Dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên tại Bắc Ninh năm 2022

Hiện nay, ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đối với các bạn sinh viên mới lên đây học đại học phải tìm để thuê nhà ở. Tuy nhiên, đối với việc ký kết hợp đồng thuê nhà trọ dường như bị các sinh viên mới lên và cả chủ trọ xem nhẹ (thường họ sẽ giao kết bằng hợp đồng miệng). Nhưng giao kết bằng miệng khi thuê nhà ở với sinh viên mà không phải là lập thành một văn bản cách làm như vậy sẽ rất dễ phát sinh tranh chấp về sau.
Trong thủ tục thuê nhà ở sinh viên không thể thiếu được mẫu hợp đồng được soạn thảo chi tiết cho việc thuê nhà. Trong đó phải bao gồm các điều khoản rõ ràng được căn cứ vào pháp luật mà Nhà nước đã đề ra. Hợp đồng thuê nhà trọ là sự thỏa thuận giữa các bên, bên thuê và bên cho thuê nhà về việc xác lập, thay đổi hay thậm chí là chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thuê nhà. Việc ký hợp đồng sẽ đảm bảo được tính pháp lý nếu xảy ra các sự việc ngoài mong muốn. Hãy tham khảo ”Dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên tại Bắc Ninh” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Nhà ở 2014
 • Bộ luật Dân sự 2015
 • Luật Cư trú 2020

Điều kiện khi tham gia giao dịch về thuê nhà trọ

Căn cứ theo quy định tại Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng thuê tài sản như sau:

“Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, bạn có thể hiểu hợp đồng thuê nhà ở, nhà trọ là sự thỏa thuận giữa 02 bên trong đó bên cho thuê giao nhà ở, trọ cho bên thuê và bên thuê phải trả tiền thuê nhà.

Căn cứ theo quy định tại Điều 119 Luật Nhà ở 2014 quy định về điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở như sau:

“Điều 119. Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở

1. Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có điều kiện sau đây:

a) Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

b) Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

2. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận thế chấp, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý nhà ở là cá nhân thì phải có điều kiện sau đây:

a) Nếu là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch;

b) Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

3. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận thế chấp, nhận góp vốn, được ủy quyền quản lý nhà ở là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân và không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi thành lập; trường hợp là tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này; nếu tổ chức được ủy quyền quản lý nhà ở thì phải có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản và đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.”

Theo đó, khi tham gia giao dịch về cho thuê nhà ở, nhà trọ thì sinh viên và bên cho thuê nhà trọ cũng cần phải đáp ứng các điều kiện trên.

Đồng thời khi đi thuê trọ, sinh viên cần phải kiểm tra tư cách của bên cho thuê trọ là ai, kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu xem họ có phải là chủ sở hữu nhà ở hay không?

Nếu không phải thì phải kiểm tra họ có được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch cho thuê nhà ở hay không, Giấy ủy quyền có đúng quy định pháp luật hay không.

Ngoài ra, nếu muốn chắc chắn hơn thì sinh viên có thể kiểm tra năng lực hành vi dân sự của chủ trọ thông qua xóm trưởng hoặc UBND xã nơi có nhà cho thuê để đảm bảo giao dịch thuê nhà ở không bị vô hiệu do không đáp ứng điều kiện chủ thể của giao dịch theo Điều 122 Bộ luật Dân sự 2015.

Ký hợp đồng cho thuê nhà ở sinh viên

Căn cứ theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng thuê nhà trọ được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê nhà về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thuê nhà.

“Điều 385. Khái niệm hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Mặt khác, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, quy định chung hình thức của hợp đồng được thể hiện dưới các dạng:

 • Bằng lời nói;
 • Bằng văn bản;
 • Bằng hành vi cụ thể.

Trong đó, tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014 nêu rõ hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản. Như vậy, hợp đồng cho thuê trọ cũng là một trong các loại hợp đồng về nhà ở, do đó hợp đồng cho thuê trọ phải được lập thành văn bản.

Nội dung cần có trong hợp đồng cho thuê trọ

Dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên tại Bắc Ninh năm 2022
Dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên tại Bắc Ninh năm 2022

Cũng theo quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014, Hợp đồng cho thuê trọ gồm các nội dung:

“Điều 121. Hợp đồng về nhà ở

Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

7. Cam kết của các bên;

8. Các thỏa thuận khác;

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.”

Thủ tục ký hợp đồng thuê nhà trọ

Các giấy tờ cần có để các bên có thể ký kết được hợp đồng thuê nhà trọ:

– Bên cho thuê:

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với phòng trọ đó (Vị dụ như: sổ đỏ, sổ hồng…)

+ Chứng minh thư nhân dân/ thẻ Căn cước công dân

+ Sổ hộ khẩu

– Bên thuê:

+ Chứng minh thư nhân dân/ thẻ Căn cước công dân

+ Sổ hộ khẩu

Để giao dịch có hiệu lực pháp lý cao nhất, tránh có sự tranh chấp xảy ra khi không có bên thứ 3 làm chứng thì các bên có thể ký kết hợp đồng này tại Phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân nhân dân xã/ phường. Ngoài ra có thể mời 1 hoặc 2 người ngoài ký vào hợp đồng này với tư cách người làm chứng.

(Lưu ý: Thủ tục này không bắt buộc, vì việc ký hợp đồng thuê nhà trọ khi hai bên cùng ký trong trạng thái tinh thần minh mẫm, không bị lừa dối, ép buộc…thì hợp đồng này đã có hiệu lực pháp lý)

Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên

Những lưu ý khi làm hợp đồng thuê nhà trọ

 • Điền đúng và đủ mọi thông tin theo hợp đồng.
 • Hợp đồng được lập với đủ chữ ký của cả 2 bên
 • Bạn có thể thỏa thuận lại về số ngày cần báo trước khi thanh lý hợp đồng như: 30 ngày hoặc 45 ngày hoặc nhiều hơn.
 • Cần có phụ lục hợp đồng là bản mô tả chi tiết, tình trạng các nội thất có trong phòng/ nhà thuê trọ.
 • Tìm hiểu giá thuê phòng trọ đã bao gồm các phần thuế phí chưa, thời điểm sẽ đóng tiền thuê, thời hạn trả trước tiền thuê…
 • Thỏa thuận về vấn đề tiền cọc: các điều kiện bị mất cọc, thời gian trả cọc sau khi ở…
 • Các điều khoản về chấm dứt hợp đồng cho thuê phòng trọ yêu cầu các ràng buộc gì.
 • Xem xét kỹ các điều khoản ràng buộc khác: thời gian ra vào, vị trí đỗ xe, các lưu ý về an ninh, tiếp khách, có cấm nuôi thú cưng không…
 • Thỏa thuận các điều khoản khi phòng trọ có thiết bị, vật dụng bị hỏng hóc.
 • Đăng ký tạm trú cho người thuê trọ

Theo Điều 27 Luật Cư trú 2020, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên thì phải đăng ký tạm trú. Do đó chủ nhà trọ phải thực hiện đăng ký tạm trú cho người thuê trọ để tránh bị xử phạt.

“Điều 27. Điều kiện đăng ký tạm trú

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần

3. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.”

 • Tiến hành đăng ký kinh doanh:

Việc cho thuê nhà trọ là hoạt động thương mại không thuộc các trường hợp không phải đăng ký kinh doanh. Do vậy, người cho thuê nhà trọ phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật (có thể thành lập hộ kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp).

Xử phạt khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở sinh viên

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ không phải là trường hợp hiếm gặp, bởi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà người thuê nhà không thể tiếp tục thuê nhà nữa. Nếu trong hợp đồng đã có quy định về điều khoản xử lý đơn phương chấm dứt hợp đồng thì các bên tuân thủ theo điều khoản đó.

Thông thường khi thuê nhà, thuê phòng trọ mà bên đi thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng thì tiền cọc nhà/phòng trọ coi như thì hình thức phạt cọc. Bên thuê nhà sẽ phải chấp nhận mất khoản tiền cọc đã cọc nhà trước đó.

Dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh

Ưu điểm từ Dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư ; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao nên chọn dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên của Luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên. Luật sư Bắc Ninh sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Bắc Ninh sẽ bảo mật 100%.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề Dịch vụ hợp đồng thuê nhà ở sinh viên tại Bắc Ninh của Luật sư Bắc Ninh. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp về thu hồi bồi thường đất, Dịch vụ làm thủ tục tặng cho Nhà đất, Sáp nhập doanh nghiệp, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Giải thể công ty, Hợp thức hóa lãnh sự, Đăng ký khai sinh không có chứng sinh, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Thành lập công ty, Đổi tên giấy khai sinh, Hợp đồng thuê nhà ở công vụ, Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, Hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ, Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Bắc Ninh để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Liên hệ Hotline: : 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014 quy định về hợp đồng về nhà ở theo đó, hợp đồng về nhà ở cần phải lập thành văn bản và bảo đảm các nội dung sau:
– Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;
– Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó.
Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;
– Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;
– Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
– Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;
– Quyền và nghĩa vụ của các bên;
– Cam kết của các bên;
– Các thỏa thuận khác;
– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
– Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;
– Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.
Căn cứ theo quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định về các trường hợp phải công chứng, chứng thực hợp đồng theo đó hợp đồng cho thuê nhà ở, nhà trọ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Các bên có thể tự nguyện yêu cầu công chứng, chứng thực.

Những thông tin gì phải cần có trong hợp đồng thuê nhà ở sinh viên?

– Thông tin các bên tham gia hợp đồng thuê nhà trọ
Thông tin người tham gia hợp đồng phải được ghi một cách rõ ràng, chính xác và đầy đủ. Các thông tin bao gồm họ tên, năm sinh, số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Nếu có nhiều người thuê thì nên ghi đầy đủ tất cả thông tin người thuê vào hợp đồng.
– Chi tiết nhà cho thuê
Gồm thông tin về địa chỉ, diện tích, kết cấu, mục đích sử dụng,…
Nếu nhà thuê là căn hộ chung cư thì hợp đồng cho thuê cần ghi rõ đâu là sở hữu riêng, đâu là phần sở hữu chung… Điều này sẽ tránh những rắc rối sau này.
– Giá thuê nhà và các chi phí liên quan, phương thức thanh toán
Những điều này cần được ghi cụ thể và rõ ràng. Bên cạnh đó cũng cần nêu chi tiết các loại chi phí khác để tránh trường hợp xảy ra mâu thuẫn về sau. Ví dụ như: Giá nước, điện, wifi, giữ xe, vệ sinh,…
Cách thức thanh toán có thể là theo tháng, theo quý,… Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Dù thế nào thì cũng cần được thực hiện theo đúng những gì đã thỏa thuận.
– Tiền đặt cọc cho thuê trọ
Đây là một khoản tiền cụ thể mà người thuê phải đưa trước cho chủ nhà. Khoản tiền này nhằm đảm bảo cho việc thực thi hợp đồng.
Khi người thuê trọ chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định thì số tiền này sẽ được hoàn trả. Thường số tiền đặt cọc sẽ là từ 1-2 tháng tiền nhà mà người thuê phải đóng.
– Thời gian thuê nhà
Những thông tin về thời gian thuê nhà trong hợp đồng phải chính xác và được trình bày cụ thể ngày tháng năm, số lượng tháng, thời hạn mà người thuê dự định thuê.
– Quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng thuê nhà trọ

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời