Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất mới năm 2023

Nếu cơ quan nhà nước ra quyết định thu hồi đất trái pháp luật thì người dân có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân để được giải quyết. Quyết định thu hồi là văn bản ra quyết định bãi thải đối với một hoặc một số đối tượng xác định do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực đất đai ban hành. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không đồng ý với quyết định này đều có thể đệ đơn kiện quyết định về bãi chôn lấp. Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất mới năm 2023, bạn đọc tham khảo nhé!

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất là gì?

Mẫu đơn khởi kiện quyết định bãi rác là văn bản ghi lại việc khởi kiện quyết định bãi rác do người khởi kiện soạn thảo, nội dung khởi kiện và các thông tin về bãi rác được ghi cụ thể trong đơn khiếu nại.

Mục đích của việc khiếu nại quyết định thu hồi đất: Nếu người đã nhận được quyết định thu hồi đất không hài lòng với quyết định thu hồi đất thì có quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật tố tụng hành chính và Luật tố tụng hành chính. Nộp đơn yêu cầu lấy quyết định thu hồi đất ra quyết định thu hồi đất.

Nội dung đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất có nội dung giống như đơn thông thường theo Điều 188 luật tố tụng Hành chính 2015, cụ thể:

 • Ngày nộp đơn khởi kiện
 • Tên tòa án nhận đơn
 • Tên người làm đơn, nơi cư trú, nơi làm việc, số điện thoại
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax và địa chỉ email của Bị đơn.
 • Nội dung thông báo bãi rác (vi phạm do cơ quan ra quyết định)
 • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có)
 • Đơn xin sự đồng ý của Tòa án
 • Đồng thời, nghĩa vụ không khiếu nại với người quản lý giải quyết khiếu nại
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện

Lưu ý: Nếu vì lý do khách quan mà nguyên đơn không thể cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo yêu cầu thì nguyên đơn phải cung cấp tài liệu, chứng cứ hiện có chứng minh cho quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Các tài liệu, chứng cứ khác phải được nguyên đơn bổ sung hoặc tự mình bổ sung theo yêu cầu của Toà án trong quá trình giải quyết vụ án.

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất mới năm 2023

Tải xuống mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất mới năm 202

Hướng dẫn chi tiết cách viết Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Ngôn từ chính xác, đầy đủ và chuẩn hóa vì tòa án thường từ chối thụ lý đơn khởi kiện do thông tin do cơ quan thụ lý cung cấp không chính xác hoặc yêu cầu không rõ ràng. Kiến nghị rất quan trọng. Dưới đây, luật sư Bắc Ninh hướng dẫn chi tiết cách viết đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất.

Dưới đây là một số điểm nổi bật về định dạng và bố cục sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện
 • Tên, nơi cư trú, làm việc, số điện thoại của người khởi kiện
 • Tên, trụ sở của người bị kiện, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.
 • Nội dung quyết định thu hồi đất (những vi phạm của cơ quan ban hành quyết định)
 • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có)
 • Yêu cầu đề nghị tòa án giải quyết
 • Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện

Về nội dung ứng dụng:

 • Tên Tòa án nhận đơn (Cơ quan có thẩm quyền thụ lý đơn): theo quy định tại Điều 31, 32 Luật tố tụng hành chính 2015. Đối với quyết định thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: Toà án nhân dân cấp tỉnh nơi có đất bị thu hồi là cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án. Đối với quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ án.
 • Thông tin người nộp hồ sơ: Ghi đầy đủ, chính xác họ tên, địa chỉ của người khởi kiện để Tòa án thuận tiện thực hiện tống đạt giấy tờ và triệu tập đương sự.
 • Thông tin về bị đơn/người đại diện:
  Thu thập thông tin đầy đủ và chính xác từ cơ quan nhà nước (thường là UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh) chịu trách nhiệm ra quyết định thu hồi đất là đối tượng khởi kiện.
 • Trình bày tranh tụng:

Khi trình bày khiếu nại của mình, bạn phải nêu rõ:
căn cứ, lý do, mục đích, yêu cầu giải quyết để cơ quan có thẩm quyền điều tra, quy định; Muốn vậy phải chỉ rõ nguồn gốc, quá trình hình thành sử dụng đất và hiện trạng của đất.

Nội dung quyết định bãi rác như sau:

Thời điểm cấp, bồi thường, giá đất, mức độ thiệt hại đến quyền và lợi ích của người bị khôi phục? Nó cũng chỉ ra những sai phạm trong quyết định thu hồi đất như:

 • Không thuộc trường hợp thu hồi đất nhưng vẫn ra Quyết đinh thu hồi đất;
 • Thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất không đúng;
 • Trình tự, thủ tục thu hồi đất trái pháp luật;
 • Bồi thường đất, giá đất chênh lệch với giá thị trường, diện tích bồi thường đất không đúng thực tế, ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng đất…

Cuối đơn, người làm đơn phải ký và ghi rõ họ tên.

Cung cấp danh sách các tài liệu, chứng cứ có liên quan kèm theo đơn khiếu nại như:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. quyết định thu hồi đất (bản sao), CMND/thẻ căn cước công dân… để xác minh thông tin, xử lý, giải quyết khiếu nại;

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất mới năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bắc Ninh luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là Đổi tên bố trong giấy khai sinh, vui lòng liên hệ đến hotline 0833.102.102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Thời hiệu khởi kiện quyết định định thu hồi đất là bao lâu?

Thời hiệu khởi kiện là khoảng thời gian mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Sau thời hạn này, quyền khởi kiện hết hiệu lực. Luật tố tụng hành chính không quy định phải thực hiện quyền khởi kiện sau khi giải quyết xong.
Nếu tổ chức, cá nhân không đồng ý với quyết định chôn lấp thì có quyền khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện là một năm, kể từ ngày nhận được hoặc phê duyệt quyết định thu hồi đất.
Trường hợp cá nhân, tổ chức khiếu nại theo quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước hoặc người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện là:
Một năm, kể từ ngày nhận được hoặc phê duyệt quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Trường hợp đã quá một năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo luật định mà cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền không giải quyết và không trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại.

Quyết định thu hồi đất có hiệu lực khi nào?

Theo quy định của Luật Đất đai, quyết định thu hồi đất có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thu hồi đất mà chỉ có quy định hạn chế quyền của người sử dụng đất đối với trường học. Đối với trường hợp tài sản hàng năm, kế hoạch sử dụng và quyết định mua sắm tài sản.
Trước khi ra quyết định thu hồi đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho chủ đất biết trong thời hạn 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, khảo sát, thanh tra, v.v.
Ngoài ra, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles