Tải xuống mẫu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Một trong những mục đích quan trọng của hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất là xác định rõ ràng quyền sử dụng đất của bên thuê lại. Hợp đồng quy định các điều kiện, hạn chế và mục đích sử dụng đất, đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong việc sử dụng tài sản này. Để tìm hiểu thêm về hợp đồng này bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất trong bài viết dưới đây của Luật sư Bắc Ninh nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Nội dung hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Tải xuống mẫu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất
Tải xuống mẫu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Mục đích quan trọng của hợp đồng là đảm bảo rằng việc cho thuê lại quyền sử dụng đất tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Hợp đồng có thể đề cập đến các quy định quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, xây dựng và các quy định liên quan khác của pháp luật để đảm bảo sự tuân thủ và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất là một thỏa thuận pháp lý giữa chủ sở hữu đất (bên cho thuê) và người thuê lại (bên thuê lại) để chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bên cho thuê cho bên thuê lại trong một thời gian cụ thể và theo các điều kiện và điều khoản đã được thỏa thuận. Dưới đây là một mô tả cơ bản của nội dung hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất:

Thông tin các bên:

 • Bên cho thuê: Đây là chủ sở hữu đất, người cho thuê lại quyền sử dụng đất.
 • Bên thuê lại: Đây là người/nhóm người được chủ sở hữu đất cho phép thuê lại quyền sử dụng đất.

Mục đích thuê lại: Trong phần này, nêu rõ mục đích của việc thuê lại quyền sử dụng đất, ví dụ như mục đích xây dựng nhà ở, kinh doanh, sản xuất, nông nghiệp, hoặc mục đích khác.

Địa điểm và diện tích đất: Xác định địa điểm cụ thể của đất được cho thuê lại và diện tích đất trong hợp đồng.

Thời hạn thuê: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng thuê lại. Thời hạn thuê có thể là ngắn hạn (ví dụ: 1 năm) hoặc dài hạn (ví dụ: 5 năm, 10 năm).

Giá thuê: Quy định số tiền mà bên thuê lại phải trả cho bên cho thuê như một khoản tiền thuê định kỳ hoặc một lần trước khi ký hợp đồng. Ngoài ra, cũng có thể xác định các điều kiện về điều chỉnh giá thuê trong thời gian hợp đồng.

Các quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê:

 • Cung cấp quyền sử dụng đất cho bên thuê lại theo thỏa thuận.
 • Bảo đảm quyền sử dụng đất của bên thuê lại không bị xâm phạm bởi bên thứ ba.
 • Thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ khác như bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở hạ tầng cần thiết (nếu có).

Các quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại:

 • Sử dụng đất theo mục đích đã thỏa thuận và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
 • Trả đủ số tiền thuê theo thỏa thuận và đúng thời hạn.
 • Bảo dưỡng và sửa chữa công trình xây dựng (nếu có) trên đất thuê.

Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Xác định các điều kiện và trường hợp mà hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn, bao gồm cả việc chấm dứt theo thoả thuận hoặc theo yêu cầu pháp luật.

Các điều khoản khác:

 • Bảo mật thông tin: Xác định rõ trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến hợp đồng và không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba không được liên quan.
 • Giải quyết tranh chấp: Quy định cách giải quyết tranh chấp trong trường hợp xảy ra bất đồng hoặc tranh chấp giữa hai bên.
 • Điều khoản pháp lý: Xác định rằng hợp đồng phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quyền và nghĩa vụ pháp lý của cả hai bên.

Trên đây chỉ là một mô tả cơ bản về nội dung hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất. Thực tế, các hợp đồng có thể có thêm hoặc ít điều khoản khác tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của các bên. Để đảm bảo tính pháp lý và tránh các tranh chấp sau này, nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng nào.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất xác định quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê. Nó quy định các điều kiện và giới hạn về việc sử dụng đất, cung cấp quyền sử dụng đất và các trách nhiệm khác như bảo dưỡng, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại. ợp đồng cũng xác định quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại. Nó quy định mục đích sử dụng đất, giới hạn và điều kiện sử dụng, trách nhiệm trong việc bảo quản và bảo vệ đất, và trách nhiệm về việc trả tiền thuê.

