Thu hồi thẻ căn cước công dân trong những trường hợp nào?