Mức thu lệ phí khi làm hộ chiếu cho trẻ sơ sinh như thế nào?