Tải xuống mẫu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất
Tải xuống mẫu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Khi soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

Bước 1: Tiêu đề và thông tin bên liên quan

Bắt đầu bằng việc đặt tiêu đề cho hợp đồng và cung cấp thông tin chi tiết về các bên tham gia, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc.

Bước 2: Định rõ mục đích thuê lại

Trình bày một phần mở đầu ngắn gọn để giới thiệu mục đích thuê lại quyền sử dụng đất. Nêu rõ mục đích sử dụng đất, ví dụ như xây dựng nhà ở, kinh doanh, sản xuất, nông nghiệp, hoặc mục đích khác.

Bước 3: Xác định địa điểm và diện tích đất

Mô tả địa điểm cụ thể của đất được cho thuê lại, bao gồm địa chỉ và các thông tin địa lý chi tiết. Đồng thời, ghi rõ diện tích đất mà bên thuê lại sẽ sử dụng.

Bước 4: Thời hạn thuê và điều chỉnh giá thuê

Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng thuê lại. Ghi rõ thời gian thuê cụ thể, có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Đồng thời, quy định các điều kiện về điều chỉnh giá thuê trong thời gian hợp đồng.

Bước 5: Điều khoản thanh toán

Liệt kê các điều khoản về thanh toán, bao gồm số tiền thuê, thời gian và phương thức thanh toán. Xác định liệu số tiền thuê sẽ được trả định kỳ hoặc một lần trước khi ký hợp đồng.

Bước 6: Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

Đưa ra các quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê, bao gồm việc cung cấp quyền sử dụng đất cho bên thuê lại, bảo đảm quyền sử dụng đất không bị xâm phạm, và thực hiện các trách nhiệm bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở hạ tầng cần thiết (nếu có).

Bước 7: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại

Liệt kê quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại, bao gồm việc sử dụng đất theo mục đích đã thỏa thuận, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, trả đủ số tiền thuê và bảo dưỡng và sửa chữa công trình xây dựng (nếu có) trên đất thuê.

Bước 8: Điều khoản chấm dứt hợp đồng

Xác định các điều kiện và trường hợp mà hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn, bao gồm cả việc chấm dứt theo thoả thuận hoặc theo yêu cầu pháp luật.

Bước 9: Điều khoản khác

Thêm các điều khoản khác như bảo mật thông tin, giải quyết tranh chấp, áp dụng pháp luật, và bất kỳ điều khoản nào khác mà bạn muốn bổ sung vào hợp đồng.

Bước 10: Ký và công chứng

Cuối cùng, cung cấp một phần để các bên ký tên và ghi ngày ký hợp đồng. Nếu cần thiết, hợp đồng có thể được công chứng bởi một đại diện pháp lý.

Lưu ý quan trọng: Để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của hợp đồng, nên tham khảo ý kiến của một luật sư chuyên về lĩnh vực này trước khi ký kết hợp đồng.

Đây chỉ là một hướng dẫn tổng quát để soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất. Tùy thuộc vào tình huống cụ thể và quy định pháp luật địa phương, có thể có những yêu cầu và điều khoản khác phù hợp.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Tải xuống mẫu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất”. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng về các vấn đề như Tạm ngừng kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp

Việc cho thuê lại có phải đăng ký mới không?

Tương tự như việc chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, việc cho thuê lại quyền sử dụng đất chỉ hoàn tất khi được đăng ký vào sổ địa chính; nội dung này được quy định rõ tại khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:
“3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”.

Việc cho thuê lại có cần được ghi rõ trong Sổ đỏ không?

Đồng thời với thủ tục đăng ký biến động theo quy định và được ghi vào sổ địa chính thì trong Giấy chứng nhận cũng thể hiện rõ nội dung cho thuê lại quyền sử dụng đất.
Căn cứ khoản 2 Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trang bổ sung Giấy chứng nhận được sử dụng để xác nhận việc cho thuê, cho thuê lại đất,… nghĩa là trang bổ sung thể hiện nội dung cho thuê lại đất.
Ngoài ra, các bên cần biết nghĩa vụ của mình khi thuê lại quyền sử dụng đất là phải đăng ký biến động với cơ quan đăng ký đất đai trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng cho thuê lại có hiệu lực (kể từ ngày các bên ký nếu hợp đồng không có công chứng, chứng thực hoặc kể từ ngày được công chứng, chứng thực nếu hợp đồng này được công chứng hoặc chứng thực theo quy định).

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles