện của bị đơn hoặc người có quyền và nghĩa vụ liên quan không được rút hoặc chỉ rút một phần, khi nguyên đơn rút đơn, Tòa án sẽ đình chỉ yêu cầu của người này. Các mục chưa đăng ký vẫn sẽ được xử lý.
TH2: Xin rút đơn ly hôn trong khi mở phiên Tòa
Khi bắt đầu phiên xét xử, một trong những thủ tục quan trọng là hỏi xem nguyên đơn đã thay đổi, bổ sung, một phần hay toàn bộ yêu cầu ly hôn.
Tại thời điểm này, Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định rằng nếu rút đơn yêu cầu ly hôn và coi việc rút đơn là tự nguyện, Hội đồng xét xử sẽ chấp nhận và đình chỉ phiên tòa với một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện.
Khi đơn xin ly hôn được rút, Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện và các bằng chứng kèm theo.

Sau khi rút đơn ly hôn thuận tình có nộp lại được không?

Về nguyên tắc, nếu một sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Tòa án sẽ không được nộp đơn khởi kiện lại.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, đương sự có quyền nộp lại đơn khởi kiện khi muốn yêu cầu ly hôn mà trước đó Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu.
Theo đó, khi Tòa chưa chấp nhận yêu cầu ly hôn thì vẫn có thể nộp đơn ly hôn lần thứ hai.
Ngoài ra, nếu Tòa án chưa thụ lý vụ án mà rút đơn ly hôn thì căn cứ vào quyền tự định đoạt của đương sự được nêu tại Điều 5 Luật Tố tụng dân sự 2015 thì vẫn có quyền nộp đơn lần thứ 2.
Tuy nhiên, cần lưu ý là theo quy định tại Nghị quyết 02/2000/NĐ-HĐTP thì người có đơn yêu cầu xin ly hôn đã bị Tòa án bác đơn khi chưa đủ điều kiện để yêu cầu ly hôn thì phải sau 01 năm kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa có hiệu lực pháp luật, người này mới được nộp lại đơn ly hôn.

Mua đơn xin rút đơn khởi kiện ly hôn thuận tình ở đâu?

Mua đơn xin rút đơn khởi kiện ly hôn trực tiếp tại Tòa án.
Cách mua đơn trực tiếp khiến nhiều người an tâm hơn rằng mua được đúng mẫu chuẩn. Tuy nhiên sẽ phải mất thời gian, công sức trực tiếp đến Tòa án để mua mẫu. Đây là điều khó khăn nếu bạn ở xa Tòa án hoặc không có thời gian đi lại. Bên cạnh đó, Tòa án chỉ có mẫu chung, bạn sẽ phải tự điền thông tin xin rút đơn ly hôn tương ứng với nội dung cụ thể trong vụ việc của mình.
Việc này có thể là khó khăn với một số người dân không thường xuyên tiếp xúc với các văn bản hành chính, tố tụng. Khiến cho người có yêu cầu xin rút đơn không biết cách trình bày các nội dung trong đơn, hoặc trình bày không đúng mong muốn, nguyện vọng rút đơn. Điều đó dẫn đến việc người làm đơn có thể phải sửa đổi, bổ sung cho đơn xin rút hồ sơ ly hôn cho đúng với quy định và để Tòa án tiếp nhận.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời