Mức Đảng phí mà đảng viên đi du học tự túc ở nước ngoài phải đóng là bao nhiêu?