Dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn tại Bắc Ninh nhanh chóng, uy tín

Sau khi ly hôn (thuận tình hoặc đơn phương), nếu người mẹ có quyền được nuôi con theo quyết định của tòa án, thường sẽ có rất nhiều bà mẹ muốn thay đổi họ tên cho con sang họ của mình hoặc theo cùng họ tên của chồng mới. Hiện nay, theo quy định pháp luật dân sự, cha, mẹ của trẻ có quyền thay đổi họ cho con đẻ của họ, từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại. Khi thay đổi họ tên cho con có thể gây ảnh hưởng đến các giấy tờ pháp lý cá nhân khác của bé , đặc biệt là khi trẻ lớn và đang đi học (đã có các bằng cấp 1, cấp 2, cấp 3…) thì sẽ tác động nhiều đến hồ sơ pháp lý. Cha mẹ của trẻ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định thay đổi. Hãy tham khảo “Dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn tại Bắc Ninh” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật Hộ tịch 2014
  • Thông tư 85/2019/TT-BTC

Các trường hợp có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thực hiện thay đổi họ, tên cho con

Căn cứ tại Điều 26 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 26. Quyền có họ, tên

1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó.

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng.

Cha đẻ, mẹ đẻ được quy định trong Bộ luật này là cha, mẹ được xác định dựa trên sự kiện sinh đẻ; người nhờ mang thai hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

3. Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

4. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình.

5. Việc sử dụng bí danh, bú”

Như vậy, từ điều luật trên có thể thấy các trường hợp có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thực hiện thay đổi họ cho con

a)Khi thay họ của con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Khi thay họ của con nuôi từ họ của cha đẻ / mẹ đẻ sang họ của cha nuôi / mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này / cha đẻ/ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ/ mẹ đẻ;

d) Khi thay họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Khi thay họ của con bị lưu lạc nay đã tìm ra được cha đẻ, mẹ đẻ;

g) Khi thay họ cho con vì cha, mẹ thay đổi họ;

h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hộ tịch.

Trường hợp yêu cầu cơ quan nhà nước thay đổi tên cho con sau khi bố mẹ ly hôn

Theo Điều 28 của Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”

Có thể rút ra từ quy định trên như sau:

a) Khi có yêu cầu của người có tên vì việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Khi có yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này /cha đẻ/ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha mẹ đẻ đã đặt;

c) Khi có yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ/ người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Khi thay tên cho con bị lưu lạc nay đã tìm ra được cha mẹ đẻ của mình;

e) Khi thay tên cho con đã xác định lại giới tính, con đã chuyển đổi giới tính;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hộ tịch.

Lưu ý: Việc thay đổi họ tên cho con dưới 18 tuổi sẽ phải có sự đồng ý của cả cha lẫn mẹ của trẻ; đối với trẻ từ đủ 09 tuổi trở lên thì cần phải có sự đồng ý của trẻ. Bên cạnh , việc thay đổi này không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự đã được xác lập theo họ tên cũ của con.

Như vậy, trên cơ sở các quy đinh của pháp luật hiện hành, cha mẹ hoàn toàn có thể thay đổi tên, họ cho con sau khi ly hôn chỉ cần đáp ứng  điều kiện thuộc các trường hợp pháp luật quy định được thay đổi tên, họ nêu trên và việc thay đổi này được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục luật định.

Hồ sơ thay đổi tên họ cho con sau khi ly hôn

Giấy tờ phải nộp:

– Tờ khai đăng ký thay đổi họ tên theo mẫu tại Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123 (sau đây viết tắt là thông tư 04)

– Giấy tờ làm căn cứ thay đổi họ tên cho con (tùy vào từng trường hợp thay đổi họ tên cho con thuộc trường hợp nào theo quy định được quyền thay đổi họ tên đã nêu trên mà cần cung cấp những giấy tờ để làm căn cứ cho việc thay đổi họ tên như Hộ chiếu/ chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của cha, mẹ đẻ /cha, mẹ nuôi con; Giấy khai sinh của con;  Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và các giấy tờ khác có liên quan)

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi họ tên cho con.

Giấy tờ phải xuất trình

– Một trong các giấy tờ như hộ chiếu/ chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân được cấp bởi thẩm quyền, vẫn còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký thay đổi họ tên cho con;

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh người nộp hồ sơ đã nộp đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn (trong giai đoạn chuyển tiếp đang xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn tại Bắc Ninh nhanh chóng uy tín.
Dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn tại Bắc Ninh nhanh chóng uy tín.

Để thay đổi tên giấy khai sinh. Cần tuân theo các trình tự, thủ tục được Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

  • Bạn chuẩn bị Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu quy định (tại Thông tư 04/2020/TT-BTP).
  • Giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
  • Bản chính Giấy khai sinh của bạn.
  • Các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên của bạn.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Bạn nộp sơ đã chuẩn bị tại Ủy ban nhân dân cấp xã; phường; thị trấn nơi đã đăng ký khai sinh cho bạn.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ; nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở; công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch cùng bạn đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch. Và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho bạn.

Sau đó, ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi họ, tên không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây; thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản. Kèm theo bản sao trích lục đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Chi phí thay đổi tên khai sinh

Theo Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí hộ tịch thuộc danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tùy từng điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương mà mỗi tỉnh sẽ có một mức lệ phí thay đổi họ tên khác nhau

“Điều 3. Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

1. Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).

2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).

3. Lệ phí hộ tịch.

4. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

7. Lệ phí đăng ký kinh doanh.”

Dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh

Ưu điểm từ dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn của Luật sư Bắc Ninh mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư ; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn của Luật sư Bắc Ninh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao nên chọn dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn của Luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn. Luật sư Bắc Ninh sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Bắc Ninh sẽ bảo mật 100%.

Video Luật sư Bắc Ninh giải đáp thay đổi họ tên con sau khi ly hôn

Video Luật sư Bắc Ninh giải đáp thay đổi họ tên con sau khi ly hôn

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề “Dịch vụ thay đổi họ tên con sau khi ly hôn tại Bắc Ninh“ của Luật sư Bắc Ninh. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Giải thể công ty, Hợp thức hóa lãnh sự, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán xe, Thành lập công ty, Đổi tên giấy khai sinh, Đăng ký khai sinh khi không kết hôn, Trích lục quyết định ly hôn…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Bắc Ninh để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline: 0833.102.102.

Mời các bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Con có thể mang họ mẹ được không?

Theo khoản 1 Điều 4 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán. … Như vậy, nếu bố mẹ có thỏa thuận, con có có thể khai sinh theo họ mẹ mà không bắt buộc theo họ bố.

Cơ quan nào có thẩm quyền thay đổi tên con sau khi ly hôn?

Nguyên tắc là cơ quan nào đăng ký khai sinh trước đây thì thực hiện việc thay đổi họ cho trẻ. Tuy nhiên, cha đẻ và mẹ đẻ của trẻ cũng có thể thực hiện thủ tục này tại cơ quan có thẩm quyền nơi mình đang cư trú; sinh sống, mà cơ quan này không phải cơ quan đăng ký khai sinh trước đây:
UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ trước đây hoặc nơi cư trú của trẻ. Đây là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ cho trẻ chưa đủ 14 tuổi;
UBND cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ trước đây hoặc nơi cư trú của trẻ. Đây là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi thay đổi họ cho trẻ từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước;
Cơ quan đại diện ngoại giao đã đăng ký khai sinh cho trẻ trước đây thực hiện đăng ký việc thay đổi họ cho trẻ.

5/5 - (2 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời