Thủ tục đi xin dự tuyển ngành công an

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đên về việc xin dự tuyển ngành công an. Đây là một ngành đòi hỏi rất nhiều quy trình để kiểm tra về lí lịch bản thân lẫn thông tin của từng cá nhân. Khi ứng viên đến dự tuyển thì cần phải kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt để dảm bảo được quá trình tuyển công an được diễn ra một cách công tâm. Vậy khi ứng viên đi dự tuyển vào ngành công an cần chú ý những gì. Trong Luật Bắc Ninh sẽ giới thiệu cho độc giả về các quy tắc khi tuyển dụng các chiến sĩ công an nhân dân một cách chi tiết. Hãy dành ít thời gian để đọc hết bài viết dưới đây nếu bạn đọc có nhu cầu dự tuyển ngành công an.

Quy trình đi dự tuyển ngành công an

Viết đơn dự tuyển ngành công an

Đơn xin việc là một giấy tờ văn bản không thể thiếu khi ứng viên đi xin việc. Đơn được hiểu như một giấy tờ cung cấp thông tin là lí do muốn ứng tuyển vào vị trí công việc. Ngành công an cũng vậy khi ứng viên muốn ứng tuyển cũng cần làm đơn xin vào ngành. Cá nhân có thể tự làm đơn bằng cách viết tay hoặc đánh máy. Tuy nhiên nếu ứng viên tự làm đơn sẽ không trình bày đủ thông tin và trình tự nội dung trong đơn không theo thứ tụ. Chính vì vậy trong bài viết Mẫu đơn xin việc sẽ chỉ dẫn cho bạn đọc cách làm đơn xin việc hoàn chỉnh nhất. Không chỉ vậy mà bạn đọc có thể tải xuống đơn xin việc bằng bản word.

Thủ tục đi xin việc ngành công an

Hồ sơ dự tuyển ngành công an

Sau ứng viên làm đơn thì hãy chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ của bản thân. Trước khi ứng viên muốn vào làm trong ngành công an thì cần phải trải qua rất nhiều quá trình xem xét hồ sơ. Khắc với những bộ hồ sơ ứng tuyển ở các công việc khác, hồ sơ ứng tuyển vào vị trí ngành công an thì phải được xem xét bởi cơ quan nhà nước. Các giấy tờ trong hồ sơ phải đúng và thật được kiểm chứng ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu một trong những giấy tờ trong hồ sơ ứng tuyển ngành công an không cung cấp đúng thông tin thì sẽ bị loại ngay.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm về quy định pháp luật khi làm hồ sơ ứng tuyển ngành công an.

Theo Điều 9 Thông tư 55/2019/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, gồm:

a) Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

b) Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

đ) Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

e) Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 7 Thông tư này;

g) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

h) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Điều kiện dự tuyển ngành công an

Không phải tất cả các ứng viên muốn vào ngành công an đều có thể đi ứng tuyển. Để hiểu rõ hơn về các quy định thì trước khi đi ứng tuyển thì ứng viên nên đọc qua các điều kiện xét tuyển.

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 55/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tuyển chọn như sau:

  1. Theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Công an nhân dân.
  2. Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và bình đẳng giới.
  3. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy và thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương.
  4. Đúng chức danh, vị trí công việc và đủ điều kiện, tiêu chuẩn; bảo đảm tính cạnh tranh, số lượng người dự tuyển ở mỗi chỉ tiêu phải cao hơn ít nhất hai lần so với chỉ tiêu cần tuyển.
  5. Có chính sách ưu tiên hợp lý trong tuyển chọn đối với người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi; người có tài năng; người dân tộc thiểu số; đối tượng chính sách.

Quy định khi dự tuyển ngành công an

Đối tương đi ứng tuyển

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Các tiêu chuẩn khi tuyển chọn

Khi ứng viên đi dự tuyển ngành công an cần phải nắm rõ cấc tiêu chi để được tuyển cọn một cách dễ dàng.

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 55/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn khi tuyển chọn như sau:

+ Tiêu chuẩn chính trị

Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định, tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tiêu chuẩn sau:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

b) Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

c) Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

+ Văn bằng, chứng chỉ

Đã tốt nghiệp và được cấp bằng (hoặc chứng chỉ) tốt nghiệp và bảo đảm một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên;

b) Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả trung cấp nghề, cao đẳng nghề), đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ Công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân chỉ tuyển người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên.

+ Tuổi đời

Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.

+ Sức khỏe

Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

a) Chiều cao: đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;

b) Thị lực: thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10;

c) Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác khoa học công nghệ, gồm: kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; có chức danh giáo sư, phó giáo sư: được hạ thấp 02 (hai) cm đối với từng giới so với quy định tại điểm a Khoản này; có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi mắt.

+ Năng khiếu

Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ công an phải là người bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu công an do các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định đối với từng hệ lực lượng (nếu có).

Lời kết

Tóm lại trong bài viết này bạn đọc sẽ hiểu được hết các quy tắc khi đ dự tuyển vào ngành công an. Bạn đọc sẽ được hướng dẫn chi tiết từng bước từ quỳ trình đến các quy định xét tuyển nhân sự. Hãy đọc kĩ bài viết để trang bị cho mình những kiến thức để đi ứng tuyển vào ngành công an một cách dễ dàng.

Câu hỏi thường gặp

Cơ quan nào sẽ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển ngành công an?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công an thường là các cơ quan thuộc ngành công an. Tất cả các ban ngành thuộc ngành công an được chỉ đạo bởi nhà nước có quyền tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển.

Cá nhân không có bằng cấp ở trong nước có đi ứng tuyển vị trí ngành công an được không?

Tất cả các bằng cấp của ứng viên phải được nhà nước cấp phép. Nếu cá nhân có bằng cấp tại nước ngoài thì cần phải có dấu chứng thực của nhà nước .

Đánh giá post

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời