Mức xử phạt đối với tội tổ chức đánh bài trái theo quy định.