Các trường hợp không tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất

Khi được Nhà nước giao đất, cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất thì công dân phải nộp thuế sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp người dân chậm nộp tiền thuế sử dụng đất. Trong quá trình giao dịch, chuyển đổi quyền sử dụng đất, bên cạnh việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thì một nghĩa vụ không thể bỏ qua đó là nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Nhưng vì lý do nào đó, cũng có người trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ này. bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Các trường hợp không tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất” sau đây của Luật sư Bắc Ninh.

Chậm nộp tiền sử dụng đất bị xử lý như nào?

Căn cứ Điều 18 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu thuế sử dụng đất mà người sử dụng đất chậm nộp tiền thuế sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước, Nhà nước và Chính phủ thì người sử dụng đất phải làm thủ tục nộp tiền lãi quá hạn. Điều này có nghĩa là trong trường hợp này, người sử dụng đất sẽ phải trả tiền lãi chậm nộp bên cạnh số tiền thuế sử dụng đất chưa nộp. Việc xác định số nợ tiền sử dụng đất căn cứ vào số tiền quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cách tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất

Thuế sử dụng đất là một trong những khoản thu mà người sử dụng đất phải nộp khi được cấp Giấy chứng nhận. Nếu không nộp tiền thuế sử dụng đất đúng thời hạn quy định thì sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp. Bởi vì, theo Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019, trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế quá thời hạn quy định thì thời hạn gia hạn nộp thuế hoặc thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế. Tiền lãi chậm nộp phải được thanh toán trong khoảng thời gian được quy định bởi quá trình kiểm tra thuế hoặc đánh giá của cơ quan thuế. Ngoài ra, văn bản “Luật quản lý thuế 2019” cũng đề cập đến các khoản thu khác của NSNN do cơ quan thuế quản lý, trong đó có khoản tiền chậm nộp.

Từ đó, việc truy thu tiền sử dụng đất sẽ được tính theo phương thức nộp quy định tại Luật Quản lý thuế 2019. Cụ thể, theo Điều 59, mức lãi suất chậm nộp là 0,03% ngày sẽ được tính trên số tiền thuế quá hạn. Cụ thể, công thức tính tiền truy thu đối với trường hợp không nộp thuế sử dụng đất như sau:

Số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất = 0,03 % x số tiền sử dụng chậm nộp x số ngày chậm nộp tiền sử dụng đất

Thời hạn tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày nộp tiền thuế truy thu, tiền hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế, tiền chậm chuyển nhượng vào tài khoản. ngân sách nhà nước. Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế tài sản mà người có nghĩa vụ nộp thuế tài sản chưa nộp tiền thuế tài sản, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho cơ quan quản lý nhà đất đối tượng nộp thuế về số tiền thuế đất phải nộp, số tiền phạt chưa nộp và số ngày chậm nộp.

Khi nào được miễn tiền chậm nộp?

Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa đưa ra khái niệm cụ thể về chậm nộp thuế sử dụng đất. Tuy nhiên, có thể khái quát rằng: Việc nộp thuế sử dụng đất là trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân khi thuộc trường hợp phải nộp thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời, pháp luật đất đai cũng có những hướng dẫn cụ thể về đối tượng thu thuế sử dụng đất, thời hạn nộp thuế sử dụng đất… Trường hợp người sử dụng đất đã nhận được thông báo nộp thuế sử dụng đất nhưng đã quá thời hạn nộp mà đơn vị vận hành chưa thực hiện các bước nộp thuế sử dụng đất thì việc chiếm dụng mặt bằng sẽ bị coi là chậm nộp. trả tiền bản quyền khai thác mặt bằng.

Theo Khoản 8, điều 59 Luật Quản lý thuế 2019, về nguyên tắc người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp nhưng sẽ được miễn tiền chậm nộp trong các trường hợp bất khả kháng, bao gồm:

  • Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
  • Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định Chính phủ.
Các trường hợp không tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất

Các trường hợp không tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có thông báo nộp thuế sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận phải làm thủ tục nộp thuế sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận phải nộp thuế sử dụng đất. Sau thời hạn 90 ngày quy định trên mà chủ sử dụng chưa thực hiện các bước nộp tiền thuế đất thì sẽ bị coi là chậm nộp tiền thuế đất. Sau khi nộp hồ sơ, người sử dụng đất phải giữ lại Giấy chứng nhận và các giấy tờ để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận, nếu không có Giấy chứng nhận và các giấy tờ thì không được cấp Giấy chứng nhận. Các trường hợp miễn tiền chậm nộp thuế theo khoản 5 điều 59 Luật quản lý thu 2019 bao gồm:

Người nộp thuế cung cấp hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, kể cả nhà thầu phụ quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được chủ đầu tư thanh toán. Thanh toán không bắt buộc phải trả lãi mặc định.

Số tiền thuế truy thu, không tính tiền chậm nộp là tổng số tiền thuế mà người nộp thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa nộp;

Trong các trường hợp quy định tại điểm b, khoản 4, điều 55 của Luật Quản lý thuế 2019, sẽ không tính lãi chậm trả trong thời gian chờ kết quả phân tích, đánh giá; hiện tại chưa có giá chính thức; trong thời gian không xác định được số tiền thực thanh toán thì các khoản điều chỉnh được cộng vào trị giá hải quan.

Cách thức xử lý khi nộp chậm tiền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu thuế sử dụng đất, trường hợp người sử dụng đất chậm nộp tiền thuế sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì tiểu bang, nhà điều hành phải thực hiện các bước để trả lãi cho các khoản nợ. Tức là trong trường hợp này, ngoài tiền sử dụng đất chưa nộp, người sử dụng đất còn phải nộp tiền lãi chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền thuế sử dụng đất căn cứ vào mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản chính sách của Luật này.

Theo đó, tiền chậm nộp tiền thuế sử dụng đất sẽ được tính theo cách tính tiền chậm nộp quy định tại Luật Quản lý thuế 2019. Cụ thể, căn cứ khoản 2, điều 59, mức lãi suất chậm nộp được tính là 0,03%/ngày trên ngày số tiền phí trả chậm.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Các trường hợp không tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất”. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Thừa kế đất đai. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp:

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất là bao lâu?

Theo quy định, thời hạn nộp thuế sử dụng đất là thời hạn mà pháp luật quy định để người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế về thời hạn nộp thuế sử dụng đất khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (tức là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với nhận hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở).

Chậm nộp tiền sử dụng đất người dân có bị phạt tiền không?

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu thuế tài sản thì việc chậm nộp thuế sẽ bị xử lý như sau:
Chậm nộp tiền thuế sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp thuế sử dụng đất phải căn cứ vào mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản chính sách.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles