Quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2023

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một loại hợp đồng phổ biến trong kinh doanh. Hiện nay, quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chưa được quy định đầy đủ trong Luật Thương mại năm 2005. Theo nguyên tắc chung của pháp luật nghĩa là, nếu không có quy định đặc biệt nào trong đạo luật đặc biệt hoặc không có quy định nào, thì việc xác định dựa trên luật chung. Ở đây, việc xác định điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa chủ yếu dựa trên các quy định chung của BLDS 2015 tại các phần về vụ việc dân sự và hợp đồng dân sự. Bạn đọc có thể tham khảo quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2023 trong bài viết sau đây nhé!

Quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2023

Hợp đồng mua bán hàng hóa thực chất là hợp đồng chung, là sự thỏa thuận về việc xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của quan hệ thương mại. Luật Thương mại 2005 (LTM) không định nghĩa hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng việc định nghĩa hợp đồng mua bán hàng hóa có thể căn cứ vào khái niệm hợp đồng mua bán nhà đất trong luật dân sự.

Thỏa thuận mua bán hàng hóa được chia thành thỏa thuận mua bán hàng hóa trong nước và thỏa thuận mua bán hàng hóa căn cứ vào chủ thể của thỏa thuận, đối tượng, nơi xác lập và nơi thực hiện. mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài (hợp đồng mua bán). hàng quốc tế)

Hợp đồng mua bán muốn có hiệu lực thì phải thỏa các điều kiện gì?

Việc xác lập hiệu lực hay sự vô hiệu của hợp đồng thương mại (nói chung là hợp đồng) là rất quan trọng để các bên liên hệ chính xác các nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc xác định các nghĩa vụ bị vi phạm khi giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Bởi vì hợp đồng vô hiệu không tạo ra nghĩa vụ hợp đồng cho các bên tham gia hợp đồng.

Vì vậy, để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng, các bên trong hợp đồng phải xem xét các điều kiện sau:

Đặc biệt, đối tượng điều tra có năng lực pháp luật dân sự theo hợp đồng đã hoàn thành. Việc xác định năng lực pháp luật dân sự của chủ thể hợp đồng với tư cách pháp nhân là khá khó khăn.

Ví dụ: Người đại diện của công ty không được đại diện cho công ty để giao kết các hợp đồng nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty, đặc biệt quy định tại Điều 16, Điều 19 ĐKKD 2015 như sau: trên hết. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là năng lực pháp luật và nghĩa vụ pháp lý dân sự của cá nhân.

  • Mọi người đều bình đẳng theo pháp luật dân sự.
  • Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân bắt đầu từ khi sinh ra và chấm dứt khi cá nhân chết.

Năng lực dân sự của cá nhân là khả năng của một người thông qua hoạt động của mình tạo ra và thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự.

Thực tế ta thấy, trong tranh chấp dân sự, năng lực pháp luật ký kết hợp đồng thường xuất phát chủ yếu từ việc công ty ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền giao kết hợp đồng.

Vì vậy, trong tình huống tương tự, cần lưu ý đến việc cử người đại diện quyền lực của chi nhánh công ty để việc ký kết hợp đồng có hiệu lực.

Vì quy định về đại diện trong Luật Thương mại 2005 và Luật Dân sự 2015 là không hoàn toàn giống nhau.

Thứ hai, người tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện.

Thứ ba, mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm mà pháp luật quy định và không trái đạo đức xã hội: Điều khoản này là điều khoản thường được các bên sử dụng để hủy bỏ hợp đồng khi thỏa thuận giao kết hợp đồng. . trong đó có nội dung hủy bỏ hợp đồng công chứng. – Thứ tư, hợp đồng phải đảm bảo hình thức pháp lý của hợp đồng. Nếu hợp đồng không được đảm bảo về mặt hình thức thì tòa án khi xem xét hợp đồng bị hủy vẫn phải căn cứ vào nội dung mà các bên đã thực hiện theo hợp đồng cho đến khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu.

Do đó, hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng được giao kết hợp pháp và có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2023

Đặc điểm của Hợp đồng mua bán hàng hoá

Đặc điểm chung của hợp đồng mua bán hàng hóa

  •  Thỏa thuận hợp đồng: tức là. được coi là hình thành khi các bên đã thỏa thuận về các điều kiện cơ bản, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng không phụ thuộc vào thời điểm giao hàng, việc giao hàng chỉ được coi là hành vi của người bán đối với thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng mua bán còn hiệu lực.
  • Tiền lãi tương ứng với giá trị hàng hóa đã thỏa thuận sẽ được thanh toán.
  • Hợp đồng song vụ: Các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa đều ràng buộc nghĩa vụ với bên kia, đồng thời có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa có hai nghĩa vụ chủ yếu ràng buộc lẫn nhau và có quan hệ chặt chẽ với nhau: nghĩa vụ giao hàng cho bên mua của bên bán và nghĩa vụ thanh toán tiền của bên mua cho bên kia.

Đặc điểm riêng của hợp đồng mua bán hàng hóa

  • Chủ đề: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thực hiện giữa các chủ thể với nhau chủ yếu là thương nhân. Thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp; cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh Ngoài ra, các cá nhân không phải là doanh nhân cũng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa. Khi quyết định áp dụng Luật Thương mại phải xem xét hoạt động của một chủ thể không phải là thương nhân, không nhằm mục đích sinh lợi từ hoạt động mua bán hàng hóa.
  • Về hình thức: hợp đồng mua bán hàng hoá có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành động cụ thể của các bên trong hợp đồng. Trong một số trường hợp nhất định, pháp luật buộc các bên phải giao kết văn bản, chẳng hạn như thỏa thuận thương mại quốc tế, văn bản này phải được thể hiện bằng văn bản hoặc dưới hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa. chẳng hạn như điện báo, telex, fax hoặc thông điệp dữ liệu. Về đối tượng: hợp đồng mua bán hàng hóa có đối tượng là hàng hóa. Hàng hóa là sản phẩm hữu hình, chúng đang chuyển động, chúng có bất động sản thương mại và quyền sở hữu được chuyển giao khi hàng hóa được mua và bán.
  • Đối tượng của quan hệ mua bán có thể là sản phẩm hiện có hoặc sản phẩm tương lai; hàng hóa là động sản hoặc bất động sản được phép lưu thông thương mại trong Danh mục hàng hóa của Sở giao dịch chứng khoán do Bộ Công Thương quy định.
  • Mục tiêu chính của các bên trong thỏa thuận thương mại là kiếm lợi nhuận, nhưng trong một số trường hợp, bên ký kết không có lợi nhuận. Về nguyên tắc, luật thương mại không áp dụng đối với hợp đồng giữa các bên phi lợi nhuận và doanh nhân tại Việt Nam, trừ trường hợp bên phi lợi nhuận lựa chọn luật thương mại. Lưu ý về hàng hóa, nhà cửa và công trình liên quan đến quyền sử dụng: Đất đai không được coi là tài sản thương mại. Quyền sử dụng đất cũng được chuyển nhượng nhưng việc mua bán do Luật Đất đai quy định. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất không chỉ được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự,

Luật Thương mại mà còn chịu sự điều chỉnh của Luật kinh doanh bất động sản và Luật đất đai.

Tải xuống mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề ” Quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2023″. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư Bắc Ninh với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như Chia thừa kế nhà đất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa có cần thỏa thuận giá mua hàng?

Như đã nói, hàng hoá đem bán thường không được quy định trong hợp đồng mua bán hàng hoá nên các bên nếu có thể thoả thuận với nhau về nội dung mua bán hàng hoá.
Ví dụ: Hai công ty thỏa thuận ký kết hợp đồng với nguyên tắc đơn giá chi tiết sẽ được ghi nhận và không điều chỉnh hàng năm. Sau đó, các lô mua chốt số lượng theo đơn đặt hàng hoặc phụ lục hợp đồng.

Nội dung cần có trong hợp đồng mua bán hàng hóa?

Chủ thể của hợp đồng: Hợp đồng cần thông tin chi tiết để xác định chủ thể của hợp đồng và vai trò của nó trong hợp đồng mua bán.
Thỏa thuận bảo hành hoặc bên thứ ba phải xác định rõ thông tin và vai trò của các bên này trong việc thực hiện thỏa thuận hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng. Giá mua bán: Giá mua bán có thể tự do thương lượng, trừ trường hợp thỏa thuận giá quá cao gấp 10, 20 lần giá mua bán hàng hoá thông thường thì căn cứ giá cao hay thấp không có tính chất quyết định. nhân tố bị ép , cưỡng chế trong kinh doanh làm căn cứ chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Phương thức và thời gian thanh toán: Các bên phải ghi rõ phương thức thanh toán (chuyển khoản hoặc tiền mặt) và thời gian thanh toán chính xác với số tiền thanh toán của từng phần. Để đảm bảo an toàn, các bên có thể mở thư tín dụng hoặc sử dụng bảo lãnh của ngân hàng để thanh toán. Thời hạn giao hàng: Người mua cần xác định các điều kiện sau trong quá trình mua bán và thời điểm cụ thể khi người bán thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo quy định của hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên: Các bên trong hợp đồng phải ghi rõ nghĩa vụ trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng cũng như thời hạn báo trước chính xác. Điều kiện bắt buộc trách nhiệm: Các bên có thể quan tâm đến các tình huống mà bên kia có thể sử dụng không phải để thực hiện hợp đồng mà để tạo ra các điều kiện thích hợp, ví dụ, trách nhiệm của người mua đối với việc không thanh toán hàng hóa hoặc trách nhiệm pháp lý của người bán đối với việc không giao hàng. hàng hóa theo hợp đồng. đến một thỏa thuận Thời hạn thực hiện hợp đồng: Hợp đồng phải xác định rõ thời hạn hiệu lực và thời điểm chấm dứt hoặc lý do dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng. Điều khoản giải quyết tranh chấp: Tranh chấp có thể được đưa ra tòa án có thẩm quyền hoặc trọng tài thương mại.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles