Đăng ký khai sinh con ngoài giá thú tại Bắc Ninh năm 2022

Giấy đăng ký khai sinh là giấy tờ có giá trị pháp lý đầu tiên và cũng là giấy tờ quan trọng của trẻ. Theo pháp luật quy định trẻ em có quyền được cha mẹ các bé đăng ký khai sinh cho trong thời gian mà nhà nước đã đề ra. Việc đăng ký giấy khai sinh cho trẻ đã có cha mẹ là vợ chồng hợp pháp là khá dễ dàng và thông dụng nhưng hiện nay vì nhiều lý do mà nhiều trẻ em được sinh ra khi cha mẹ chưa đăng ký hoặc không đăng ký kết hôn nên không có giấy đăng ký kết hôn. Nhưng theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, con trong giá thú và con ngoài giá thú đều bình đẳng trong việc làm giấy khai sinh, không có bất kì sự phân biệt nào. Hãy tham khảo “Đăng ký khai sinh con ngoài giá thú tại Bắc Ninh” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Hộ tịch 2014
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Giá trị pháp lý của giấy khai sinh

     Tại điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định như sau về Giấy khai sinh:

“Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

  1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
  2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
  3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

Như vậy, theo quy định trên thì giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, thể hiện những thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân và là cơ sở để xác định các thông tin của một cá nhân trên các loại hồ sơ giấy tờ liên quan đến nhân thân của cá nhân đó. Mọi hồ sơ, giấy tờ cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con như: sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp, sổ bảo hiểm, giấy phép lái xe… đều phải thống nhất với nội dung trong giấy khai sinh.

Thẩm quyền đăng ký khai sinh

 Thẩm quyền đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thuộc về Ủy ban nhân dân. Cụ thể trong từng trường hợp như sau:

“Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

Hồ sơ chuẩn bị đăng ký khai sinh con ngoài giá thú

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

(i) Tờ khai theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 15/2015 / TTBTP.

(ii) Giấy chứng sinh của cơ sở, tổ chức y tế, nếu không có giấy chứng sinh thì xuất trình giấy chứng sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có văn bản xác nhận việc sinh.

(iii) Bằng chứng về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái (nếu có).

Cụ thể, chứng cứ về mối quan hệ cha mẹ – con cái được quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2015 / TTBTP, theo đó, một trong các giấy tờ sau áp dụng làm căn cứ:

(iv) Giấy xác nhận của cơ quan y tế, trung tâm xét nghiệm hoặc cơ quan có thẩm quyền. Thẩm quyền ở Thụy Sĩ hoặc nước ngoài. Mối quan hệ cha con, mối quan hệ mẹ con.

(v) Thư, phim, băng đĩa, hồ sơ, đồ dùng và đồ vật khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con và văn bản cam kết của cha, mẹ về việc con của hai người với ít nhất hai người thân thích của cha và mẹ với tư cách là những người chứng kiến.

Ngoài những giấy tờ cần thiết nêu trên, bạn cần cung cấp hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp có ảnh và thông tin cá nhân có giá trị chứng minh nhân thân của người yêu cầu khai sinh đăng ký khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ.

Sau khi lập hồ sơ, người đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cha, mẹ để đăng ký khai sinh cho con. Ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp, người có quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em còn có thể đăng ký khai sinh trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cha, mẹ trẻ em.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh của con ngoài giá thú phải xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và phù hợp với quy định của pháp luật, bà sẽ nhập hồ sơ vào sổ đăng ký khai sinh và cấp giấy khai sinh cho con ngoài giá thú.

Thủ tục khai sinh con ngoài giá thú

Đăng ký khai sinh con ngoài giá thú tại Bắc Ninh năm 2022
Đăng ký khai sinh con ngoài giá thú tại Bắc Ninh năm 2022

(i) Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.

(ii) Cán bộ tư pháp hộ tịch sau khi kiểm tra thấy đủ giấy tờ hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy đăng ký khai sinh. Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp bản chính giấy đăng ký khai sinh cho người đi đăng ký khai sinh. Bản sao giấy đăng ký khai sinh cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trong trường hợp người đi đăng ký khai sinh chưa nộp đủ giấy tờ hoặc cần phải xác minh thêm thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả.

(iii) Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Lệ phí làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú

Lệ phí làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú trong vòng 60 ngày kể từ khi sinh con sẽ được miễn lệ phí đăng ký khai sinh. Nếu đăng ký khai sinh quá hạn, người có yêu cầu đăng ký khai sinh cũng bị phạt như việc đăng ký khai sinh cho trẻ bình thường, mức nộp sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế địa phương quy định.

Video giải đáp về đăng ký khai sinh con ngoài giá thú của Luật sư Bắc Ninh

Video giải đáp về đăng ký khai sinh con ngoài giá thú của Luật sư Bắc Ninh

Đăng ký khai sinh con ngoài giá thú của Luật sư Bắc Ninh

Ưu điểm từ đăng ký khai sinh con ngoài giá thú của Luật sư Bắc Ninh mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư ; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký khai sinh con ngoài giá thú của Luật sư Bắc Ninh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao nên chọn đăng ký khai sinh con ngoài giá thú của Luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Bắc Ninh Luật sư Bắc Ninh sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mức giá chúng tôi đưa ra đảm bảo khiến khách hàng hài lòng

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Bắc Ninh sẽ bảo mật 100%.

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề “Đăng ký khai sinh con ngoài giá thú tại Bắc Ninh“ của Luật sư Bắc Ninh. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Giải thể công ty, Hợp thức hóa lãnh sự, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Thành lập công ty, Đổi tên giấy khai sinh, Đăng ký khai sinh khi không kết hôn, Dịch vụ ly hôn khi vợ ở nước ngoài, Dịch vụ ly hôn nhanh…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Bắc Ninh để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline: 0833.102.102.

Mời các bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Có thể đăng ký giấy khai sinh cho con mang họ cha khi cha đã có gia đình riêng được không?

Theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối với trường hợp này, mặc dù hai bạn chưa đăng ký kết hôn nhưng vẫn có quyền được đăng ký khai sinh và theo họ cũng như quê quán của bạn. Dẫn chiếu đến Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:
Điều 4. Xác định nội dung đăng ký khai sinh, khai tử 
1. Nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:
a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;”
Do đó, trong trường hợp này, người mẹ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho con theo quy định, còn đối với người cha thì cần làm thủ tục xác nhận quan hệ cha – con theo quy định để có thể lựa chọn họ, cũng như quê quán cho con. Khi đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 12 Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành:
Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:
1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;
c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.
2. Các giấy tờ khác, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.”
Căn cứ vào quy định trên thì người mẹ có thể làm khai sinh cho con và để con mang họ cha cũng như là để cho người cha này đứng tên trên là cha của trẻ trên giấy khai sinh của cháu và bạn sẽ làm giấy khai sinh cho cháu tại nơi người mẹ đăng ký thường trú. Còn nếu như muốn đứa con này được nhập hộ khẩu vể với người cha thì phải được chủ hộ đồng ý thì mới có thể cho đứa trẻ này nhập hộ khẩu về.

Người vợ có quyền ngăn cản con riêng của chồng mang họ chồng không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 91 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền nhận con, do đó, người chồng có quyền nhận con ngoài giá thú với người phụ nữ khác mà không cần phải có sự đồng ý của người vợ của họ. Chính vì vậy, bạn đương nhiên không có quyền ngăn cản không cho đứa bé mang họ của chồng vì việc con mang họ cha hay mang theo họ mẹ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của người chồng đã có vợ và người phụ nữ kia, người vợ này không có quyền quyết định trong trường hợp này.
Điều 91. Quyền nhận con
1. Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết.
2. Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia.”

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời