Mẫu hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng mới cần phải lưu ý gì?