Quy định về điều kiện chủ đầu tư dự án được phân lô bán nền