Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng độc thân như thế nào?