Quy định về trình tự thủ tục xin giấy xác nhận độc thân.