Quy định khi phụ nữ muốn đăng ký nhập ngũ cần đáp ứng điều kiện gì năm 2022