Quy định chi tiết việc làm 6 tháng có được thưởng Tết hay không?