Hành vi xâm phạm quyền liên quan quy định mới

Hiện nay, việc xâm phạm quyền tác , quyền liên quan xuất hiện ngày càng với những hình thức khác nhau. Trong đó có rất nhiều hành vi liên quan xâm phạm quyền liên quan đến tác giả, nhà sản xuất, người biêu diễn, mà họ không biết hề hết được quyển và nghĩa vụ hợp pháp của họ đã bị xâm phạm hay không? Quyên liên quan quyền tác già, hay quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức hay cá nhân; đối với một cuộc biều diễn án ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tin hiệu vệ tinh mang chương trình đuợc mã hóa. Vậy khi bị xâm phạm quyền liên quan tác giả có thể làm gì để bảo vệ được hính quyền lợi của họ. Hãy tham khảo “Hành vi xâm phạm quyền liên quan” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ

Quy định hành vi xâm phạm quyền liên quan

Những hành vi xâm phạm quyên liên quan quyễn tác giả có thế hiểu là hành vi xâm phạm đển quyền nhân thân và quyễn tài sån của chủ sở hữu quyên liên quan được quy định tại Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể, theo Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định các trường hợp được xem là hành vi xâm phạm quyên liên quan quyên tác già như sau:

“Điều 35. Hành vi xâm phạm các quyền liên quan

1. Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

2. Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

3. Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

5. Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

6. Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

7. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền liên quan của mình.

8. Phát sóng, phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

9. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó giải mã trái phép một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

10. Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp.”

Theo quy định tại Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả:

“Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.”

Những lưu ý khi có hành vi xâm phạm quyền liên quan

Hành vi xâm phạm quyền liên quan quy định mới
Hành vi xâm phạm quyền liên quan quy định mới

Để xác định một bản sao hoặc tác phẩm (hoặc bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng) có phải là yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hay không, cần so sánh bản sao hoặc tác phẩm đó với bản gốc tác phẩm (bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng) hoặc tác phẩm gốc.

Bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bị coi là yếu tố xâm phạm trong các trường hợp sau đây:

– Bản sao là bản sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang được bảo hộ của người khác;

– Tác phẩm (phần tác phẩm) là một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang được bảo hộ của người khác;

– Tác phẩm, phần tác phẩm có nhân vật, hình tượng, cách thể hiện tính cách nhân vật, hình tượng, tình tiết của tác phẩm đang được bảo hộ của người khác.

Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả

Theo quy định của Bộ luật hình sự thì tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định như sau:

– Bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến ít hơn 500 triệu đồng nếu xâm phạm quyền liên quan, quyền tác giả mà được bảo hộ ở Việt Nam theo quy mô thương mại hay thu lợi bất chính với mức 50 triệu đồng cho đến 300 triệu đồng hoặc là gây thiệt hại quyền chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/ hàng hóa vi phạm từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với người mà không được phép từ chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan nhưng cố ý thực hiện một số hành vi:

+ Sao chép bản ghi ấm, tác phẩm, bản ghi hình

+ Phân phối cho công chúng bản sao bản ghi âm, bản sao tác phẩm, bản sao ghi hình.

– Bị phạt từ 300 triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng – 3 năm, đối với những hành vi sau:

+ Có tổ chức

+ Thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên

+ Phạm tội 2 lần trở lên

+ Gây ra thiệt hại tới chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan là 500 triệu đồng trở lên

+ Hàng hóa vi phạm mà có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên

– Người mà phạm tội này có thể phạt tiền 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc  làm những công việc nhất định, cấm đảm nhiệm chức vụ là từ 1 năm cho đến 5 năm.

– Đối với pháp nhân thương mại phạm tội thì sẽ bị phạt mức cụ thể như sau:

+ Phạm tội nếu thuộc 1 trong 4 trường hợp thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng cho đến 3 tỷ đồng hoặc là đình chỉ việc hoạt động từ 6 tháng cho đến 2 năm.

Có tổ chức

Thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên

Phạm tội 2 lần trở lên

Gây ra thiệt hại tới chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan là 500 triệu đồng trở lên

Hàng hóa vi phạm mà có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên

+ Ngoài ra, pháp nhân có thể còn bị phạt tiền từ 100 triệu đồng cho đến 300 triệu đồng, cấm các hoạt động, kinh doanh ở 1 số lĩnh vực cụ thể hoặc bị cấm huy động vốn 1 năm cho đến 3 năm

+ Thực hiện với quy mô thương mại/thu lợi bất chính 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng  hoặc gây thiệt hại cho chính chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan cụ thể với mức từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; thu lợi bất chính 100 triệu đồng đến mức dưới 200 triệu đồng/ gây thiệt hại tới quyền tác giả, quyền liên quan 100 triệu đồng đến dưới mức 300 triệu đồng hoặc hàng hóa mà vi phạm từ 100 triệu đồng đến ít hơn 300 triệu đồng hoặc đã từng bị kết án về tội này mà chưa được xóa án tích nhưng vẫn vi phạm thì phạt tiền từ mức 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Luật sư Bắc Ninh sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề Hành vi xâm phạm quyền liên quan hoặc các dịch vụ khác liên quan như là dịch vụ làm Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu … Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102. để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm viết, kịch bản phim, bản quyền ý tưởng ?

Theo quy định luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 thì thẩm quyền đăng ký bản quyền thuộc Cục bản quyền tác giả.
Bản quyền được chia thành nhiều loại khác nhau như:
Bản quyền tác phẩm viết: Bài báo, tiểu thuyết, thơ….
Bản quyền phầm mềm: Phần mềm máy tính và các dạng phầm mềm, chương trình ứng dụng máy tính khác;
Bản quyền nhiếp ảnh: Ảnh chụp…
Bản quyến tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:Vỏ bao bì và các bản vẽ, thiết kế dụng dụng khác;
Bản quyền chương trình truyền hình: Phim, phóng sự, ký sự dưới dạng hình ảnh…
Các dạng bản quyền trên khi đăng ký tại cục bản quyền đều phải tuân thủ các hồ sơ đăng ký bản quyền như sau:
1.Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả;
Hướng dẫn: Mẫu này được sử dụng để đăng ký các thông tin cơ bản về chủ sở hữu, hình thức sở hữu, ngày công bố đối với tác phẩm thuộc bản quyền của mình.
2. Mẫu giấy cam đoan;
Mẫu giấy cam đoan là văn bản mang tính các nhân của tác giả/hoặc nhóm tác giả cam kết rằng đây là tác phẩm do mình sáng tạo ra không phụ thuộc hoặc sao chép tác phẩm khác;
3. Mẫu giấy xác nhận;
Mẫu giấy xác nhận (hoặc Quyết đinh/giấy giao nhiệm vụ) là văn bản thỏa thuận giữa tác giả và đối tượng sở hữu về quyền và nghĩa vụ của các bên qua đó biết được ai là chủ sở hữu thực sự của tác phẩm.
4. Mẫu giấy ủy quyền;
Mẫu giấy ủy quyền áp dụng trong trường hợp tác giả hoặc người sở hữu tác phẩm không đăng ký trực tiếp mà đăng ký qua các đơn vị trung gian như các Công ty luật hoặc tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ
5. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính;
Mẫu hợp đồng trên để quý khách tham khảo và áp dụng khi mong muốn ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn.
Ngoài ra, khi đăng ký bản quyền cần bổ sung:
– Chứng minh thư nhân dân của tác giả;
– Bản giao giấy phép kinh doanh của tổ chức nếu là đơn vị sở hữu tác phẩm;
– 02 bộ tài liệu thể hiện hình thức thể hiện của tác phẩm. Đối với phần mềm là đĩa CD; đối tác phẩm viết là tác phẩm được đóng quyền…

Phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như thế nào?

– Khi các cá nhân, tổ chức nào thực hiện những hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả thì căn cứ Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan thì đối với cá nhân sẽ bị xử phạt từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng còn đối với tổ chức thì sẽ bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng, đồng thời những cá nhân, tổ chức này phải dỡ bỏ bản sao tác phẩm mà vi phạm dưới các hình thức như điện tử, trên môi trường mạng  và kỹ thuật số hoặc buộc phải tiêu hủy tang vật.
– Khi các cá nhân, tổ chức nào thực hiện những hành vi sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào mà gây phương hại đến cả danh dự và uy tín của tác giả thì căn cứ Điều 10 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan thì đối với cá nhân sẽ bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng còn đối với tổ chức thì sẽ bị xử phạt từ 6000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với những ai thực hiện hành vi sửa chữa, cắt xén; xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với tổ chức đối với những ai thực hiện hành vi xuyên tạc tác phẩm. Đồng thời các cá nhân, tổ chức đó buộc phải thực hiện cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật.
– Khi các cá nhân, tổ chức nào thực hiện những hành vi xâm phạm quyền tác giả và phân phối tác phẩm đến công chúng giả thì căn cứ Điều 21 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan thì đối với cá nhân sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng còn đối với tổ chức thì sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời