Dịch vụ hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi tại Bắc Ninh 2022

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi là văn bản quan trọng giữa các chủ thể giao kết nhằm thể hiện sự thỏa thuận về ý chí và ràng buộc về mặt pháp lý. Hợp đồng này là bản cam kết nhằm yêu cầu các bên tham gia phải thực hiện đúng những điều kiện bắt buộc để đôi bên cùng có lợi. Dù ở bất kỳ lĩnh vực hay ngành nghề nào, nếu không thực hiện đúng, đủ các điều khoản trong hợp đồng thì cũng bị xem như là có hành vi vi phạm hợp đồng và không được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi như đã thỏa thuận trước đó. Không những thế, nếu như bên không tuân thủ sẽ phải chịu bồi thường theo thỏa thuận trước đó. Vì vậy, nên khi thuê nhà xưởng và kho bãi, khi làm hợp đồng đóng vai trò khá quan trọng. Để thuê được một địa điểm làm nhà xưởng và kho bãi ưng ý, đem lại hiệu quả kinh tế cao, kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi tốt một cách cẩn thận và tốt nhất. Hãy tham khảo “Dịch vụ hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi tại Bắc Ninh” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013
 • Luật kinh doanh bất động sản 2014
 • Bộ luật dân sự 2015

Điều kiện cho thuê nhà xưởng và kho bãi

Điều kiện được phép cho thuê nhà xưởng theo quy định mới

1. Công ty cho thuê nhà xưởng có ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản.

2. Nhà xưởng xây dựng trên đất thuê được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải có mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng dư thừa hoặc có quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc doanh nghiệp được phép cho thuê lại nhà xưởng dư thừa.

3. Nhà xưởng đã hoàn thành thủ tục xây dựng và có biên bản hoàn công có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thuê nhà xưởng

1. Hợp đồng được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên và người thay mặt tổ chức ký hợp đồng có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Nhà xưởng thuộc đối tượng được cho thuê theo Luật Đất đai 2013

3. Hợp đồng được lập thành văn bản và có các điều khoản thỏa thuận không trái quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Bộ luật dân sự 2015.

4. Thời hạn thuê phù hợp với thời hạn sử dụng nhà xưởng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Nội dung cơ bản của hợp đồng cho thuê nhà xưởng

Nội dung của hợp đồng cho thuê nhà xưởng phải có các nội dung cơ bản theo quy định tại Điều 18 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, bao gồm các điều khoản sau:

“Điều 18. Nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên;

2. Các thông tin về bất động sản;

3. Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua;

4. Phương thức và thời hạn thanh toán;

5. Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;

6. Bảo hành;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

9. Phạt vi phạm hợp đồng;

10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

11. Giải quyết tranh chấp;

12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.”

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Dịch vụ hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi tại Bắc Ninh uy tín, nhanh chóng
Dịch vụ hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi tại Bắc Ninh uy tín, nhanh chóng

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, hợp đồng thuê kho bãi của doanh nghiệp. Bên thuê xưởng khi sử dụng diện tích thuê để đăng ký đầu tư, xin giấy phép con hoặc xuất trình với cơ quan nhà nước cần lưu ý kiểm tra kỹ quyền cho thuê lại nhà xưởng dư thừa của công ty cho thuê theo Điều 175 Luật đất đai 2013 được quy định như sau:

“Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

d) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất thì có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về dân sự.”

Nhà xưởng xây dựng trên đất trả tiền hàng năm không được quyền cho thuê lại căn cứ theo Điểm đ Khoản 1 Điều 175 Luật đất đai 2013. Do vậy khi ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng bên đi thuê cần kiểm tra kỹ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền cho thuê nhà xưởng trước khi ký kết.

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

Bên thuê có các quyền lợi sau

 • Nhận nhà ở và các tài sản theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Được cho thuê lại nhà đang thuê nếu được sự đồng ý của bên cho thuê;
 • Trong trường hợp nhà hư hỏng có quyền yêu cầu bên cho thuê khắc phục sửa chữa;
 • Được tiếp tục thuê nhà nếu hết thời hạn thuê;
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo cho bên cho thuê biết trong thời hạn 30 ngày;
 • Có quyền yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại khi bên cho thuê vi phạm hợp đồng hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

Các nghĩa vụ bên thuê phải thực hiện 

 • Sử dụng nhà, tài sản gắn liền với nhà đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Đóng các loại tiền (tiền nhà, tiền điện, nước,…) đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng;
 • Bảo vệ tài sản đã thuê, nếu gây thiệt hại làm biến đổi tình trạng ban đầu của ngôi nhà phải bồi thường thiệt hại cho bên cho thuê;
 • Đăng ký tạm trú tạm vắng và hoàn thiện đầy đủ các loại giấy tờ về thuê nhà;
 • Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại nếu không được sự cho phép của bên cho thuê;
 • Giao, trả lại nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường.

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

Quyền của bên cho thuê

 • Yêu cầu bên thuê nộp tiền và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn;
 • Có quyền điều chỉnh giá nhà nếu được sự đồng ý của bên thuê;
 • Có quyền yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại nếu làm hư hỏng, biến đổi tình trạng ban đầu của tài sản;
 • Được lấy lại nhà nếu như chấm dứt hợp đồng thuê nhà;
 • Nếu bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo trước cho bên thuê trước 06 tháng và phải chịu trách nhiệm bồi thường trước bên thuê nếu có yêu cầu;
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo cho bên thuê trước 30 ngày.

Nghĩa vụ của bên cho thuê:

 • Giao nhà và tài sản theo đúng hợp đồng;
 • Bảo dưỡng, khắc phục những tài sản hư hỏng, không có giá trị sử dụng khi bên thuê yêu cầu;
 • Tạo điều kiện để bên thuê yên tâm sử dụng nhà như: làm thủ tục đăng kí tạm trú tạm vắng.

Những lưu ý khi làm hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi thông thường có 2 bên là bên cho thuê và bên thuê. Trong bản hợp đồng sẽ bao gồm 6 phần chính: nội dung hợp đồng, thời hạn hợp đồng, giá cả, phương thức thanh toán, trách nhiệm của mỗi bên và cuối cùng là cam kết chung. Dù là bên thuê hay cho thuê, cũng cần đảm bảo toàn bộ thông tin trong bản hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi phải chính xác tuyệt đối trước khi đặt bút ký hợp đồng.

Ngoài những nội dung này, khi làm hợp đồng thuê nhà xưởng và kho xưởng cần lưu ý đến các điều khoản đặc biệt như:

 • Có thể gia hạn hợp đồng thuê nhà xưởng trong tương lai không?
 • Mức giá thuê sẽ thay đổi thế nào theo từng giai đoạn?
 • Có thể cho thuê lại một phần thay vì toàn bộ mặt bằng không?
 • Phương án giải quyết trong trường hợp bên thuê chậm thanh toán thế nào?
 • Trong trường hợp một trong hai bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thỏa thuận thì phải thông báo trước bao lâu và chịu bồi thường thế nào?
 • Thương lượng và ghi chi tiết các dịch vụ khác (điện nước, vận chuyển hàng hóa, quản lý hàng hóa,…) trong bảng hợp đồng thuê nhà xưởng.
 • Đối với bất kỳ thay đổi nào trong hợp đồng, phải có văn bản pháp lý bổ sung.

Trong trường hợp hợp đồng thuê kho xưởng chưa thể hiện đầy đủ những điều khoản trên, doanh nghiệp hãy đưa ra yêu cầu bổ sung để chắc chắn không gặp phải những rắc rối sau đó khiến công việc kinh doanh bị gián đoạn, phát sinh chi phí, thậm chí là thua lỗ.

Để an toàn, ngoài việc xem xét cẩn thận các khoản nội dung hợp đồng cho thuê, doanh nghiệp có thể ký hợp đồng trước 1 năm và cân nhắc nếu tiếp tục gia hạn hợp đồng. 

Bên cạnh đó, trước khi ký kết hợp đồng, bên thuê cần kiểm tra kỹ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền cho thuê nhà xưởng. 

Khi ký kết hợp đồng, hai bên ký tên đóng dấu, kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của hai bên. Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi cần được công chứng bởi chính quyền địa phương để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. 

Doanh nghiệp thuê kho xưởng có thể lấy hóa đơn Giá trị gia tăng và giúp chứng minh chi phí khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Mời các bạn xem thêm bài viết

Dịch vụ hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi của Luật sư Bắc Ninh

Ưu điểm từ dịch vụ hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi của Luật sư Bắc Ninh mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư ; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi của Luật sư Bắc Ninh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao nên chọn dịch vụ hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi của Luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ đăng ký ly hôn. Luật sư Bắc Ninh sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Bắc Ninh sẽ bảo mật 100%.

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề Dịch vụ hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp về thu hồi bồi thường đất, Dịch vụ làm thủ tục tặng cho Nhà đất, Sáp nhập doanh nghiệp, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Giải thể công ty, Hợp thức hóa lãnh sự, Đăng ký khai sinh không có chứng sinh, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Thành lập công ty, Đổi tên giấy khai sinh, Hợp đồng thuê nhà ở công vụ…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Bắc Ninh để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Liên hệ Hotline: : 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Khi nào hợp đồng thuê nhà xưởng có hiệu lực?

Hợp đồng được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên và người thay mặt tổ chức ký hợp đồng có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Nhà xưởng thuộc đối tượng được cho thuê theo Luật đất đai 2013
Hợp đồng được lập thành văn bản và có các điều khoản thỏa thuận không trái quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Bộ luật dân sự 2015.
Thời hạn thuê phù hợp với thời hạn sử dụng nhà xưởng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi có cần công chứng không?

Theo Khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định hợp đồng thuê kho bãi, nhà xưởng phải dựa theo mẫu do Chính phủ ban hành. Việc công chứng được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận, tin tưởng giữa bên thuê và bên cho thuê.
Hiệu lực của hợp đồng thuê do các bên tự đàm phán với nhau và được ghi vào văn bản. Đối với hợp đồng không công chứng, hiệu lực của văn bản dựa trên thời điểm ký hợp đồng.
Như vậy, theo quy định của pháp luật, hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi không bắt buộc phải chứng thực. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 02 bên; tăng tính xác thực và giá trị pháp lý, hợp đồng vẫn nên được công chứng.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời