Nhân viên y tế chết có được bồi thường khi sốc phản vệ do tiêm vaccine không