Quy định về sổ hộ khẩu công chứng có thời hạn bap lâu theo pháp luật hiện hành