Nguyên tắc để thoả thuận phân chia tài sản ly hôn tại Bắc Ninh