Quy định về hành vi đốt pháo theo Nghị định 144 như thế nào?