Những lưu ý cần phải biết khi viết đơn xin xác nhận nhân thân với người đã chết gồm những gì?